RSSAktualności i publicystyka

Civitas Christiana

Między pożogą a otchłanią. Zofia Kossak i jej twórczość w obliczu dwóch odsłon zagłady w pierwszej połowie XX w.

2018-09-21 13:27:57

Dwudziestowieczne rewolucje – komunistyczna i narodowosocjalistyczna – oraz stawiany im opór wpłynęły decydująco na biografię i twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej, przedstawicielki pokolenia i stanu społecznego, które w obłąkanych wizjach totalitarnych demokratów skazane były na zagładę. W swoich dziełach pisarka pozostawiła świadectwo, jak łatwo człowiek „wyzwolony” z kultury i kurateli warstwy przodkującej może przemienić się w bestię, której jedynym pragnieniem jest mord i bezmyślne niszczenie. Poza hierarchią społeczną człowiek staje się wynaturzeniem. Czytaj dalej…

Muzeum Piastów Śląskich

Kult świętej Jadwigi a Piastowie brzescy

2018-09-21 00:24:16

W czasach niesprzyjających ascezie i staraniom o osiągnięcie Nieba kult świętej Jadwigi wciąż trwa – również w pokoleniach, które nie z własnej winy zostały zranione postkatolickim modernizmem. 19 września 2018 roku w brzeskim Zamku (jego częścią jest kościół pw. św. Jadwigi), gdzie mieści się Muzeum Piastów Śląskich, odbyła się uroczystość uhonorowania młodych ludzi, którzy wzięli udział w konkursie literacko-plastycznym poświęconym życiu patronki Śląska. Ogłoszenie wyników konkursu zostało poprzedzone krótkim wykładem pana prof. dra hab. Bogusława Czechowicza, autora m.in. Sukcesorów śląskich Piastów (ważnej xiążki o specyfice śląskiego legitymizmu), pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego. Wystąpienie pana profesora sprzyjało uświadomieniu sobie, że nie tylko we wszystkich wygasłych liniach Piastów wywodzących się od Henryka Brodatego i Jadwigi z Andechs, ale i wśród ich potomków po kądzieli płynęła i wciąż płynie krew Świętej. Czytaj dalej…

D.R.

Wyzwolone seksualnie społeczności zawsze upadają

2018-09-20 20:32:40

W bardzo niedocenianej książce Seks i kultura, opublikowanej w 1934 roku, antropolog J.D. Unwin odkrył uniwersalną korelację między monogamią a ekspansywną energią cywilizacji. Celem tej książki było sprawdzenie tez Freudowskich, że zaawansowane cywilizacje zostały oparte na represji pożądania seksualnego oraz przekształceniu tej energii w mechanizm obronny, który Freud nazywał sublimacją. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2018-09-18 01:31:12

16 września 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa o dwóch najważniejszych Przykazaniach – miłości do Boga i miłości do bliźniego – przypomniał, że sam Bóg jest Miłością, ona jest Jego istotą. Jest tak wielka, że nie potrafimy sobie jej wyobrazić, gdyż ziemska miłość jest przemijalna i niedoskonała, a często mylona z folgowaniem sobie i spełnianiem zachcianek. Bóg dał nam siebie i chce z nami być, tylko grzech pierworodny i grzechy osobiste oddzielają nas od Niego. Dlatego też Syn Boży zstąpił między ludzi, aby przebywać wśród nas i dać się nam na pokarm. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Odyseusze Tradycji

2018-09-15 00:06:27

Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, pełna przygód i nauk. (Konstandinos Kawafis, Itaka, przeł. Antoni Libera) Historia współczesnego polskiego monarchizmu i integralnego (tradycjonalistycznego) konserwatyzmu, której trzecia dekada dobiega właśnie końca, skłania raczej do melancholii, ale jest pouczająca. Wszystko zaczęło się pod sztandarem „Pro Fide Rege et Lege” (z którego wyrósł znamienity periodyk), ze sporym impetem i entuzjazmem, naturalnym zresztą u ludzi bardzo (wówczas) młodych, często jeszcze licealistów. Rozmach działalności w tamtym okresie, jak również chłonność intelektualna w czerpaniu ze skarbnicy konserwatywno-monarchistycznej filozofii politycznej, mogły budzić szacunek i nawet podziw. Zapewne niejednemu dziś już „weteranowi” łza w oku się kręci na wspomnienie Europejskiego Kongresu Monarchistycznego, zorganizowanego w 1990 roku w Warszawie przez Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. A przecież, co niezwykle istotne, ruch ten nie ograniczał się do stolicy, gdzie mógłby ginąć w kakofonii „gorączki czasu przemian” (jak to określili historycy), lecz był mądrze zdecentralizowany. Konserwatywne i konserwatywno-monarchistyczne kluby oraz organizacje powstawały w wielu miastach (m.in. Wrocławiu, Łodzi, Katowicach), wydawały interesujące periodyki, pośród których bez wątpienia najtrwalszy dorobek miał wrocławski „Stańczyk”. Jakość tych przedsięwzięć skutecznie przytłumiała też inicjatywy niepoważne, a nawet groteskowe i szkodliwe, jak pewnego „księcia-regenta” rodem z PZPR, które monarchistyczny sztandar uparły się (może na zamówienie?) unurzać w partyjnym błocie. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Ludwik XVI sprzeniewierzył się swoim obowiązkom i za to spotkała go kara. Wyrozumiałość nie może być jednoznaczna ze słabością. Ludwik XVI stanął w obliczu spisku zasłaniającego się kłamliwie hasłami wolności. Oszczędziłby swemu ludowi wielu cierpień, gdyby nie oszczędził spiskowców.”

Cesarz i król Mikołaj I

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

STOP cenzurze Internetu — protest we Wrocławiu (07.09.2018) (fot. Adrian Nikiel)STOP cenzurze Internetu — protest we Wrocławiu (30.06.2018) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2018 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.