Aktualności i publicystyka

Civitas Christiana

Pierwsze wieki (wcale) nie idealne

2021-11-28 01:48:50

Co wiadomo o Kościele pierwszych wieków, o ludziach, którzy go współtworzyli – zarówno świętych, jak i grzesznikach – oraz o tych, którzy go zwalczali? Jakie źródła dokumentujące dzieje pierwszych pokoleń chrześcijan są dziś do dyspozycji naukowców? Czy możemy określić, co przepadło w minionych stuleciach? Tym zagadnieniom poświęcona była prelekcja pani dr Anny Sutowicz, wygłoszona 22 listopada 2021 roku. Prawowierność i herezja, męczennicy i odstępcy, wspólnoty eremitów i spory ambicjonalne – Kościół wojujący nie zna i nigdy nie znał stanu całkowitego spokoju i bezpieczeństwa. Czytaj dalej…

Geoffrey Parker

„Filip II” (Król przed Bogiem)

2021-11-27 16:48:30

Zachować wiarę Najlepsza biografia króla napisana przez kogoś, kto znał go osobiście, czyli Historia de Felipe II pióra Luisa Cabrery de Córdoba, ma niezwykle ciekawy frontyspis. Przedstawia on odzianego w zbroję króla, który wyciągniętym mieczem samotnie broni Najświętszej Panny przed tłumem ciężkozbrojnych. Matka Boska w jednej ręce trzyma kielich, w drugiej krzyż, zaś przez ramię przewieszony ma królewski płaszcz. Motto brzmi: Suma ratio pro religione (Co wspomaga religię, jest najwyższą racją). Doskonale podsumuje ono dzieło Cabrery de Córdoba, jej bohaterem jest bowiem Filip Pobożny, ostatni obrońca Kościoła katolickiego, który niezmiennie przedkłada wiarę nad sprawy świeckie. W rzeczywistości religia grała znacznie bardziej złożoną rolę w życiu Filipa – zarówno publicznym, jak i prywatnym. Czytaj dalej…

Fundacja Societas et Ius

Doktryny monarchistyczne: Jakobityzm

2021-11-27 01:23:08

Legitymizm to nurt zrodzony z klęski, pojawia się jako pewna doktryna, gdy dochodzi do uzurpacji – zaznaczył pan prof. dr hab. Jacek Bartyzel, 17 marca 2021 roku prezentując anglo-szkocko-irlandzki jakobityzm, doktrynę monarchistyczną, której sztandar podnieśli poddani z Trzech Królestw dochowujący wierności Domowi Stuartów. Dynastia została obalona w wyniku rebelii wigów w latach 1688-1689. Jakobityzm jest zatem jednym z najstarszych europejskich legitymizmów, jednak o blisko stulecie poprzedził go legitymizm szwedzki, będący reakcją na bunt heretyków przeciwko katolickiemu królowi Zygmuntowi I (w Polsce – III). Drugi z wymienionych okazał się epizodem na kartach historii, jakobityzm zaś przeszedł w sferę metapolityki, znajdując miejsce także w micie i literaturze. Mimo upływu kilku wieków jakobici dochowują wierności swoim prawowitym władcom: od paru pokoleń są nimi potomkowie Stuartów po kądzieli, przedstawiciele bawarskiego Domu Wittelsbachów. Czytaj dalej…

Jakub Jagodziński

Wikingowie byli obecni w Ameryce 1000 lat temu

2021-11-26 21:05:40

Nowe badania wskazują, że skandynawscy przybysze, którzy dotarli do Ameryki, założyli tam osadę dokładnie w 1021 roku. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Paweł Lisicki, „Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu” — Laudacja

2021-11-24 00:21:06

Paweł Lisicki, Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu L a u d a c j a Paweł Lisicki od ponad ćwierćwiecza jest postacią zaznaczającą dobitnie swoją obecność w kulturze polskiej jako eseista, powieściopisarz, dramaturg i dziennikarz. Już po jego debiucie Czesław Miłosz zauważył, że Lisicki czuje „głęboko wymiar teologiczny literatury i sztuki”, toteż „mamy prawo spodziewać się, że będzie następcą młodo zmarłego Bolesława Micińskiego”. Każdą ze swoich około 20 książek Lisicki potwierdza z nawiązką tę przepowiednię. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Poważać Króla, znać dla Niego nieskażoną wierność, kochać swoją Ojczyznę, zaradzać wedle jej uszczęśliwienia, czuć i poznawać zadane jej ciosy, bronić Praw Krajowych, w stanowieniu Prawa zostawać w myślach niepodległych, bezprawność tłumić, a Prawa szanować, i dla każdego krajowego mieszkańca oczekiwaną ubezpieczyć sprawiedliwość, a wszystkim Prawom Ojczystym i zaszczytom Narodowym przeciwne dzieła wątlić, i tak nieprawność onych jako i uciążenie stąd wynikające odwrócić, są to obowiązki Prawodawcy połączone z powinnościami dobrze myślącego Obywatela.”

Poseł Wiktoryn Wiszowaty (XVIII w.)

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Zawody czarnoprochowe w Bobolicach (26.06.2021) (fot. Mariusz Olejnik)Zawody czarnoprochowe w Bobolicach (11.09.2021) (fot. Mariusz Olejnik)

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.