RSSAktualności i publicystyka

Nauka w Polsce

Tajemnice średniowiecznej ikonografii

2016-12-03 20:20:41

Ze średniowiecza – nazywanego erą lub cywilizacją obrazu – wywodzi się wiele idei i instytucji cywilizacji zachodniej. Uniwersalny język obrazu pozwolił wyrazić nawet wyjątkowo złożone znaczenia. Prof. Piotr Skubiszewski, historyk sztuki i mediewista, bada, w jaki sposób narodził się, rozwijał i działał w średniowieczu język obrazu. Czytaj dalej…

Civitas Christiana

Budżet miasta. Ukrywane zadłużenie Wrocławia

2016-11-30 20:40:25

Oficjalne zadłużenie Wrocławia wynosi 2,6 miliarda złotych (dług skumulowany), natomiast dług ukryty, który nie jest wykazywany w miejskich dokumentach, wynosi niecałe 3 miliardy – poinformował podczas spotkania w Civitas Christiana pan dr Krystian Mieszkała, członek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej. Mimo że są tu najwyższe na całym Dolnym Śląsku podatki i opłaty lokalne, Wrocław jest drugim najbardziej zadłużonym miastem w Polsce – z wyłączeniem z tego zestawienia Warszawy i z uwzględnieniem jedynie długu oficjalnego. Dług ukryty to efekt działalności spółek komunalnych, które urzędnicy samorządowi starają się trzymać poza kontrolą radnych. Czego zatem jeszcze o nich nie wiemy? Czytaj dalej…

Adrian Nikiel

Kilka myśli o „Obcowaniu”

2016-11-30 02:36:23

Wydany w 2014 roku zbiór wypowiedzi programowych pana dra Przemysława Dakowicza (publikowanych już wcześniej w innych wersjach krytycznoliterackich esejów, manifestów, dwóch rozmów, wspomnień i drobniejszych rozważań z lat 2009-2014) nie jest łatwą lekturą. Pierwsza część tomu (zwłaszcza pierwsze kilkadziesiąt stron) zmusza bowiem do zmagań z dość hermetycznym językiem autora, chwilami nużącą koniecznością pilnowania, aby nie zgubić wątku rozważań. Na szczęście im bliżej końca, tym przyjemniej się czyta, kolejne rozdziały są coraz ciekawsze, a styl zyskuje pożądaną lekkość. Rośnie też ochota na wymianę myśli z Autorem. Rzecz jasna, całe dzieło poświęcone jest zagadnieniom interesującym, istotnym dla polskiej kultury, ale to jednak ważne, aby pisząc, a następnie komponując ostateczny kształt xiążki mającej być próbą odpowiedzi na kryzys zbiorowej tożsamości i głębokie podziały społeczne, postawić się również w roli odbiorcy – czy proponuje się mu inspirującą wędrówkę, czy tor przeszkód. Z drugiej strony strzec się trzeba pokusy ułatwiania sobie pracy – przekonywania przekonanych. Tym bardziej gdy chodzi o zapowiadane przez Autora dialog i spotkanie, które muszą przecież wykroczyć poza krąg akademicki, a tym bardziej poza granice sympatyj politycznych. Tom w trakcie lektury odłożony na półkę raczej nie zmieni losów Ojczyzny ani też myślenia czytelnika. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na I Niedzielę Adwentu

2016-11-29 10:22:31

27 listopada 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Ewangelia czytana w pierwszą niedzielę roku liturgicznego opisuje czas wielkiej trwogi – czas, kiedy ponownie przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus. Jego Wcielenie jest centralnym wydarzeniem w historii ludzkości, lecz zdecydowana większość ludzi wciąż żyje w oddaleniu od Niego, pogrążając się w fałszywych religiach lub ateizmie. Katolicy wierni nauczaniu Kościoła Świętego, takim jakim było do czasów pontyfikatu papieża Piusa XII włącznie, poznali Syna Bożego, lecz żyjąc we wrogim Mu świecie, powinni wykorzystać Adwent, aby przypomnieć sobie, dlaczego są katolikami. Trzeba odrzucić obawę, że zło może zwyciężyć, trzeba unikać grzechu i skupić się na własnym zbawieniu. Asceza, modlitwa i dobre uczynki są niezbędne, aby przygotować się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytaj dalej…

Muzeum Narodowe w Krakowie

Nowe odkrycia konserwatorów obrazu El Greco

2016-11-29 03:33:51

El Greco to jeden z najważniejszych artystów w historii sztuki, a namalowana przez niego Ekstaza św. Franciszka jest jednym z kilku najcenniejszych obrazów w polskich zbiorach. Za sprawą porozumienia pomiędzy Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach a Muzeum Narodowym w Krakowie obraz El Greca trafił do konserwacji w MNK. Powodem były niekorzystne zmiany w stanie zachowania dzieła. Starzenie się materiałów spowodowało, iż efekty bardzo dobrej konserwacji sprzed ponad 40 lat stały się zbyt widoczne. Zwłaszcza pociemniały i pożółkły werniks fałszował pierwotnie chłodną kolorystykę kompozycji ze św. Franciszkiem, namalowanej przez Mistrza z Toledo. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Ludwik XVI sprzeniewierzył się swoim obowiązkom i za to spotkała go kara. Wyrozumiałość nie może być jednoznaczna ze słabością. Ludwik XVI stanął w obliczu spisku zasłaniającego się kłamliwie hasłami wolności. Oszczędziłby swemu ludowi wielu cierpień, gdyby nie oszczędził spiskowców.”

Cesarz i król Mikołaj I

Ogłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Lasse Matthiessen — koncert w Obornikach Śląskich (19.05.2016) (fot. Adrian Nikiel)Jo Nesbø — spotkanie autorskie w Teatrze Muzycznym Capitol (23.04.2016) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2012 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.