Aktualności i publicystyka

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Wrocław na co dzień w latach 1900–1945. Wybrane wątki

2019-12-06 13:59:07

Na początku XX wieku nikt zapewne nie przypuszczał, że historia pruskiego Wrocławia, trzeciej stolicy Królestwa, zmierza do tragicznego finału. Siódme czy może ósme pod względem wielkości miasto Rzeszy, największe na niemieckich kresach wschodnich, miało ambicje metropolitalne, licząc wówczas 420.000 mieszkańców. Ich liczba gwałtownie się powiększała, w 1928 roku sięgając pułapu 600.000 obywateli. O życiu w tym wielkim skupisku – warto pamiętać, że ówczesny Wrocław był znacznie mniejszy niż jest w XXI wieku – zarówno w czasach prosperity pod berłem Wilhelma II, jak i w okresie oblężenia w pierwszej połowie 1945 r., opowiadał pan dr Jacek Dębicki. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na I Niedzielę Adwentu AD 2019

2019-12-03 22:47:22

Podczas Mszy Świętych sprawowanych 1 grudnia 2019 roku w Krakowie i Wrocławiu x. Rafał Trytek przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus oczekuje od wiernych, aby zaufali Jego słowom, albowiem wszystkie doczesne dobra przeminą, jedynie zaś w Nim jest zbawienie. Nie ma innych zbawicieli, chociaż chcieliby tego głosiciele fałszywego ekumenizmu. Podobnie nie istnieje inna Matka Boża poza Najświętszą Maryją Panną – nie ma bowiem żadnej Pachamamy, żadnej bogini płodności, matki ziemi czy żony mitologicznego bóstwa. A mimo to widzimy, że mnożą się bluźnierstwa do tej pory nieznane w historii Kościoła – apostazja zwieńczyła ponad półwiecze herezyj głoszonych w murach niegdyś katolickich świątyń. Czytaj dalej…

Niech żyje Dom Austrii!

Następca tronu Austro-Węgier rozpocznie służbę wojskową

2019-11-30 22:28:05

Jego Cesarska i Królewska Wysokość arcyxiążę Ferdynand Zwonimir, następca tronu Austro-Węgier i znany kierowca rajdowy (ur. 1997), poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w styczniu 2020 roku rozpocznie służbę w armii austriackiej. Równocześnie uspokaja wszystkich swoich kibiców, że w przyszłym roku zamierza wrócić na tor wyścigowy, przekonany, iż wojsko austriackie stwarza sportowcom znakomite warunki rozwoju. Czytaj dalej…

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego / Klub Muzyki i Literatury

Ordynacje wyborcze

2019-11-30 00:03:18

Trzecia wrocławska debata konstytucyjna została poświęcona ordynacjom wyborczym. 16 listopada 2019 roku podczas spotkania w Klubie Muzyki i Literatury trzy podstawowe modele – jednomandatowe okręgi wyborcze, system proporcjonalny i system mieszany – przedstawili panowie: dr hab. Zdzisław Ilski, prof. PWr, dr Mirosław Habowski (Uniwersytet Wrocławski) i Piotr Gaglik. Mimo że omawiane systemy mają również wiele odmian, z legitymistycznego punktu widzenia każdy z nich musi budzić wątpliwości, gdyż żaden nie uwzględnia naturalnych podziałów stanowych, już nawet nie mówiąc o możliwości poznania dzięki nim i poważnego potraktowania rzeczywistej „woli ludu”. Oczywiście nie twierdzimy, że coś takiego, jak „wola ludu” naprawdę istnieje, ale podczas zabawy w demokrację należałoby przynajmniej udawać, iż chodzi o to, aby wiernie wyrazić oczekiwania wielogłowego, wewnętrznie poróżnionego i de facto bezsilnego „suwerena”. I cóż z tego, że są one wzajemnie sprzeczne?… Każda kartka w urnie znaczy równie wiele jako życzenie „suwerena”. Czytaj dalej…

Eurohistory

Nowy ruch monarchistyczny w Serbii

2019-11-29 20:13:02

Blog Eurohistory podał wiadomość ogłoszoną przez serbskie media, że Jego Królewska Wysokość xiążę Włodzimierz Karadziordziewicz tworzy ruch polityczny, który pod nazwą Front Monarchistyczny ma rozpocząć działalność w roku 2020. Zadaniem nowej formacji będzie przezwyciężenie kryzysu politycznego i społecznego, za który współodpowiedzialność ponoszą partie polityczne. Czynnikiem służącym zjednoczeniu obywateli oraz stabilizacji serbskiego społeczeństwa ma być monarcha. Doniesienia medialne potwierdził szef gabinetu xięcia, pan Dejan Damnjanović. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Musimy być dobrymi, chrześcijańskimi przykładami żywej wiary, a przez nasze cnoty wykazać panowanie monarchii i chrześcijaństwa nad „demokracją” i „humanizmem”. Te systemy opierają się na kłamstwach „człowieka zbawiającego człowieka” i rewolucji francuskiej. Nie służą ludowi — jak wielu, niestety, wierzy — lecz masonom w ich pogoni za panowaniem nad światem. Demokracja opiera się na kłamstwie, przeto nigdy nie może stać się prawdą!”

Nikołaj

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Drezno (18.05.2019) (fot. Adrian Nikiel)Before Eklektik Session: koncert Mieko Miyazaki (07.09.2019) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2019 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.