RSSAktualności i publicystyka

Jacek Bartyzel

W poszukiwaniu zasad dobrego społeczeństwa

2017-09-25 01:55:38

Dwujęzyczny (angielsko-polski) Traktat polityczno-filozoficzny prof. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza jest dziełem we współczesnej polskiej literaturze naukowej unikatowym. Jeśli dokonamy szybkiego przeglądu (nielicznych) dzieł z zakresu ogólnie ujętej filozofii polityki opublikowanych w tym stuleciu, a nawet w minionym ćwierćwieczu, to łatwo powinniśmy spostrzec, że są to albo zwięzłe syntezy prezentujące główne szkoły filozoficzno-polityczne od starożytności po współczesność (Filozofia polityki Andrzeja Szahaja i Marka N. Jakubowskiego), albo wybranych kierunków i problemów oszacowanych z punktu widzenia tzw. personalizmu społecznego (Zarys filozofii polityki ks. Stanisława Kowalczyka), lub nawet tylko nowożytnych oraz współczesnych (Współczesne filozofie polityki Tadeusza Buksińskiego), i to z równie jednostronnej perspektywy liberalnej (Filozofia polityczna Marcina Króla), albo wreszcie zbiór esejów dotykających różnych zagadnień pod wspólnym tytułem (Wykłady z filozofii polityki Jana Pawła Hudzika); do tego dochodzi jeszcze kilka tomów zbiorowych różnych autorów piszących o zagadnieniach lub postaciach ich interesujących. W. Julian Korab-Karpowicz ma zresztą w swoim dorobku i taką książkę, przewyższającą zdecydowanie wyżej wymienione szerokością i wnikliwością ujęcia (Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a). Nikt jednak dotąd nie poważył się w Polsce stanąć w szranki zarówno ze starymi mistrzami, jak i z Leo Straussem czy Johnem Rawlsem, i przedstawić własną usystematyzowaną w sposób traktatowy koncepcję tego działu filozofii, który jest „najbliżej życia”, a mimo to wielu uważa go za przebrzmiały, a jego uprawianie za jałowe. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazanie na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2017-09-24 22:11:07

24 września 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni w trakcie Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując czytanie z Ewangelii, przypomniał o znaczeniu dniu świętego w życiu każdego wiernego. W niedzielę najważniejszy jest udział w Mszy Świętej – przypomnieniu i odnowieniu Ofiary Krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa, jednak również reszta dnia musi być podporządkowana służbie Bogu, aby wysłuchanie Mszy nie okazało się jedynie czynnością rytualną, pozbawioną ducha Wiary. W niedzielę powinniśmy prosić Boga o niezbędne łaski, przepraszać za nasze grzechy i modlić się o wyzwolenie z najstraszniejszej niewoli, jaką jest panowanie szatana. Czytaj dalej…

Civitas Christiana

Niemcy na mapie Europy?

2017-09-21 01:39:07

18 września 2017 roku wielowymiarowa „kwestia niemiecka” zdominowała kolejne spotkanie w sali konferencyjnej Civitas Christiana we Wrocławiu. Wprawdzie na debatę nie dotarł zapowiadany wcześniej pan dr Tomasz Stępień, godnie go jednak zastąpił znany już Czytelnikom Portalu Legitymistycznego pan Mateusz Zbróg. Nie zabrakło oczywiście szefa wrocławskiego oddziału stowarzyszenia, pana Piotra Sutowicza. Mówcy, odwołując się do nauki o cywilizacjach zainicjowanej badaniami Feliksa Konecznego, nakreślili łamiący stereotypy obraz Niemiec podbitych i skolonizowanych przez dziewiętnastowieczne Prusy, przypomnieli także, że należy raczej mówić o narodach niemieckich niż o jednym narodzie niemieckim. Błędem polityki polskiej w relacjach z zachodnim sąsiadem było traktowanie Niemiec jako jednolitej struktury, w której obliczu nie warto nawet się silić na inspirowanie środowisk przyjaznych Polsce. Jak można było usłyszeć w podsumowującym dyskusję głosie z sali, aby Niemcy przestały być zagrożeniem dla naszego kraju i jego interesów, trzeba m.in. wspierać idee legitymizmu poszczególnych państw niemieckich. Żeby Niemcy stały się niemieckie, muszą przestać być pruskie. Czytaj dalej…

Wybory do Bundestagu

Domniemany „xiążę” kandydatem Alternatywy dla Niemiec

2017-09-21 01:04:57

Kandydat posługujący się tytułem xięcia Anhalt-Dessau przyciągnął uwagę mediów, reprezentując prawicową partię w wyborach do Bundestagu. Domniemany „xiążę” Konstantyn (69 lat) startuje z hasłem Nasz kraj – nasza ojczyzna, pod którym dąży do tego, by Niemcy opuściły Unię Europejską. Krytykuje także postępującą islamizację Niemiec. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na XV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2017-09-20 21:41:25

17 września 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania do wiernych zgromadzonych na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Tego dnia szczególnie pamiętamy o sowieckiej agresji na Polskę, która obok innych ofiar i cierpień doprowadziła do zagłady wielu kościołów i profanacji Najświętszego Sakramentu w tabernakulach – wszędzie tam, gdzie dotarli okupanci. Królestwo Boże na Ziemi jest kruche, gdyż bardzo łatwo unicestwić coś, co pokolenia katolików budowały przez setki lat. To barbarzyństwo spustoszyło jednak ograniczone terytorium Polski, kilka dekad później neobolszewicy uderzyli już w całe chrześcijaństwo. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Przez te wszystkie bowiem wieki uważaliśmy monarchę za naszego sędziego najwyższego, zaś jego łaskawa wola była dla nas najwyższym autorytetem... W Rosji władca jest żywym prawem: okazuje względy ludziom zacnym i karze występnych... W Rosji wszystkie władze skupiają się w monarsze; nasz rząd jest ojcowski i patriarchalny. Samowładztwo to palladium Rosji.”

Mikołaj Karamzin

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności (23.06.2017) (fot. Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Łodzi)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.