Aktualności i publicystyka

Artur Ławniczak

Frankistowska Hiszpania a Ameryka Łacińska

2021-04-16 21:11:50

Stosunki między opanowaną przez Francisco Franco i jego zwolenników Hiszpanią a Romanoameryką są kolejnym rozdziałem kilkuwiekowych relacji między europejską metropolią a jej zaoceanicznymi odroślami. W kolonialnej epoce z naturalnych przyczyn były one naznaczone ewidentną dominacją Madrytu. Umieszczone w nim centrum Imperium narzucało swój dyskurs wszystkim posiadłościom mogącym się kształtować i rozwijać wskutek iberyjskiego impetu, który w heroicznych czasach konkwisty i następujących po niej latach zagospodarowania Ameryki był na tyle silny, że doprowadził do hispanizacji drugiej strony Atlantyku, o czym z oczywistych względów nigdy w Madrycie nie zapomniano i przy każdej okazji przypominano Latynosom. Ta oczywistość nie mogła zostać zakwestionowana po wybiciu się na niepodległość ekspozytur hiszpańskości w Nowym Świecie, które jednakowoż w nowej sytuacji zaczęły pogrążać się we własnym prawnopolitycznym paradygmacie, nakazującym im eksponowanie własnych racji w stosunkach z Macierzą. Czytaj dalej…

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czym jest teologia polityczna? / Trzy typy teologii politycznej

2021-04-14 17:14:08

W 1922 roku wielki niemiecki uczony, filozof prawa i filozof polityki Karol Schmitt ogłosił dzieło zatytułowane Teologia polityczna. Od tej publikacji w obszarze różnych dyscyplin, zwłaszcza zaś nauk o polityce, rozpoczął się naukowy namysł nad teologią polityczną. Czytaj dalej…

Charles Maurras

„Przyszłość inteligencji i inne pisma”

2021-04-12 16:18:35

Doprawdy rzadko się zdarza, abym rekomendował jakąś książkę z tak mocnym przekonaniem. Jest to imponujące przedsięwzięcie edytorskie, przede wszystkim ze względu na siłę intelektualną tego dzieła, należącego do tych książek, które ongiś Matthew Arnold nazwał „kamieniami probierczymi” cywilizacji. Czytaj dalej…

Requiescat in pace

Zmarł xiążę Reinhard Jerzy zu Bentheim und Steinfurt

2021-04-10 14:40:01

4 kwietnia 2021 roku zmarł w Bad Bentheim Jaśnie Oświecony xiążę Reinhard Jerzy zu Bentheim und Steinfurt, kawaler maltański, najstarszy syn xięcia Wiktora Adolfa (1883–1961) i jego drugiej żony Róży Heleny, z domu xiężniczki zu Solms-Hohensolms-Lich (1901–1963). Miał 87 lat, urodził się w Münsterze 27 marca 1934 r. Czytaj dalej…

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Czym jest filozofia polityki?

2021-04-09 23:38:51

Filozofia polityki (filozofia polityczna) jest namysłem nad rzeczywistością wyznaczaną przez wspólnotowe ramy ludzkiej egzystencji. Jest poszukiwaniem prawdy o naturze, pochodzeniu, granicach i celach prawa, państwa i władzy – o dobrym ustroju życia zbiorowego, spełniającym intersubiektywne kryteria sprawiedliwości, ładu, dobra wspólnego i wolności, zakorzenione w porządku wyższym niż ludzkie opinie, o relacjach między moralnością i polityką oraz między prawem naturalnym i prawem stanowionym. Człowiek – jak podkreślił pan prof. dr hab. Jacek Bartyzel – zawsze partycypuje w polityczności. Nie musimy interesować się polityką, to polityka interesuje się nami. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Turcy są narodem bardziej politycznym niż Polacy, co pamiętają tylko o swojej wolności, którą tracą krok za krokiem, gdyż opanowała ich ona całkowicie. Gdyby rząd ich był bardziej monarchistyczny, to sprawy tutejsze ukladałyby się lepiej, ale demokracja psuje wszystko.”

Piotr Des Noyers, sekretarz Ludwiki Marii

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Eklektik Session „Boxed” (16-18.10.2020) (fot. Adrian Nikiel)Msza Święta w święto św. Szczepana AD 2020 (26.12.2020) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.