Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Książka o Action Française i jej promieniowaniu

Książka o Action Française i jej promieniowaniu

Wydawnictwo Adam Marszałek

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka zbiorowa pt. Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej promieniowanie / Le nationalisme face au conservatisme et au monarchisme. Action française et son rayonnement pod redakcją prof. Jacka Bartyzela i dr. Dariusza Góry Szopińskiego. Książka stanowi pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 23-24 października 2008 roku przez Zakład Hermeneutyki Polityki w Instytucie Politologii UMK w Toruniu, wzbogacone o teksty nadesłane później. Tom zawiera 20 artykułów napisanych przez 19 autorów, w tym dwóch z Hiszpanii i jednego z Czech, nadto wybór dokumentów Action Française, myśli Charlesa Maurrasa oraz obszerną, dwujęzyczną (francusko-polską) chronologię Akcji Francuskiej i Maurrasa, doprowadzoną do 2010 roku. Recenzentami książki byli: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (UWr) i prof. dr hab. Witold Wojdyło (UMK). Poniżej prezentujemy spis rzeczy tomu.

 okładka xiążki

SPIS RZECZY

Jacek Bartyzel, Dariusz Góra-Szopiński

Przedmowa

Dokumenty Akcji Francuskiej

Charles Maurras

Credo

Arkadiusz Barut

Podmiot skontekstualizowany, wspólnota tradycjonalistyczna, naród etniczny. Nacjonalizm Maurice’a Barrèsa jako konserwatywna krytyka filozofii świadomości

Adam Wielomski

Nacjonalizm a konserwatyzm w myśli Charlesa Maurrasa

Grzegorz Kucharczyk

Niemcy, Francja i kwestia polska w myśli politycznej Jacquesa Bainville’a (1879 – 1936)

Aleksander Hall

Idee polityczne i wizja Francji Charlesa de Gaulle’a a doktryna Action Française

Dariusz Góra-Szopiński

Doktryna Action Française w ocenie Stolicy Apostolskiej

Jacek Bartyzel

Neorojalizm nacjonalistyczny Action Française w świetle zasad legitymizmu monarchicznego

Joanna Sondel-Cedarmas

Rola monarchii w koncepcji państwa włoskich nacjonalistów na tle idei monarchistycznych nacjonalizmu francuskiego (1896–1914)

Miguel Ayuso

Una visión española de la Acción francesa / Hiszpańska wizja Action Française

Małgorzata Myśliwiec

U źródeł nacjonalizmu katalońskiego. Od Jaime’a Luciana Balmesa y Urpiá do Enrica Prata de la Riba i Sarrà

Jacek Bartyzel

Nacjonalizm chrześcijański w Portugalii

José Díaz Nieva

Apuntes para estudio de la influencia de Maurras en Hispanoamérica / Noty do studium o wpływie Maurrasa w Ameryce Hiszpańskiej

Krzysztof Urbanek

Nicolás Gómez Dávila wobec nacjonalizmu

Mariusz Kopczyński

Otto von Bismarck-Schönhausen – pruski konserwatysta czy niemiecki nacjonalista?

Marek Maciejewski

Między konserwatyzmem a rewolucjonizmem. Z dziejów niemieckiego konserwatyzmu w XX wieku

Radomír Malý

Action Française i czeski ruch katolicki między dwiema wojnami światowymi (w świetle propagandy komunistycznej)

Adam Danek

Monarchizm Szymona Dzierzgowskiego – „polski maurrasizm”?

Błażej Sajduk

Monarchizm i nacjonalizm w myśli politycznej Leszka Adolfa Gembarzewskiego

Maciej Marszał

Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934 – 1939

Bethuel Matsili

Nationalistes et nationalismes africains / Nacjonaliści i nacjonalizmy afrykańskie

Janusz Goćkowski

Nacjonalizmy w wojnie światopoglądowej o ład cywilizacyjny ekumeny świata zachodniego

Chronologia Akcji Francuskiej i Karola Maurrasa

Autorzy tomu

Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej promieniowanie / Le nationalisme face au conservatisme et au monarchisme. Action française et son rayonnement, pod redakcją Jacka Bartyzela i Dariusza Góry Szopińskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7780-144-4, str. 538, okładka miękka.

Wydawnictwo Adam Marszałek, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń, www.marszalek.com.pl; sprzedaż wysyłkowa: tel./fax 56 648 50 70, e-mail: marketing@marszalek.com.pl.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.