Wolna gromada
Ofensywa

Niech nas zamieni w ludzką potegę
zdrowie stalowe wielkiej maszyny
niech dalej tam pną się kominy
fabryk rosnących w ludzką siłę,
my pracujemy w trudzie i znoju
my - górnicy, hutnicy, murarze!

Oto staje wolna gromada
budowniczych tworzących ten kraj
stań w naszym szeregu jak brat
dźwignij ku słońcu ten kraj

Twarde są ręce, twarde maszyny
ziemia surowa stanąć nam każe
co dzień do pracy tak jak do boju
my z nią walczymy świdrem i młotem
aby jej wydrzeć wszelkie bogactwo
miedź, żelazo, mangan i węgiel!

W trudzie i znoju w trudzie i męce
ręka na młocie wsparta i świdrze
do nas należy ziemia ogromna,
nasze ją ręcę ujmą ażeby
na niej zbudować dom dla bezdomnych
w domu tym radość dzielić jak chleb!

Komentarz
od naczelnego


19