System doktora Smoły i profesora Pierza
 Edgar Allan Poe (tłum. Stanisław Wyrzykowski)

Odbywając jesienią 18.. r. podróż po najdalszych południowych krańcach Francji, znalazłem się w odległości zaledwie paru staj od pewnego prywatnego zakładu dla obłąkanych, o którym wiele słyszałem w Paryżu od mych przyjaciół, lekarzy. Ponieważ nigdy przedtem nie zdarzyło mi się zwiedzać podobnego domu zdrowia, przeto nie chciałem pominąć nadarzającej się sposobności i jąłem namawiać mojego towarzysza podróży (którego poznałem przygodnie kilka dni temu), abyśmy zboczyli z naszej drogi na kilka godzin i zakład ten obejrzeli. Nie zgodził się jednak na to, oświadczając zrazu, że się śpieszy, przyznał się atoli później, iż doznaje, podobnie jak wielu innych ludzi, wrażenia grozy na widok obłąkanych. Prosił mnie jednakże, abym z uprzejmości dla niego nie wyrzekał się zaspokojenia swej ciekawości, i dodał, że pojedzie dalej tak wolno, iż będę mógł nadążyć za nim jeszcze tego samego dnia, zaś w ostateczności -następnego. Gdyśmy mieli już pożegnać się, przyszło mi na myśl, iż mogę mieć niejakie trudności, gdy trzeba będzie uzyskać pozwolenie na zwiedzenie zakładu, i zwierzyłem mu się z moimi obawami. Odparł, że jeżeli nie znam osobiście dyrektora, Monsieur Maillarda, lub nie będę miał odpowiedniego listu polecającego, to istotnie mogę napotkać przeszkody, gdyż regulaminy takich prywatnych domów zdrowia są nierównie surowsze od przepisów obowiązujących w szpitalach publicznych. Zdarzyło się mu atoli kilka lat temu zawrzeć znajomość z Maillardem; może mi zatem dopomóc o tyle, iż odprowadzi mnie konno aż do bramy zakładu i uzyska potrzebne pozwolenie, ale odczuwania, jakich doznaje na widok obłędu, nie pozwolą mu wejść do wnętrza.
Podziękowałem mu i zjechaliśmy zaraz z głównego gościńca na boczną, zarośniętą trawą drożynę, która po jakiej pół godzinie zatraciła się w gęstym borze, rozpostartym u podnóża góry. Przez ten podmokły i posępny las ujechaliśmy jeszcze ze dwa stajania, zanim ujrzeliśmy dom zdrowia. Był to fantastyczny zamek, mocno już podupadły, który pod wpływem czasu i zaniedbania nie nadawał się już niemal do mieszkania dla ludzi. Na widok jego przeniknęła mnie jakaś niewysłowiona groza i zatrzymawszy konia, namyślałem się już, czy nie zawrócić. Wnet jednak, zawstydziłem się swej słabości i podążyłem dalej.
Podjechawszy pod bramę zauważyłem, że jest nieco uchylona i że wyziera spoza niej jakaś twarz ludzka. W chwilę później człowiek ten wyszedł przed bramę, przemówił do mego towarzysza po imieniu, uścisnął mu serdecznie rękę i poprosił, żeby zsiadł z konia. Był to Monsieur Maillard we własnej osobie. Wydał mi się okazałym, wytwornym dżentelmenem staroświeckiego pokroju, o dużej ogładzie towarzyskiej, a jego godność, powaga i dostojeństwo wywierały nieodparte wrażenie.
Mój znajomy przedstawił mnie, wspomniał o mym pragnieniu zwiedzenia zakładu i otrzymał od Monsieur Maillarda zapewnienie wszelkiej dla mnie uczynności. Następnie pożegnał się z nami i już odtąd nie widziałem go nigdy.
Kiedy znikł nam z oczu, zaprowadził mnie dyrektor do niewielkiego i nadzwyczaj miłego pokoju, gdzie obok innych oznak wytwornego smaku znajdowało się wiele książek, rysunków, kwiatów doniczkowych i muzycznych instrumentów. Rozkoszny ogień gorzał w kominku. Przy pianinie siedziała młoda i piękna kobieta śpiewając jakąś arię Belliniego. Gdym wszedł do pokoju, przestała śpiewać i powitała mnie z ujmującym wdziękiem. Głos miała niski, a w zachowaniu jej przejawiało się jak gdyby przygnębienie. Zdawało się mi również, iż dostrzegam ślady smutku na jej twarzy, nadzwyczaj bladej, co zresztą nie było dla mnie bez uroku. Była w ciężkiej żałobie i wywołała we mnie uczucie czci, podziwu i zaciekawienia.

Opowiadano mi w Paryżu, iż zakład Monsieur Maillarda był prowadzony wedle systemu polegającego na „pobłażaniu”, że unikano wszelkich kar, że zazwyczaj nie stosowano nawet odosobnienia, że chorym, acz skrycie nadzorowanym, pozostawiano pozornie zupełną swobodę i że większości z nich wolno było chodzić po domu i jego otoczeniu w zwykłej odzieży ludzi zdrowych na umyśle.
Pamiętając o tym, byłem bardzo ostrożny w rozmowie z młodą kobietą, gdyż nie miałem pewności, czy jest zdrowa. Jakoż nieco błędna promienistość jej źrenic nasunęła mi wątpliwości co do stanu jej zdrowia. Ograniczyłem się zatem do przedmiotów ogólnych jako też do takich, które w mym przekonaniu nie mogły razić ani drażnić nawet szaleńców. Odpowiadała na me zapytania bardzo rozumnie, a czynione przez nią spostrzeżenia były najzupełniej do rzeczy. Zbyt jednak długo zajmowałem się metafizyką obłędu, żeby dowierzać takim pozorom zdrowia, toteż przez cały czas rozmowy miałem się nieustannie na baczności.
Po chwili wszedł służący w strojnej liberii, niosąc tacę z owocami, winem i słodyczami, którymi mnie poczęstowano. Wnet potem młoda kobieta odeszła. Gdy już jej nie było, zwróciłem pytające spojrzenie na mego gospodarza.
- Nie - rzekł - oh, nie! To moja krewna... moja siostrzenica... zresztą niepospolita osoba.
- Najmocniej przepraszam za to podejrzenie! - odparłem. - Lecz jeżeli kto, to właśnie pan może mi wybaczyć. Umiejętne kierownictwo pańskiego zakładu znane jest powszechnie w Paryżu, zdawało się mi przeto rzeczą możliwą - pan rozumie...
- Ach, tak, tak, już wiem! To ja raczej powinienem być wdzięczny za chwalebną roztropność, jaką pan okazał. Rzadko spotykamy się z podobną przezornością u młodzieży i nieraz zdarzył się już niemiły contre-temps skutkiem nieopatrzności osób, co zwiedzały nasz zakład. Ponieważ mój dawniejszy system pozwalał chorym przechadzać się swobodnie, przeto miewaliśmy często niebezpieczne wybuchy furii, wywoływane przez nierozsądnych gości. Musiałem więc zastosować surowy system odosobnienia i odtąd nikogo nie wpuszczam do zakładu, o ile nie mam przeświadczenia, iż będzie umiał zachować się odpowiednio.
- Pański dawniejszy system! - odezwałem się powtarzając jego słowa. - Czy mam to w ten sposób rozumieć, iż „system pobłażania”, o którym słyszałem tak wiele, nie jest już stosowany?
- Mija kilka tygodni - odparł - odkąd postanowiliśmy wyrzec się go na zawsze.
- Istotnie? Zadziwia mnie pan!
- Uznaliśmy za rzecz niezbędnie konieczną - rzekł z westchnieniem - powrócić do dawnych sposobów. Niebezpieczeństwo systemu pobłażania było zawsze zatrważające, a korzyści jego zbyt przecenione. Mniemam, że jeżeli gdzie, to w tym zakładzie dokonano najodpowiedniejszej próby. Uczyniliśmy wszystko, co tylko podszepnąć może rozumna miłość bliźniego. Żałuję, że nie mógł pan odwiedzić nas wcześniej i powziąć o tym wyobrażenia na podstawie własnych spostrzeżeń. Przypuszczam, iż zna pan system pobłażania do najdrobniejszych szczegółów?
- Bynajmniej. To, co słyszałem o nim, pochodziło z trzecich czy czwartych ust.
- Mówiąc ogólnie, mógłbym wyrazić się o tym systemie, iż polega on na wyrozumiałości dla chorych posuniętej do pozostawienia im zupełnej swobody. Nie sprzeciwialiśmy się urojeniom, którym podlega umysł wariata. Nie tylko im pobłażaliśmy, ale nawet dodawaliśmy im jeszcze bodźca i właśnie w ten sposób udawało się nam osiągnąć najzupełniejsze uzdrowienia. Nie ma argumentu, który by tak dosadnie przemawiał do niedołężnego rozumowania szaleńca, jak reducito ad absurdum. Miewaliśmy, na przykład, chorych, którym ubrdało się, że są kurczętami. Leczenie polegało na tym, iż to ich urojenie przyjmowało się za pewnik, iż wytykało się choremu jego głupotę, że nie zdaje sobie sprawy z tego pewnika w dostatecznej mierze - i na tej podstawie odmawiało mu się przez jaki tydzień wszelkiego innego pożywienia prócz tego, jakie zazwyczaj dostają kurczęta. Toteż zdarzało się, iż odrobina pośladu i żwiru dokazywała cudów.
- Byłże ten sposób leczenia jedyny? - Bynajmniej. Pokładaliśmy również wielką ufność w takich zwykłych rozrywkach, jak muzyka, taniec, ćwiczenia gimnastyczne, gra w karty, czytanie odpowiednio dobranych książek itd. Udawaliśmy, iż każdego chorego leczymy na jakieś pospolite niedomaganie fizyczne, i nie używaliśmy nigdy słowa „obłęd”. Niepoślednim szczegółem było również to, iż każdemu wariatowi polecało się czuwać nad zachowaniem się wszystkich innych. Okazać zaufanie do rozsądku czy też dyskrecji szaleńca - to pozyskać go sobie z ciałem i duszą. W ten sposób rozporządzaliśmy licznym gronem dozorców.
- A czy kary jakiegokolwiek rodzaju były w użyciu?
- Nie, żadne.
- A czy nie zdarzało się panu ograniczać swobody swych chorych?
- Nader rzadko. Bywało od czasu do czasu, że choroba tej lub owej jednostki wchodziła w okres przesilenia lub przedzierzgała się nagle w furię. Takiego chorego przenosiło się do tajnej celi, aby swym rozstrojem nie zarażał innych, i trzymało się go w niej aż do chwili, kiedy mógł być oddany pod opiekę rodziny lub przyjaciół, gdyż z furiatami nie wdajemy się wcale. Zazwyczaj bywają przewożeni do publicznych zakładów leczniczych.
- Stanowczo. System ten przedstawia wiele stron ujemnych, a nawet niebezpieczeństw. Zarzucono go już, na szczęście, we wszystkich maisons de santé w całej Francji.
- Jestem ogromnie zdziwiony pańskimi słowami - odezwałem się - byłem bowiem przeświadczony, iż innego sposobu obchodzenia się z obłędem już nigdzie w tym kraju się nie stosuje.
- Jest pan jeszcze młody, mój przyjacielu - rzekł na to mój gospodarz - ale przyjdzie czas, że nauczy się pan sądzić o tym, co dzieje się na świecie, wedle własnego zdania, a nie dowierzać gadaninom cudzym. Niech pan nie ufa temu, co pan słyszy, a tylko w połowie polega na tym, co pan widzi. Otóż, jeżeli chodzi o nasze maisons de santé, to widocznie jakiś ignorant wprowadził pana w błąd. Ale po obiedzie, gdy pan należycie wypocznie po trudach swej przejażdżki, będę miał zaszczyt oprowadzić pana po zakładzie i zapoznać z systemem, który nie tylko w mym przeświadczeniu, ale także w przeświadczeniu wszystkich osób obeznanych z jego wynikami jest nierównie skuteczniejszy od wszystkich innych, jakie dotychczas stosowano.
- Czy to pański system? - zapytałem. - System wynaleziony przez pana?
- Jestem dumny - odparł - iż mogę go uważać za swą własność, przynajmniej w pewnej mierze.
Gawędziłem w ten sposób z Monsieur Maillardem z godzinę lub dwie, a on pokazywał mi ogrody i cieplarnie zakładowe.
- Nie mogę pokazać panu mych chorych niezwłocznie - rzekł do mnie. - Dla wrażliwego umysłu jest zawsze coś mniej lub więcej odrażającego w takich widowiskach, a nie chciałbym pozbawiać pana apetytu przed obiadem. Zjemy obiad razem. Poczęstuję pana cielęciną ? la Sainte Ménéhould i kalafiorami ? la sauce veloutée, wypijemy przy tym po szklance Clos de Vougeot, co powinno dostatecznie wzmocnić pańskie nerwy.
O szóstej zawezwano nas do stołu. Gospodarz mój zaprowadził mnie do obszernej salle a m?nger, gdzie zebrało się już liczne towarzystwo - jakieś dwadzieścia pięć czy trzydzieści osób. Wszyscy obecni mieli wygląd ludzi wytwornych i dobrze wychowanych, aczkolwiek ich stroje raziły mnie swym przesadnym bogactwem i nieco zanadto przypominały obliczoną na pokaz wystawność de la vielle cour. Zauważyłem, iż przynajmniej trzy czwarte tego zebrania stanowiły panie i że niektóre z nich zupełnie nie przestrzegały w swych strojach wskazań dobrego smaku obowiązującego obecnie w Paryżu. Wiele na przykład kobiet, które miały zapewne po jakie siedemdziesiąt lat, zwracało na siebie uwagę nadmiarem klejnotów - różnych pierścieni, bransolet i kolczyków, a piersi ich i ramiona były bezwstydnie odsłonięte. Spostrzegłem również, iż bardzo niewiele strojów było dobrze, zrobionych - lub przynajmniej, że bardzo niewiele z nich leżało dobrze na osobach, które miały je na sobie.
Rozglądając się zobaczyłem ową zajmującą osóbkę, której Monsieur Maillard przedstawił mnie w swym saloniku; ale jakież było me zdumienie, gdym ujrzał, iż ma na sobie ogromny robron, buciki na wysokich korkach i brudny czepek z koronek brukselskich, który był dla niej za duży i pomniejszał jej twarz w komiczny sposób. Przy pierwszym naszym widzeniu była w głębokiej żałobie i wyglądała bardzo ładnie. Słowem, było coś dziwacznego w strojach całego tego towarzystwa, coś, co zrazu nasunęło mi moją dawniejszą myśl o „systemie pobłażania” i kazało przypuszczać, iż Monsieur Maillard chciał mnie utrzymać w złudzeniu aż do końca obiadu, abym nie uległ niemiłemu odczuwaniu, że siedzę przy stole i spożywam obiad w otoczeniu wariatów; lecz wnet przypomniałem sobie, co mi mówiono w Paryżu, mianowicie, że południowcy są to wielcy dziwacy, mający mnóstwo staroświeckich nawyków. Zresztą po chwili rozmowy z niektórymi osobami uprzedzenia moje rozwiały się doszczętnie.

Jadalnia, aczkolwiek dość obszerna i wygodna, nie odznaczała się bynajmniej wytwornością. Na przykład na posadzce nie było dywanu, co zresztą we Francji zdarza się często. Okna nie miały firanek; okiennice zamykały się na sztaby żelazne, umieszczone na kształt przekątni, podobnie jak to bywa w sklepikach. Sala ta - jak zauważyłem - tworzyła osobne skrzydło zamku; okna jej mieściły się w trzech ścianach tego równoległoboku, w czwartej zaś znajdowały się drzwi. Było tam ogółem aż dziesięć okien.
Zastawa stołu była wspaniała. Uginał się po prostu pod półmiskami i pod nadmiarem wszelkich przysmaków. Obfitość ich graniczyła z barbarzyństwem. Było tam potraw tyle, iż najedliby się nawet Anakimowie. Nigdy przedtem w życiu nie zdarzyło mi się widzieć takiego ogromnego i rozrzutnego nagromadzenia różnych dobrych rzeczy. Zastawa jednak nie okazywała dobrego smaku, a oczy moje, nawykłe do przyciszonych świateł, raziła wrzaskliwa jaskrawość mnóstwa świec woskowych w srebrnych kandelabrach, ustawionych na stole i rozmieszczonych, gdzie tylko się dało, po całej sali. Usługiwało kilku bardzo skrzętnych służących, zaś w drugim końcu sali, przy wielkim stole siedziało siedmiu czy ośmiu ludzi ze skrzypcami, piszczałkami, trombonami i bębnami. W przerwach pomiędzy daniami udręczały mnie te rzępoły nieskończoną rozmaitością zgiełków, które miały być muzyką i podobały się widocznie bardzo wszystkim obecnym, prócz mnie jednego.
Na ogół nie mogłem oprzeć się wrażeniu, iż w tym wszystkim, co działo się dokoła mnie, było dużo cudactwa - ale świat składa się z różnych ludzi, którzy mają różne sposoby myślenia i różne konwencjonalne nawyki. Podróżowałem przy tym dość dużo, by stać się bezwzględnym zwolennikiem zasady nil admirari. Usiadłem przeto najspokojniej po prawicy mojego gospodarza i z doskonałym apetytem jąłem raczyć się znakomicie przyrządzonymi potrawami.
Rozmowa tymczasem stała się powszechna i nader ożywiona. Kobiety swym zwyczajem były najgadatliwsze. Przekonałem się rychło, iż niemal całe towarzystwo składało się z osób dobrze wychowanych i że mój gospodarz był istną skarbnicą zabawnych anegdotek. Zdawało mi się, iż mówi nader chętnie o swym stanowisku dyrektora domu zdrowia, i ku mojemu zdziwieniu obłęd stał się ulubionym przedmiotem rozmowy wszystkich obecnych. Opowiadano mnóstwo uciesznych historyjek o bzikach różnych pacjentów.
- Mieliśmy tu raz pewnego gościa - odezwał się otyły, niewielki jegomość, siedzący na prawo ode mnie - któremu się uroiło, że jest czajnikiem, i czyż to nie jest - nawiasem mówiąc - rzecz dziwaczna, iż właśnie ten bzik tak często lęgnie się w mózgu wariatów? Nie ma chyba we Francji zakładu dla obłąkanych, gdzie by nie było czajnika w ludzkiej osobie. Nasz towarzysz był czajnikiem wyrobu angielskiego i czyścił się starannie co rano irchą i sproszkowaną kredą.
- Był tu również - przemówił wysoki mężczyzna z naprzeciwka - niedawno temu pewien pan, któremu się ubrdało, że jest osłem, co, mówiąc przenośnie, było najzupełniejszą prawdą. Był to nieznośny pacjent i mieliśmy dużo kłopotu, by utrzymać go w karbach. Przez długi czas nie chciał nic jeść oprócz ostów; lecz z tej mrzonki wyleczyliśmy go rychło, nie dając mu nic innego do jedzenia. Przy tym nieustannie wierzgał nogami - ot, tak - tak...
- Monsieur de Kock! Byłabym wdzięczna, gdyby pan zechciał panować nad sobą! - przerwała jakaś starsza pani, siedząca obok mówiącego. - Proszę trzymać nogi przy sobie! Uszkodził mi pan moją jedwabną suknię! Czyż to potrzeba, mój panie, ilustrować swe słowa takimi praktycznymi pokazami? Ten pan a nasz przyjaciel niewątpliwie pojąłby je bez tych dodatków. Doprawdy, jest pan niemal takim samym osłem jak ów biedak, któremu to się uroiło. Pańskie postępowanie jest najzupełniej w tym stylu, daję słowo!
- Mille pardons, Mam’zelle! - odparł Monsieur de Kock, w ten sposób zagadnięty. - Przepraszam najusilniej! Bynajmniej nie zamierzałem obrazić pani. Mam’zelle Laplace, Monsieur de Kock będzie miał zaszczyt trącić się z panią kieliszkiem wina.
Przy tych słowach Monsieur de Kock skłonił się nisko, ucałował nader ceremonialnie swą własną rękę i trącił się z Mam’zelle Laplace kieliszkiem wina.
- Pozwól pan, mon ami - przemówił do mnie Monsieur Maillard - że nałożę panu kawałek tej cielęciny ? la Sainte Ménéhould; przekona się pan, że jest ogromnie delikatna.
W tej chwili trzech krzepkich służących zdążyło szczęśliwie umieścić na stole olbrzymi półmisek, a raczej nieckę, w której znajdowało się coś, co wydało się mi monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum.
Po bliższym jednak obejrzeniu przekonałem się, iż było to tylko małe cielę, upieczone w całości, wsparte na kolanach, z jabłkiem w pysku, podobnie jak w Anglii przyrządza się zające.
- Nie, dziękuję panu - odparłem - przyznaję się, że nie jestem szczególniejszym lubownikiem cielęciny ? la Sainte... Jak to pan powiedział? Po prostu mi nie służy. Może natomiast poleci pan zmienić mi talerz, a pokosztuję tego królika.
Na stole stało po bokach kilka półmisków, które zawierały coś, co wydało mi się, zwykłym królikiem francuskim - nader smakowity morceau, który mogę polecić. - Pierre! - krzyknął gospodarz - proszę zmienić panu talerz i podać mu królika au-chat. - Królika au...?
- Tego królika au-chat.
- No, to dziękuję. Po namyśle - nie! Wolę wziąć sobie nieco szynki.
„Nigdy człowiek nie wie, co mu podadzą u tych ludzi na głębokiej prowincji - pomyślałem sobie. - Nie mam ochoty ani na ich królika au-chat, ani też na ich kota au-lapin”.
- Zdarzyło się nam - rzekła jakaś truposzowata postać, siedząca na szarym końcu, podejmując wątek przerwanej rozmowy - zdarzyło się nam, że śród innych osobliwości mieliśmy jakiś czas temu pewnego chorego, który uporczywie utrzymywał, iż jest serem kordobańskim, i chodził wszędzie z nożem w ręce, naprzykrzając się swym przyjaciołom, by zechcieli skosztować kawałeczek jego nogi.
- Był to bezsprzecznie skończony wariat - wtrącił ktoś inny - ale daleko mu było do pewnego osobnika, którego znamy wszyscy prócz tego obcego pana. Mam na myśli owego chorego, któremu wydawało się, że jest butelką szampana, i nieustannie otwierał się z hukiem i sykiem - ot, w ten sposób...
Przy tych słowach mówiący, bardzo mym zdaniem nieprzyzwoicie, włożył swój prawy wielki palec pod lewy policzek i wyjął go z klaśnięciem przypominającym wystrzał korka, po czym poruszając zręcznie językiem po zębach, jął wydawać przez kilka minut ostre syki i bzykania naśladując szmery pieniącego się szampana. Widziałem dokładnie, że koncept ten niezbyt podobał się Monsieur Maillardowi, ale nie rzekł nic i rozmowę podjął znowu jakiś nikły chudzielec w wielkiej peruce.
- Był tu także - odezwał się - pewien matołek, któremu uroiło się, że jest żabą, a trzeba wiedzieć, że był do niej istotnie nieco podobny. Szkoda, że go pan nie widział - mówił dalej, zwracając się do mnie - byłby pan zachwycony naturalnością, z jaką wywiązywał się ze swej roli. Panie, jeżeli ten człowiek nie był żabą, to tylko można żałować, że nią nie był. Skrzeczał tak: o-o-o-o-gh! o-o-o-o-gh! Była to, zaprawdę, najpiękniejsza nuta na świecie - istny bemol! A kiedy oparł łokcie na tym stole, ot, tak - po jednej lub dwu szklankach wina - i kiedy rozdął usta, ot, w ten sposób, i kiedy jął przewracać oczyma i mrugać nimi nadzwyczaj szybko, ot, tak - no to, proszę pana, zaręczam z całą pewnością, iż byłby pan nie posiadał się z zachwytu nad geniuszem tego człowieka.
- Nie wątpię o tym - rzekłem.
- A potem - przemówił ktoś inny - był tu pewien Petit Gaillard, który mniemał o sobie, że jest szczyptą tabaki, i był szczerze zmartwiony, iż nie może wziąć siebie między palec wielki a wskazujący.
- Mieliśmy tu także niejakiego Jules Desouli?res’a, który był naprawdę niezwykłym geniuszem i któremu pomieszały się klepki w urojeniu, że jest dynią. Naprzykrzał się kucharzowi, żeby zapiekł go w cieście - na co tenże oburzony nie chciał się zgodzić. Osobiście bynajmniej nie jestem pewny, czy dynia zapiekana ? la Desouli?res nie byłaby istotnie doskonałą potrawą.
- Dziwię się panu - rzekłem i spojrzałem pytająco na Monsieur Maillarda.
- Ha! ha! ha! - odezwał się tenże - hę! hę! hę! - hi! hi! hi! - ho! ho! ho! - hu! hu! hu! - to doskonałe! Niech pan tak się nie dziwi, mon ami; nasz towarzysz to kawalarz - un drôle - nie trzeba brać dosłownie tego, co mówi.


System doktora Smoły...
Ciąg dalszy...

- Przebywał tu również - zabrał głos ktoś inny - Bouffon Le Grand, inna osobliwość w swoim rodzaju. Postradał zmysły z miłości i ubrdał sobie, że ma dwie głowy. Jedna z nich miała być głową Cycerona; co do drugiej wyobrażał sobie, iż jest złożona, mianowicie, że od czoła aż po usta jest głową Demonstenesa, od ust zaś po brodę głową lorda Broughama. Nie jest rzeczą niemożliwą, że był w błędzie, ale byłby pana przekonał, że ma słuszność, gdyż posiadał dar wymowy. Lubił namiętnie krasomówstwo i chętnie nim się popisywał. Miał, na przykład, zwyczaj wskakiwać, ot, w ten sposób, na stół i - i...
W tej chwili przyjaciel, siedzący obok mówiącego, położył mu rękę na ramieniu i szepnął coś do ucha, po czym tenże umilkł nagle i opadł znów na krzesło.
- A trzeba panu wiedzieć - przemówił ten, co szeptał - że był tu także Boullard, krętek. Nazywam go krętkiem, gdyż istotnie miał we łbie ćwieka, dziwacznego, acz niezupełnie nieuzasadnionego, iż przemienił się w krętka. Można było ryczeć ze śmiechu patrząc, jak się kręci. Potrafił wiercić się godzinami na jednej pięcie, ot, tak...
Przy tych słowach przyjaciel, któremu przed chwilą przerwał swym szeptem, wyświadczył mu jota w jotę podobną przysługę.
- Co tam! - wrzasnęła jakaś podstarzała dama piskliwym głosem. - Pański Monsieur Boullard był wariatem, i do tego bardzo kiepskim wariatem, bo - proszę pana - czy kto słyszał, żeby człowiek był krętkiem? To brednia. Madame Joyeuse była rozumniejsza, jak pan wie. Miała także bzika, ale bzika rozsądnego i rozweselała wszystkich, którzy mieli zaszczyt ją znać. Po dojrzałej rozwadze przyszła do przekonania, iż skutkiem jakiegoś wypadku stała się kogutkiem. Lecz zostawszy nim, zachowywała się też odpowiednio. Trzepotała skrzydłami z niesłychanym powodzeniem - ot, tak - ot, tak! A jej pianie było przerozkoszne! Ko-ko-ko-kukuryku! Ko-ko-ko-kukuryku!
- Madame Joyeuse, byłbym pani wdzięczny, gdyby pani zechciała opamiętać się! - przerwał nasz gospodarz gniewnie. - Albo pani będzie zachowywała się, jak na kobietę dobrze wychowaną przystało, albo proszę natychmiast odejść od stołu. Zechce pani wybrać!
Dama (której nazwisko zdziwiło mnie wielce, ile że przed chwilą sama opowiadała o Madame Joyeuse) zarumieniła się aż po białka i zdawała się być niezmiernie zawstydzona tym upomnieniem. Pochyliła głowę i nie odpowiedziała ani słowa.
Natomiast inna, młodsza od niej osoba podjęła wątek rozmowy. Była nią owa piękna panna z saloniku!
- Oh - zawołała - Madame Joyeuse była głupia! Nierównie więcej słuszności miała Eugénie Salsafette. Była to bardzo piękna i nadzwyczaj skromna młoda osoba, która uważała zwykły sposób ubierania się za nieprzyzwoity i pragnęła zawsze ubierać się w ten sposób, aby znajdować się poza swymi sukniami, a nie wewnątrz swych sukien. Zresztą jest to rzecz bardzo łatwa. Trzeba tylko zrobić tak - a potem tak - tak - tak - a potem...
- Mon Dieu! Mam’zelle Salsafette! - krzyknęło naraz kilkanaście głosów - co pani robi? Proszę przestać! To nam wystarczy! Już wiemy, jak to się robi! Dość tego! Dość! - i już kilkanaście osób powstawało ze swych miejsc, by powstrzymać Mam’zelle Salsafette od przyrównania się do Wenus Medycejskiej, gdy wtem zapobiegły temu nagle i skutecznie rozgłośne krzyki i wrzaski dolatujące skądś, z głównej połaci zamczyska.

Krzyki te dały się mocno we znaki moim nerwom, ale wszyscy inni biesiadnicy byli wprost godni pożałowania. Nie widziałem jeszcze w życiu grona rozsądnych ludzi ogarniętych takim przerażeniem. Pobledli wszyscy jak trupy i skuliwszy się w swych fotelach drżeli i bełkotali ze strachu, nadsłuchując, czy owa wrzawa się nie powtórzy. Jakoż wszczęła się znowu - głośniejsza i jakby bliższa; za trzecim razem wzmogła się ogromnie, lecz za czwartym znacznie przycichła. Z zamarciem tego zgiełku nowa otucha wstąpiła w towarzystwo, zapanowało znów ożywienie i jęto dalej pleść androny. Odważyłem się wówczas spytać o przyczynę tego zaniepokojenia.
- Ach, to drobnostka! - rzekł Monsieur Maillard. - Jesteśmy przyzwyczajeni do tych rzeczy i nie przejmujemy się zbytnio nimi. Obłąkańcy co pewien czas zaczynają wyć chórem; jeden pobudza drugiego, podobnie jak to bywa niekiedy nocą ze sforą psów. Zdarza się atoli także, że po tych chóralnych rykach następują połączone wysiłki, by wyłamać się z zamknięcia. W tym ostatnim wypadku można być narażonym na niejakie niebezpieczeństwo.
- Iluż ma pan teraz pod kluczem?
- Obecnie jest ich zaledwie dziesięciu.
- Zapewne same kobiety?
- Oh, nie! Jeden w drugiego mężczyźni; same tęgie draby, mogę panu zaręczyć.
- Istotnie? Słyszałem, iż śród obłąkanych przeważa płeć piękna.
- Tak bywa zazwyczaj, ale nie zawsze. Niedawno temu było tu dwudziestu siedmiu chorych, a śród nich aż osiemnaście kobiet; ale w ostatnich czasach nastąpiła ogromna zmiana, jak pan widzi.
- Tak jest; nastąpiła ogromna zmiana, jak pan widzi - przerwał jegomość, który nadwerężył łydki Mam’zelle Laplace.
- Tak jest - nastąpiła ogromna zmiana, jak pan widzi! - zaświergotało zgodnie całe towarzystwo.
- Trzymać język za zębami! - wrzasnął gospodarz z wściekłością.
Po tych słowach całe towarzystwo zapadło na jakąś minutę w głuche milczenie. Jedna z kobiet usłuchała rozkazu Monsieur Maillarda po swojemu, gdyż wywiesiwszy język, nadzwyczaj długi, trzymała go ulegle obiema rękami aż do chwili, kiedy wzburzenie przycichło.
- A ta pani - rzekłem do Monsieur Maillarda nachylając się ku niemu i przyciszając głos - ta zacna osoba, która co tylko mówiła i ubawiła nas swym kukuryku, to pewno nieszkodliwa... co? Zupełnie nieszkodliwa?
- Nieszkodliwa? - zabełkotał z nie udanym zdziwieniem. - Co to znaczy? Co pan chce przez to powiedzieć?
- Tylko lekkie zboczenie? - rzekłem dotykając palcem czoła. - Jestem pewien, że to nic niebezpiecznego, co?
- Mon Dieu! Co też pan sobie wyobraża? Ta pani, moja serdeczna, dawna przyjaciółka, Madame Joyeuse, jest tak samo zdrowa, jak ja. Ma tam swoje drobne dziwactwa, to pewna; ale przecież pan wie - wszystkie stare, bardzo stare kobiety są nieco zdziwaczałe.
- Rozumie się - rzekłem - rozumie się, a te inne panie i ci panowie...
- Są moimi przyjaciółmi i współpracownikami - przerwał Monsieur Maillard prostując się wyniośle - moimi najlepszymi przyjaciółmi i asystentami.
- Jak to, wszyscy? - zapytałem. - Czy i kobiety także?
- Oczywiście - odparł - nie możemy nic począć bez kobiet. Są to najlepsze pielęgniarki dla obłąkanych; mają swe własne sposoby - zresztą pan wie! Ich promieniste oczy dokazują cudów; coś, jakby zaklęcie węża! Rozumie mnie pan?
- No, tak - rzekłem - zapewne! Ale ich postępowanie jest nieco dziwaczne - hę? Są nieco pomylone - co? Nie sądzi pan?
- Dziwaczne! Pomylone!... Czy pan naprawdę tak myśli? Nie przeczę, że my, południowcy, nie bawimy się w świętoszków - robimy, co nam się podoba - używamy życia i wszystkiego, co ono dać nam może. Pan rozumie?...
- Ależ tak - odrzekłem - ależ tak!
- A przy tym, wie pan, to Clos de Vougeot jest może nieco za ciężkie, nieco za mocne. Rozumie mnie pan - co?
- To pewne - rzekłem - to pewne! Nawiasem mówiąc, czy dobrze zrozumiałem pana, iż system, który zastosował pan zamiast słynnego systemu pobłażania, jest nadzwyczaj surowy?
- Bynajmniej. Odosobnienie oczywiście jest zupełne; ale zabiegi lecznicze są dla chorych raczej przyjemne.
- A czy ten nowy system jest pańskiego pomysłu?
- Niezupełnie. Niektóre jego szczegóły pochodzą od doktora Smoły, o którym pan niewątpliwie słyszał; są jednakowoż w mym planie pewne odmiany. Jestem szczęśliwy, iż wszelkie prawa do nich mogę przyznać znakomitemu Pierzowi, z którym - o ile się nie mylę - ma pan zaszczyt obcować na stopie zażyłej znajomości.
- Wyznaję ze wstydem - odparłem - iż nie zdarzyło mi się jeszcze słyszeć nazwisk tych panów.
- Na miłość boską! - zawołał mój gospodarz odsuwając nagle swe krzesło i podnosząc ręce w górę. - Czy ja dobrze pana zrozumiałem? Przecież pan chyba nie chciał powiedzieć, iż nie zdarzyło się panu dotychczas słyszeć ani o uczonym doktorze Smole, ani o znakomitym profesorze Pierzu?
- Muszę przyznać się do mej niewiedzy - odrzekłem - ale prawda przede wszystkim! Mimo to czuję się wielce upokorzony, iż nie znam prac tych bez wątpienia niepospolitych mężów. Poszukam ich dzieł i przeczytam je z wytężoną uwagą. Monsieur Maillard, pan naprawdę - muszę przyznać - pan naprawdę zawstydził mnie w mych własnych oczach.
I tak też było istotnie.
- Nie mówmy już o tym, mój drogi młodzieńcze! - odezwał się łaskawie, ściskając mi dłoń. - Trąćmy się teraz kieliszkiem Sauterne’u.
Wypiliśmy. Biesiadnicy poszli ochoczo za naszym przykładem. Gawędzili, żartowali, śmiali się, płatali tysiące głupstw. Skrzypki piszczały, bębny dudniły, trombony ryczały jak spiżowe byki Falarisa - i całe to widowisko, mętniejąc w miarę jak wino brało górę, stało się w końcu istnym pandemonium in petto. Tymczasem Monsieur Maillard i ja, mając przed sobą kilka butelek Sauterne’u i Clos de Vougeot, rozmawialiśmy dalej podniesionymi głosami. Słowo wyrzeczone zwykłym tonem nie więcej miało warunków, by dotrzeć do uszu słuchacza, niż głos ryby odzywającej się spod wodospadu Niagara.
- Proszę pana - rzekłem krzycząc mu do ucha - wspomniał pan coś przed obiadem o niebezpieczeństwach połączonych z dawniejszym systemem pobłażania. Na czymże one polegają?
- Istotnie - odparł - niebezpieczeństwa bywały nieraz wielkie. Zachcianki wariatów są nieobliczalne; i zarówno mym zdaniem, jak zdaniem doktora Smoły i profesora Pierza, nie jest dobrze pozwalać im, aby chodzili samopas, bez żadnego nadzoru. Wariatowi można „pobłażać”, jak to się powiada, do czasu, ale ostatecznie zawsze jest zdolny do jakiegoś wybryku. Przy tym chytrość jego jest przysłowiowa i rzeczywiście ogromna. Jeżeli ma jakiś zamiar, to ukrywa się z nim z przedziwną przebiegłością, a zręczność, z jaką umie podszywać się pod pozory zdrowia, jest dla metafizyka jednym z najosobliwszych zagadnień psychologicznych. Gdy szaleniec wydaje się zupełnie rozsądny, trzeba mu niezwłocznie włożyć kaftan bezpieczeństwa.
- Ale to niebezpieczeństwo, mój drogi panie, o którym pan mówił! Czy na podstawie własnego doświadczenia - podczas zawiadywania tym oto zakładem - miał pan jakie praktyczne powody do przypuszczeń, iż swoboda jest rzeczą niebezpieczną, gdy chodzi o obłęd?
- Tu? Z własnego mego doświadczenia?... No, mogę powiedzieć, że tak. Na przykład, w tymże samym domu zdrowia, zaszedł niedawno temu osobliwszy wypadek. Stosowano wówczas, jak panu wiadomo, system pobłażania, a chorzy chodzili samopas. Zachowywali się nadzwyczaj nienagannie - jakby umyślnie - i każdy człowiek rozsądny na podstawie tego nienagannego zachowania się byłby doszedł do wniosku, że ci hultaje knują jakiś diabelski plan. Jakoż pewnego pięknego poranku powiązano dozorcom ręce i wrzucono ich do cel, zaś wariaci, którzy wystrychnęli się na dozorców, nadzorowali ich, jakby to oni byli obłąkani.
- Co też pan mówi? Nie słyszałem jeszcze w życiu czegoś równie niedorzecznego!
- A jednak stało się to istotnie pod wpływem pewnego kpa - wariata, który - nie wiadomo, w jaki sposób - uroił sobie, iż wynalazł lepszy system rządzenia od wszystkich dotychczasowych - rozumie się, system rządzenia wariatami. Zachciało się mu, jak przypuszczam, wypróbować swój wynalazek, namówił przeto innych chorych, by zawiązali spisek i obalili władze kierownicze.
- I udało mu się to?
- Najzupełniej. Dozorcy i dozorowani zmienili rychło swe role, z tą wszakże różnicą, iż obłąkani byli przedtem wolni, gdy tymczasem dozorców uwięziono natychmiast w celach i obchodzono się z nimi - co muszę ze smutkiem wyznać - bardzo nieuprzejmie.
- No, sądzę, że wnet musiał nastąpić nowy przewrót. Taki stan rzeczy nie mógł długo się utrzymać. Chłopi okoliczni, goście przybywający w odwiedziny zapewne rychło dali znać o wszystkim.
- Myli się pan. Przywódca rokoszu zbyt był na to szczwany. Nie dopuszczał gości wcale - raz tylko pewnego dnia przyjął głupkowato wyglądającego młodego cudzoziemca, którego nie potrzebował się obawiać. Pozwolił mu zwiedzić zakład - ot, tak, dla rozmaitości - żeby nim się trochę zabawić. Kiedy miał go już dosyć, pożegnał się z nim i wyprawił go z powrotem.
- Jakże długo trwało to panowanie wariatów?
- Och, bardzo długo - na pewno z miesiąc, a może i dłużej, ale nie umiem dokładnie powiedzieć. Tymczasem obłąkani mieli dobre czasy - może być pan pewny! Pozrzucali swą szmatławą odzież, a przywdziali salonowe stroje i klejnoty. Piwnice zamku zawierały wielkie zapasy win, a wariaci są to takie diabły, które umieją pić wyśmienicie. Używali też życia - zapewniam pana!
- A lecznictwo - jakiż nowy system leczenia zastosował przywódca buntowników?
- No, obłąkany niekoniecznie musi być głupcem, jak to już powiedziałem. Wedle mego skromnego zdania leczenie jego było nierównie lepsze od poprzedzającego. Była to istotnie metoda doskonała - prosta, udatna, niekłopotliwa, słowem, przemiła - była to...
Wątek przemówienia mego gospodarza przeciął nagle nowy odzew wrzasków, nie różniących się od tych, które nas poprzednio zaniepokoiły. Wszelako tym razem zdawały się one pochodzić od osób szybko nadbiegających.
- O, nieba! - zawołałem. - Obłąkani na pewno zdołali się wyłamać.- Obawiam się, że tak jest istotnie - odparł Monsieur Maillard, który pobladł ogromnie. Zaledwie zdążył skończyć te słowa, gdy głośne nawoływania i klątwy rozległy się pod oknami i wnet potem stało się rzeczą pewną, że kilka osób z zewnątrz stara się utorować sobie dostęp do sali. Walono w drzwi czymś, co było zapewne ogromnym obuchem, a podwoje wyginały się i chybotały z niesłychaną siłą.
Nastąpiła chwila straszliwego zamieszania. Monsieur Maillard, ku niewymownemu memu zdziwieniu, dał nura pod stół. Spodziewałem się po nim większej stanowczości. Członkowie orkiestry, którzy już od jakichś piętnastu minut zbyt byli podchmieleni, aby mogli sprostać swym obowiązkom, zerwali się teraz na równe nogi i wspiąwszy się ze swymi instrumentami na stół huknęli Yankee Doodle. Nie zawsze wprawdzie byli w zgodzie z melodią, lecz mimo to rzępolili z nadludzką energią przez cały czas tego zamętu.
Tymczasem na stół biesiadny, między butelki i szklanki, wskoczył ów pan, którego poprzednio z taką trudnością od tego skoku udało się powstrzymać. Umieściwszy się wygodnie, jął wygłaszać mowę, która niewątpliwie byłaby znakomita, gdyby ją tylko było można słyszeć. Równocześnie człowiek z popędami krętka, rozpostarłszy ramiona pod kątem prostym do ciała, jął wirować po sali z takim niesłychanym rozmachem, iż wyglądał istotnie jak krętek roztrącający wszystko na swej drodze. Słysząc zaś nieprawdopodobne syki i bzykanie szampana przekonałem się w końcu, iż pochodziły one od jegomościa, który podczas obiadu wyręczał butelkę tego przedniego napoju. To znów człowiek - żaba skrzeczał, jak gdyby zbawienie jego duszy zależało od każdego tonu. Górowały nad tym wszystkim nieustające poryki osła. Co zaś do mojej dawnej przyjaciółki, Madame Joyeuse, to doprawdy, na płacz mi się zbierało, kiedym widział to biedactwo w takim okropnym rozstroju. Stała sobie w kąciku przy kominku i wyśpiewywała nieustannie przenikliwym głosikiem: ,,Ko-ko-ko-ko-kukuryku!”

I oto nastał kres - katastrofa dramatu. Ponieważ poza hukaniem, nawoływaniem i pianiem nie stawiano żadnych innych przeszkód naporowi uderzających od zewnątrz przeciwników, przeto wszystkie okna w mig i omal równocześnie zostały wyłamane. Nie zapomnę jednak nigdy uczuć osłupienia i grozy, jakich doznałem widząc, iż przez okna wtargnęła i runęła na nas bijąc, kopiąc, drapiąc i wyjąc istna zgraja jakichś potworów, które wydały się mi szympansami, orangutanami lub wielkimi pawianami z Przylądka Dobrej Nadziei.
Dostałem straszliwe uderzenie, od którego potoczyłem się pod kanapę i ległem bez ruchu. Poleżawszy jednakże tam z jakichś dziesięć minut, podczas których pilnie nadstawiałem uszu na wszystko, co działo się w sali, doszedłem w końcu do zadowalającego dénouement tej tragedii.
Monsieur Maillard opowiadając mi o obłąkanym, który namówił do rokoszu swych towarzyszy, był - jak się zdaje - tylko piewcą swej własnej chwały. Jegomość ten był istotnie jakieś dwa czy trzy lata temu dyrektorem tego zakładu, lecz dostawszy pomieszania zmysłów sam został pacjentem. Nie wiedział o tym mój towarzysz podróży, który mnie jemu przedstawił. Dozorcy, których było dziesięciu, ulegli niespodziewanemu napadowi. Najpierw ich pomazano smolą, po czym starannie oblepiono pierzem, a w końcu wtrącono do cel podziemnych. Byli tak więzieni przeszło miesiąc, a Monsieur Maillard użyczał im łaskawie nie tylko smoły i pierza (na których polegał jego „system”), ale także nieco chleba i pod dostatkiem wody. Codziennie pompowano ją im z góry. W końcu udało się jednemu z nich umknąć przez kanał i uwolnić innych.
„System pobłażania” po dokonaniu znacznych zmian zapanował znów w zamku; niepodobna mi jednak nie przyznać Monsieur Maillardowi, iż jego „metoda” była doskonała i jedyna w swoim rodzaju. Jak słusznie się wyraził, była „prosta, udatna i niekłopotliwa” - bynajmniej!
Pozostaje mi tylko nadmienić, iż jakkolwiek przetrząsnąłem wszystkie biblioteki europejskie w poszukiwaniu dzieł doktora Smoły i profesora Pierza, to jednak nie zdołałem po dziś dzień i mimo wszystkich wysiłków znaleźć ani jednego egzemplarza.

Edgar Allan Poe


31