Koło Zębate
Sztorm 68

Powstaje blok za blokiem nowy
Dźwig wznosi w górę wielki gmach
Osiedle stanie tu betonowe
Tysiące ludzi znajdzie tu dach
Na wschód i zachód, północ, południe
Nasz spychacz ciagle pędzi w przód
Za nim z kilofem zaciężna armia
Stawia fundament pod nowy gród

Rozgrzane serca i rozpalone myśli
A z ust wypływa jednostajny śpiew
Na niebie widać czerwoną błyskawicę
Idziemy za nią budować nowy dzień

My budujemy żelazne miasto
Stalowe domy, osiedla mas
Silniki warczą, szarpią, targają
Serce maszyny wybija takt
W ręku tkwi młot pięciokilowy
Ktos inny dzierży kilof lub łom
Dziś stanie nowy gmach stupiętrowy
Wysiłkiem setek, tysięcy rąk

Z kotłów rozgrzanych bucha para
Wielką maszynę wprawia w ruch
Tryby sie wszystkie zazębiają
Rusza powoli stalowy wóz
Szyny się ciągną, hen po horyzont
A z nimi naprzód idziemy My
Poskramiać żywioł, walczyć z naturą
Lokomotywo prowadź nas w bój!

Komentarz
od naczelnego20