Jesteś tutaj: prof. Jacek Bartyzel

prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Jacek Bartyzel, urodzony w 1956 r. w Łodzi, prof. dr hab. nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, teatrolog, historyk myśli politycznej, filozof polityki, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu.

Od 1975 działacz opozycji niepodległościowej i antykomunistycznej, współzałożyciel (1979) i rzecznik Ruchu Młodej Polski, 13 XII 1981 – 30 XI 1982 internowany; współzałożyciel (1989) i prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi do 2012 r., a obecnie jego przewodniczący honorowy, 1989–1994 współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, 1994–1996 współzałożyciel i przewodniczący Rady Naczelnej Tradycjonalistyczno-Konserwatywnego Stowarzyszenia „Prawica Narodowa”, od 1992 członek honorowy Organizacji Monarchistów Polskich, 1997–2007 przewodniczący Straży Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, od 2013 członek honorowy Kongresu Nowej Prawicy.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, Komisji Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – Oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino i Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II; od 2007 członek Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza, a od 2014 jej przewodniczący; współpracownik Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii „Białych Plam”; redaktor naukowy i współautor Encyklopedii Politycznej (t. 1, Radom 2007; t. 2, Radom 2009); członek Rady Redakcyjnej (Consejo de Redacción) pisma „Fuego y Raya. Revista semestral hispanoamericana de historia y política”; w latach 2013–2019 członek Kolegium Redakcyjnego „Studiów Politycznych” (ISP PAN); autor bądź współautor około 20 książek, kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych oraz scenariuszy do filmów z cyklu Kultura duchowa narodu i cyklu Symbole polityczne.

Autor kilkuset artykułów oraz książek:

Laureat nagrody Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1981), nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (1988, 2004), nagród naukowych i wyróżnień Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010, 2016, 2017 2021), nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Działacz Kultury (2000), nagrody KLIO Porozumienia Wydawców Książki Historycznej (2002); kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyża Wolności i Solidarności (2017), Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2014), Złotego Medalu za Długoletnią Służbę (2022). 14 listopada 2009 r. podczas Konwentu we Wrocławiu otrzymał Krzyż Jubileuszowy OMP nadany uchwałą Rady Naczelnej Organizacji Monarchistów Polskich.

Bibliografia publikacji (2013)
Curriculum vitae (2019)
Curriculum vitae
Bibliografia publikacji
Krytyka teorii umowy społecznej przez tradycjonalistów francuskich
Libertarianizm
1980-1920-1610, Bratniak (lipiec-sierpień 1980), str. 30
1980-1920-1610, Bratniak (lipiec-sierpień 1980), str. 31
Mesjanizm — posłowie
Quas primas

Zdjęcia z Alcalá de Henares

Fundacja Virtus Nobilitat — Biblioteka Rojalisty

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.