Aktualności i publicystyka

Fundacja Księżnej Daisy von Pless

Nowy książę von Pless w Książu

2023-01-31 23:11:56

Jaśnie Oświecony książę Piotr von Hochberg-Pless, następca księcia Bolka i siódmy książę na Pszczynie z rodu Hochbergów (a także hrabia na Roztoce i baron na Książu), i jego małżonka, księżna Anna, wzięli udział w charytatywnej gali Ambasador Wałbrzycha 2023. Towarzyszyli im kuzyn, hrabia Klemens von Stauffenberg (prawnuk księżnej Daisy i księcia Jana Henryka XV), i jego żona, hrabina Iris. Członkowie rodziny książęcej włączyli się w świętowanie roku 2023, który rady miejskie Wałbrzycha i Pszczyny ogłosiły Rokiem Księżnej Daisy von Pless. Czytaj dalej…

Anna Kościołek

Krym jako miejsce pamięci indywidualnej i zbiorowej w twórczości Andrzeja Murawjowa

2023-01-31 14:06:35

Krym, Tauryka, Taurya, Tauryda. To odwieczne miejsce spotkań Wschodu i Zachodu leży w południowej części Ukrainy i jest największym półwyspem Morza Czarnego, które otacza go od południa i zachodu. Natomiast od północnego wschodu Krym oblewa Morze Azowskie. Ze względu na swoje położenie geograficzne i wyjątkowe warunki naturalne już od czasów antycznych był to region, gdzie krzyżowały się różne trasy handlowe. Przez półwysep przechodził słynny szlak jedwabny łączący imperium rzymskie i chińskie. Krym pełnił ważną funkcję na szlakach komunikacyjnych Morza Czarnego, stanowił punkt pośredni dla statków podążających z Morza Azowskiego w kierunku Bosforu i Morza Śródziemnego. Czytaj dalej…

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Wrocławski Rynek i jego mieszkańcy w późnym średniowieczu

2023-01-30 20:56:17

Zapełnione przez słuchaczy Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego powitało pana profesora dr. hab. Mateusza Golińskiego, wybitnego znawcę dziejów Śląska. Prelekcja o średniowiecznym Rynku – który gość WTMH, jak zauważył prowadzący, pan dr Piotr Szukiel, zna lepiej niż jego ówcześni mieszkańcy – potwierdziła, że wrocławianie chcą poznawać przeszłość miasta, chętnie sięgając do zagadnień z zakresu mikrohistorii. Po prelekcji nie zabrakło pytań. Wszystko, co wrocławskie, jest nasze! – a każdy dom na Starym Mieście może być punktem wyjścia do fascynującej opowieści o pokoleniach poprzedzających obecnych mieszkańców stolicy Śląska, o ich obyczajach, dokonaniach i życiu codziennym czy o przemianach lokalnej architektury. Naukowcy wciąż zmagają się z niebytem źródłowym w odniesieniu do dokumentów, lecz od kilkudziesięciu lat wiedzę o tym, co działo się w budynkach wznoszonych wokół Rynku w pierwszym wieku jego istnienia, czerpią przede wszystkim z odkrywanych źródeł materialnych. Przełom w odniesieniu do relacyj pisanych można natomiast datować na 1345: rok założenia xiąg ławnicznych. Czego zatem o mieszkańcach centrum Wrocławia dowiadujemy się z zachowanych świadectw rozkwitu średniowiecza? – odpowiedzi na to pytanie poświęcone zostało wystąpienie pana prof. Mateusza Golińskiego. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek ICR

Kazanie na IV Niedzielę po Objawieniu

2023-01-29 23:32:58

29 stycznia 2023 roku x. Rafał Trytek ICR wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych w Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie. Komentując ewangeliczną relację o lęku apostołów, którzy bali się o życie podczas burzy miotającej ich łódką, zwrócił uwagę, że jest to obraz nas samych, ludzi, którzy boją się np. utraty zdrowia, braku pieniędzy i wzgardy ze strony otoczenia, lecz nie przeraża ich perspektywa wiecznego potępienia. Czytaj dalej…

Requiescat in pace

Król Paweł II: „Mój ojcze, to nie koniec”

2023-01-29 19:41:05

W trakcie nabożeństwa pogrzebowego króla Hellenów Konstantyna II, sprawowanego w ateńskiej katedrze Zwiastowania Matki Bożej, jego syn i następca, Jego Królewska Mość król Paweł II, wygłosił – po grecku i angielsku – poruszające przemówienie. W imieniu królowej wdowy, członków dynastii i poddanych, którzy pragnęli złożyć hołd monarsze, zwrócił się do Zmarłego, zapewniając, że będzie on żył w umysłach i sercach, tak jak dzieje się to w każdej greckiej rodzinie, gdy traci najdroższą i najcenniejszą osobę. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Święta sprawa Burbonów przetrwa burze. Jest w niebiesiech potęga prawdziwego prawa, mocniejsza od niecnoty i perfidii ludzi.”

wicehrabia Bartłomiej de Castelbajac

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Zawody czarnoprochowe w Bobolicach (26.06.2021) (fot. Mariusz Olejnik)Zawody czarnoprochowe w Bobolicach (11.09.2021) (fot. Mariusz Olejnik)

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.