My, Nowe Pokolenie
Legion

Zostawili nam nadzieję,
łatwą ufność i pokorę,
pokazali nam na przyszłość
wiele trudnych życia dróg.
Od swych Ojców już dojrzalsi
budujemy nową drogę,
która wiedzie nas do życia
i pomoże przetrwać ból!

My nie chcemy już przebaczać
nie stać nas na uległości
noc przeminie, wstanie dzień,
ten jedyny w całym świecie!
Nasze czyny nie ustaną,
słowa prawdy zabrzmią głośno -
z zaciśniętych ust
sączy się "Ojczyzna" jeszcze!

W nas wiara, siła i natchnienie,
szeregi rosną nasze wciąż,
niesiemy Polsce odrodzenie -
My, Nowe - Pokolenie!

Nawet kiedy trzeba będzie
krwią zapłacić za idee
i pod wiatr każdego dnia
iść tak ciągle nieustannie -
jest nas tylu, będzie więcej,
dokonamy przecież wiele,
chcieć to móc - to jest wszystko!
Nie zginiemy marnie!

Zostawili nam nadzieję,
łatwą ufność i pokorę
i nic więcej, bo nie mieli
tego, w czym żyjemy teraz.
My dla obcych niewidzialni
budujemy nową drogę,
po której pokolenia
będą szły zwyciężać!

Komentarz
od naczelnego


19