Aktualności i publicystyka

Civitas Christiana

Szkice do piątej Ewangelii

2023-09-25 14:33:33

Pan prof. Aleksander Marek Zyśko jest rzeźbiarzem, wykładowcą wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki). Obok rzeźby uprawia rysunek i fotografię. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 11 września 2023 roku gość „Poniedziałków na Staromłyńskiej” w nowym centrum medialnym Civitas Christiana podzielił się z miłośnikami swojej twórczości wrażeniami artystycznymi z pleneru w Ziemi Świętej. Nazwał je po prostu Szkicami do piątej Ewangelii. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek ICR

Kazanie na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

2023-09-24 19:55:04

Nominalni „katolicy”, którzy tylko materialnie przynależą do Kościoła, lecz nie wyznają prawdziwej Wiary, coraz częściej traktują Syna Bożego jak „zwykłego Jezusa”: proroka, lecz nie Boga – zauważył x. Rafał Trytek ICR, 24 września 2023 roku zwracając się do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Modernistyczna hierarchia nie zwalcza tych błędów, a przecież, jeśli nasz Pan Jezus Chrystus nie jest Bogiem, żadnego sensu nie mają Wiara katolicka, Msza Święta i sakramenty. Od kilku dekad obserwujemy recydywę herezji ariańskiej, tej samej, która utorowała drogę mahometanizmowi. Czytaj dalej…

Ks. Marian Morawski SI

Serce Jezusa źródłem historii Kościoła

2023-09-23 21:56:50

Dziewięć nauk O Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła NAUKA VII. Serce Jezusa jest źródłem historii Kościoła „Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość mieć będziecie nawzajem” (Jan. 13, 35). Czytaj dalej…

Niech żyją państwo młodzi!

Ślub w saskiej rodzinie królewskiej

2023-09-22 00:12:50

W drezdeńskim kościele Dworskim pw. Trójcy Przenajświętszej ostatni ślub xiężniczki z Domu Wettynów odbył się 2 października 1886 r. Tego dnia na nową drogę życia wkraczali arcyxiążę Otton (1865–1906) i xiężniczka Maria Józefa (1867–1944), siostra króla Fryderyka Augusta III – późniejsi rodzice cesarza austriackiego i króla Węgier Karola I (IV). Po blisko stu trzydziestu siedmiu latach wierni poddani znów będą mieli okazję do świętowania. 23 września 2023 r. węzłem małżeńskim zwiążą się Jej Królewska Wysokość xiężniczka Maria Teresa i Jego Znakomitość hrabia Beryl Alexander de Saporta. Czytaj dalej…

Requiescat in pace

Arcyxiężna Jolanta (1923–2023)

2023-09-20 22:22:07

Jej Cesarska i Królewska Wysokość arcyxiężna Jolanta zmarła 13 września 2023 r. w Bruxeli. Była wdową po arcyxięciu Karolu Ludwiku, piątym z dzieci cesarza i króla Karola I (IV). Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Ten, który rządzi w niebiosach i od którego zależne są wszystkie mocarstwa, do którego należą chwała, majestat i niezawisłość, jest także tym jedynym, który szczyci się tworzeniem praw dla królów i dawaniem im, kiedy znajdzie w tym upodobanie, znaczących i przykrych lekcji.”

Jacques-Bénigne Bossuet
„Oraison funebre de Henriette-Marie de France”

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Nadanie imienia ostatniej pani na Zamku Książ, księżnej Daisy Hochberg von Pless, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 5 w Wałbrzychu (26.05.2023) (fot. Zamek Książ / Fundacja Księżnej Daisy von Pless)Procesja na uroczystość Bożego Ciała w Przemyślu (13.06.2023) (fot. wierni Tradycji katolickiej)

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.