Aktualności i publicystyka

x. Rafał Trytek

Kazania na XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2019-11-12 22:33:48

10 listopada 2019 roku wierni wysłuchali kazań x. Rafała Trytka wygłoszonych podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując nakaz naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Bogu oddać to, co Boskie, a cesarzowi to, co cesarskie, duszpasterz katolików Tradycji podkreślił, że podatki płacone przez obywateli powinny być słuszne i zasadne – przeznaczone na utrzymanie porządku wewnętrznego i obronę granic. Często jednak jesteśmy zmuszani do płacenia podatków wyższych niż zasadne, władze państwowe zaś uzurpują sobie nienależne im uprawnienia i wkraczają nawet w kompetencje Kościoła, chcą decydować o Jego nauczaniu i obrzędach. Ta czysta nienawiść do chrześcijaństwa, która prowadzi do piekła, pozbawionego nadziei miejsca wiecznego cierpienia, manifestowała się w m.in. w latach rewolucji protestanckiej, józefinizmu czy panowania reżimów masońskich. Piekło nienawidzi katolików tak bardzo, że jego słudzy bezczeszczą nawet ciała zmarłych, co do których można mieć nadzieję, że dostąpili chwały zbawienia: w październiku z poświęconej ziemi zostały wydobyte doczesne szczątki gen. Franciszka Franco, który stanął na czele Krucjaty mającej powstrzymać czerwony, masoński terror. Czytaj dalej…

Muzeum Architektury we Wrocławiu

„Jeremi T. Królikowski. Filozofia Architektury”

2019-11-11 21:13:13

Tam, gdzie nie można już niczego powiedzieć, można spróbować narysować. 7 listopada 2019 roku we wrocławskim Muzeum Architektury odbył się wernisaż wystawy kilkudziesięciu obrazów autorstwa pana prof. Jeremiego Królikowskiego, architekta, badacza i krytyka architektury, twórcy wykonywanych różnymi technikami pejzaży i krajobrazów miejskich. Jest to trzecia wystawa tego autora, która gości w murach dawnego klasztoru bernardynów i dokumentuje kilka dekad pracy artystycznej. Możemy na niej zobaczyć widoki Lublina i Warszawy, Częstochowy i Kazimierza nad Wisłą, Bergamo i Chicago, krajobrazy łomżyńskie i bieszczadzkie oraz norweskie fiordy – prezentowane poprzez różne pory roku, różne stany emocjonalne. Czytaj dalej…

Arkadiusz Barut

Maurycy Barrès — aktualność klasyka narodowego konserwatyzmu

2019-11-11 14:37:13

Przedmiotem niniejszego artykułu jest aktualność koncepcji politycznej Maurycego Barrèsa (1862-1923). Barrès, twórca pojęcia nacjonalizmu, zerwał z dominującym do drugiej połowy XIX wieku rozumieniem narodu, opartym na russoistycznej idei woli powszechnej, a prowadzącym do nacjonalitaryzmu. Skierował myśl narodową w stronę afirmacji tradycji i katolicyzmu (opierając ja na ideach, które niedługo później głosił również Karol Maurras). Barrès był przy tym bardzo popularny, również jako pisarz, nie tylko wśród konserwatystów i narodowców, ale całej ówczesnej europejskiej inteligencji, znaczenie jego było porównywalne z późniejszą sławą Jana Pawła Sartre’a. By jednak koncepcja Barrèsa nie miała tylko znaczenia historycznego, należy wykazać jej aktualność, a nadto wyjaśnić nieporozumienia, związane z jej egzegezą. Czytaj dalej…

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

„Matka świętych, Polska”

2019-11-11 00:49:44

Gdy się uczymy historji Polski, to poznajemy przeważnie tylko imiona królów i dzieje ich panowania, ich bohaterskie czyny, ich mądre lub niedołężne rządy, ich wojny i zdobycze wojenne. Tymczasem mało sobie zdajemy nieraz sprawę, że oprócz królów i rycerzy – mieliśmy wielkich, choć ukrytych bohaterów ducha, którzy życiem świątobliwem, modlitwą, umartwieniem ciała i miłosiernemi czynami wypraszali u Boga łaski i zmiłowanie dla Polski, nawet w tych czasach, gdy możni i królowie od Boga się odwracali. Czytaj dalej…

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Tramwaje towarowe we Wrocławiu

2019-11-07 15:09:21

Coraz bardziej nowoczesne tramwaje na ulicach polskich miast nie kojarzą z przewozem towarów lub przewozami specjalnymi – transportem zwłok, chorych, z ruchomymi bibliotekami czy żłobkami. A jednak właśnie tramwaje towarowe lub zmodyfikowane na potrzeby nietypowych zastosowań wpisały się w historię Wrocławia pod koniec XIX wieku i w pierwszej połowie kolejnego stulecia. O tych mało znanych kartach z dziejów wrocławskiej komunikacji opowiadał, jak zawsze niezwykle interesująco, pan Tomasz Sielicki, znany już Czytelnikom naszego Portalu, znawca i popularyzator tej tematyki. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Święta sprawa Burbonów przetrwa burze. Jest w niebiesiech potęga prawdziwego prawa, mocniejsza od niecnoty i perfidii ludzi.”

wicehrabia Bartłomiej de Castelbajac

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Drezno (18.05.2019) (fot. Adrian Nikiel)Before Eklektik Session: koncert Mieko Miyazaki (07.09.2019) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2019 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.