RSSAktualności i publicystyka

Adrian Nikiel

Konserwatyzm gnostycki

2017-08-16 12:20:38

Who will deliver me from this body of death? (Current 93 – Twilight Twilight Nihil Nihil) Zbiór szkiców autorstwa pana doktora habilitowanego Bartosza Jastrzębskiego to krzyk duszy uwięzionej w ciele, rozpisany na dwieście kilkadziesiąt stron narastający sprzeciw wobec niemal wszystkiego, co istnieje w formie materii – może z wyjątkiem starych katedr i cmentarzy. Ta wizja świata pozornie jest chrześcijańska, ale nieskrywana wrogość do wszelkiej cielesności i duch rebelii przeciwko dziełu stworzenia skłaniają już na wstępie do postawienia podstawowego, acz niewygodnego zapewne pytania: czy – zdaniem Autora – Stwórcą jest Bóg Ojciec czy raczej jakiś niewymieniony z imienia Demiurg? Pan Jastrzębski odwołuje się do tradycyjnego katolicyzmu, lecz jego religijność jest daleka od Tradycji katolickiej. Czytaj dalej…

Nauka w Polsce

Legenda o Władysławie Łokietku w jaskini — archeolodzy mają nowe dowody

2017-08-16 01:21:13

Ostrogi i fragmenty naczyń ceramicznych z XIII i XIV w. znaleźli archeolodzy w jaskiniach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jest prawdopodobne, że opowieść o pobycie Łokietka w jednej z jaskiń w tym rejonie nie jest tylko legendą – powiedział PAP dr Michał Wojenka z UJ. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na X Niedzielę po Zielonych Świątkach

2017-08-14 22:55:23

13 sierpnia 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że Boga nie można oszukać, gdyż Stwórca zna każdego człowieka i wie, czy odczuwa on skruchę i prawdziwy żal za grzechy. Wszyscy bowiem ponosimy konsekwencje grzechu pierworodnego i nawet wtedy, gdy nasze uczynki są dobre, przegrywamy walkę o chrześcijańskie życie. Dlatego też jest niezbędne rozpoznanie własnych słabości – to początek drogi zbawienia. Czytaj dalej…

Nauka w Polsce

Wrocław: Archeolodzy w centrum miasta odkryli pozostałości osad z XI i XII wieku

2017-08-14 22:45:24

Pozostałości osad, z których najstarsze pochodzą z XI wieku, odkryli archeolodzy prowadzący wykopaliska w okolicach Nowego Targu, w ścisłym centrum Wrocławia. Jednym z ciekawszych artefaktów znalezionych podczas tych wykopalisk jest fragment piaskowej rzeźby z XII w. Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Legitymizm społeczny

2017-08-12 22:55:45

Jan Chrzciciel Duroselle (1917-1994), francuski historyk dyplomacji i myśli społecznej, poświęcił swoją rozprawę doktorską początkom katolicyzmu społecznego. Przez te początki rozumie lata 1822-1870, a zatem od epoki ultrasów i Restauracji po lata bezpośrednio poprzedzające wojnę francusko-pruską i Komunę Paryską. Les débuts du catholicisme social en France ukazała się w roku 1951 we Francji, polskie wydanie dziesięć lat później zaprezentował nieoceniony Instytut Wydawniczy PAX. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Święta sprawa Burbonów przetrwa burze. Jest w niebiesiech potęga prawdziwego prawa, mocniejsza od niecnoty i perfidii ludzi.”

wicehrabia Bartłomiej de Castelbajac

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Flora Danica — stół królewski z kolekcji Narodowego Muzeum Historycznego Zamek Frederiksborg w Hillerød w Danii (2016) (fot. Adrian Nikiel)Wręczenie Nagrody Akademii Patriotów im. Fryderyka Bastiata (26.11.2016) (fot. Kamil Churzępa)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.