RSSAktualności i publicystyka

Portal Legitymistyczny

Pytanie do pana Piotra Turkiewicza

2018-06-21 00:50:20

8 czerwca 2018 roku, po konferencji prasowej poświęconej tegorocznej edycji festiwalu Jazztopad, przesłaliśmy do Narodowego Forum Muzyki poniższe pytanie: — Panie Dyrektorze, wśród gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Jazztopad znalazł się brytyjski zespół Sons of Kemet, o którym zrobiło się głośno, gdy wydał płytę zatytułowaną Your Queen is a Reptile. Przesłanie albumu wymierzone jest w „monarchię” hanowerskich uzurpatorów, tych samych, którzy od kilku wieków zajmują tron należny najpierw katolickiej dynastii Stuartów, a obecnie ich potomkom po kądzieli – Wittelsbachom. Z punktu widzenia legitymisty sprzeciw wobec każdej uzurpacji jest rzeczą pożądaną i słuszną, jednak w przypadku twórczości muzyków Sons of Kemet należy zadać sobie nie tylko pytanie „przeciwko komu?”, ale jeszcze ważniejsze: „za czym?”. Okazuje się bowiem, że dla zespołu ten ustrój, który powstał na gruzach „starej, wesołej Anglii”, jest jeszcze zbyt mało lewicowy, a rzekomą „królową Elżbietę II” ma zmieść nie katolicka kontrrewolucja, lecz kolejna faza rewolucji. Zespół zapowiada mordowanie członków Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) oraz prześladowanie (pozwolę sobie użyć dość delikatnego określenia) osób o poglądach konserwatywnych oraz bliżej nieokreślonych faszystów. A to wszystko, aby ziściła się komunistyczna utopia końca historii, z jej nieodłączonym elementem – rasizmem wymierzonym w białych. Czytaj dalej…

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej (etap III)

2018-06-20 23:17:27

Wrocławska Panorama Racławicka to nie tylko słynny obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka przedstawiający zmagania pod Racławicami, lecz również charakterystyczna rotunda utrzymana w stylu brutalizmu, w której od kilkudziesięciu lat znajduje się monumentalne płótno, oraz inne obiekty służące zwiedzającym. Ze względu na stan budynków Muzeum Narodowe we Wrocławiu podjęło decyzję o ich remoncie – obecnie trwa trzeci etap prac. Czytaj dalej…

Adam Kędrzyński, Tomasz Sasiak

Sojusz ołtarza i tronu a państwo nowożytne — wybrana argumentacja konfliktu

2018-06-20 00:14:48

Chrześcijaństwo kształtuje cywilizację od dwóch tysięcy lat. Przez wiele wieków dwie władze, świecka i duchowa, organizowały życie państw europejskich. Pomijając regionalne i temporalne zawiłości, wystarczające jest stwierdzenie, iż władza duchowa sprawowała moralny nadzór nad władzą świecką. Formalnie należy odróżnić oba porządki. Władza doczesna potrzebowała bowiem instytucji Kościoła dla uzasadnienia własnej legalności oraz, przez długi czas, do administrowania państwem. Kościół natomiast, korzystając z opieki państwa, mógł dokonać dzieła ewangelizacji. Innymi słowy, wysiłki władzy świeckiej koncentrowały się w obszarze obronności i na sprawach doczesnych. Działalność Kościoła zaspokajała zaś potrzeby duchowe poddanych. Dominującym ustrojem w Europie do wybuchu rewolucji francuskiej była monarchia, w której władca pochodził z Bożej łaski. Pojęcie sojusz ołtarza i tronu stanowi emanację wskazanego związku. Powyższy model jest istotnym uproszczeniem, niemniej nabrał on szczególnego znaczenia właśnie z uwagi na wydarzenia zapoczątkowane we Francji w 1789 r. Wówczas sprzeciw sił opozycyjnych względem ancien regime’u opuścił gabinety intelektualistów i znalazł ujście w namacalnej rzeczywistości. Rewolucjoniści przeciwni byli zarówno instytucji monarchii, jak i Kościoła katolickiego. Dokonała się zatem rewolucja dogmatyczna. To, co było do tej pory pewne, jak panowanie królów czy obecność Kościoła w życiu społecznym, zostało zanegowane. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazanie na IV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2018-06-17 21:30:34

17 czerwca 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że misja udzielona przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Jego prawowitym następcom jest niezbędna do skutecznego głoszenia Ewangelii. Kościół został zbudowany na wierze apostołów, którzy poznali świętość prawdziwego Mesjasza, na wierze w życie po śmierci, w nagrodę za dobre uczynki i karę za złe. Ten Kościół do końca świata będzie przepowiadać Ewangelię. Czytaj dalej…

Royal Musings

Nowe obowiązki xiężniczki Leonii

2018-06-16 18:52:21

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego xięcia Jerzego Konstantyna odbędą się 2 lipca 2018 roku w kościele pw. świętych Piotra i Pawła w Weimarze (Herderkirche), nie jest jednak przesądzone, czy xiążę ostatecznie zostanie pochowany w weimarskiej ziemi. Wiadomo natomiast, że Zmarłego w jego obowiązkach ma zastąpić kuzynka, Jej Wysokość xiężniczka Leonia, córka władcy Wielkiego Xięstwa Saxonii-Weimar-Eisenach, Jego Królewskiej Wysokości wielkiego xięcia Michała – monarcha określił ją nawet mianem swojego następcy, co pozostaje w sprzeczności z regułami sukcesji, które obowiązują w Wielkim Xięstwie. Tej informacji nie można jeszcze traktować jak oficjalnej zapowiedzi zmiany prawa salickiego. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Wierzono, że kto dotknie zwłok cesarza, będzie w szczególny sposób błogosławiony. Chłopi zbierali ziemię dookoła dawnego grobu ich cesarza, aby strząsnąć ją na swoje pola, wierząc mocno, że przyniesie to błogosławiony urodzaj.”

Ernest W. Wies, „Cesarz Henryk IV”

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Lazarowicza (05.10.2017) (fot. Adrian Nikiel)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2018 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.