Jesteś tutaj: Organizacja

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: monarchii katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej.

Deklaracja członkowska — wstąp do OMP!

Prezesem stowarzyszenia jest Adrian Nikiel. Funkcję viceprezesa pełni Przemysław Olszewski. Sytuujemy się na skrajnej prawicy ruchu monarchistycznego w Polsce. Spośród polskich partyj politycznych najbliżej nam jest do Kongresu Nowej Prawicy, współpracujemy także z bliskimi ideowo działaczami polskiego Obozu Narodowego. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami autentycznej Prawicy.

Identyfikujemy się z ruchem Tradycji Katolickiej. Przeciwstawiamy podporządkowaniu Polski Unii Europejskiej.

Od maja A.D. 1992 wydajemy pismo narodowo-konserwatywne „ROJALISTA — Pro Patria”. Prócz tego opublikowaliśmy dwie książki Adriana Nikla: „Narodowy konserwatyzm” (1996) i „Głos skrajny” (1998), a także broszury Norberta Tomczyka „Demograficzne skutki aborcji w Polsce” (1992) i Norberta Wójtowicza „Wielki Mistrz w walce z Kościołem” (2000), „«Żydomasoneria» w propagandzie publicystyki II Rzeczypospolitej” oraz „Organizacja Monarchistów Polskich jako przejaw młodzieżowej skrajnej prawicy (1989–1998)”. Naszymi ostatnimi publikacjami są dzieła Artura Ławniczaka — „Prawowitość aktualnej postaci państwa polskiego” (2007) oraz Jacka Bartyzela — „Legitymizm. Historia i teraźniejszość” (2009).

Pismo „ROJALISTA — Pro Patria” dostępne jest w sprzedaży wysyłkowej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.