Aktualności i publicystyka

Jacek Bartyzel

Konstytucja Majowa

2022-05-27 19:06:53

Trzeba ciągle przypominać, że Konstytucja Majowa, pomimo przywrócenia (choć też w nieszczęśliwy sposób) dziedziczności tronu, nie wzmocniła, lecz osłabiła władzę monarszą. Król utracił posiadane dotąd prawo suwerennego mianowania na najwyższe urzędy w państwie, stał się natomiast tylko jednym z dwóch (obok Straży Praw, czyli rządu) organów tzw. władzy wykonawczej (wykoncypowanej podług oświeceniowych nowinek z Zachodu), tracąc jednocześnie wszelkie uprawnienia w zakresie stanowienia prawa. Czytaj dalej…

Wiadomość z Belgradu

Kryzys dynastyczny w Serbii

2022-05-25 17:39:22

27 kwietnia 2022 roku podczas spotkania w sewilskim pałacu Dom Piłata (Casa Pilatos) Jego Królewska Wysokość xiążę Piotr, następca tronu Serbii, zrzekł się – również w imieniu przyszłych potomków – należnego mu miejsca w linii sukcesji. Świadkami rezygnacji byli m.in.: matka królewicza, Jej Królewska Wysokość xiężna Maria da Gloria (z domu xiężniczka brazylijska), jej drugi mąż, Jego Excelencja xiążę Ignacy de Medina y Fernández de Córdoba, dziewiętnasty diuk Segorbe, a także Ich Królewskie Wysokości xiążę Filip i xiężna Danica. Brat xięcia Piotra, na stałe mieszkający z rodziną w Belgradzie, miałby być nowym następcą tronu. Czy nim jest? – odpowiedź na to pytanie nie będzie jednoznaczna. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Paweł Lisicki, „Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu” — Laudacja (pełna wersja)

2022-05-21 19:06:54

Paweł Lisicki, Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu L a u d a c j a Paweł Lisicki od ponad ćwierćwiecza jest postacią zaznaczającą dobitnie swoją obecność w kulturze polskiej jako eseista, powieściopisarz, dramaturg i dziennikarz. Już po jego debiucie Czesław Miłosz zauważył, że Lisicki czuje „głęboko wymiar teologiczny literatury i sztuki”, toteż „mamy prawo spodziewać się, że będzie następcą młodo zmarłego Bolesława Micińskiego”. Każdą ze swoich około 20 książek Lisicki potwierdza z nawiązką tę przepowiednię. Czytaj dalej…

Adrian Nikiel

Ludzie wielkiej budowy, czyli narodowy socjalizm w praktyce

2022-05-18 16:45:37

W Polsce nie brakuje filmów, w których „kropi się Niemców” – wiemy o tym chociażby z serialu Wojna domowa. Zmagania militarne, śmierć, deportacje, zniszczenie, katownie gestapo, czarne mundury SS, to wszystko kształtowało wyobraźnię paru pokoleń urodzonych po 1945 roku. Wiedza o historii społecznej i polityce ekonomicznej III Rzeszy jest, niestety, znacznie skromniejsza i, co gorsza, zafałszowana – co skutkuje np. poważnym traktowaniem konfabulacyj o rzekomo skrajnie prawicowym charakterze narodowego socjalizmu. Nie pomagają nawet tłumaczenia najbardziej zainteresowanych, czyli niemieckich narodowych socjalistów, że przeciwko bolszewizmowi walczyli w imię „prawdziwego” socjalizmu i zjednoczonej Europy. Ich wysiłek nie miał jednak sensu – w ciągu dwunastu lat istnienia hitlerowskiej Rzeszy budowano Nowy Ład uderzająco podobny do tego, który komuniści stworzyli w „ojczyźnie światowego proletariatu”. Narodowi socjaliści: z wierzchu brunatni, wewnątrz czerwoni… Czytaj dalej…

Civitas Christiana / Organizacja Monarchistów Polskich

„Jedność i podział władzy”

2022-05-16 23:25:29

Czy Monteskiusz miał rację? – to wstępne pytanie mogło zdominować spotkanie autorskie pana dra hab. Artura Ławniczaka, prof. UWr, zorganizowane 9 maja 2022 roku w siedzibie Civitas Christiana. Tak się jednak nie stało, bo po półgodzinnym wystąpieniu uczonego i publicysty dyskusja z udziałem profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, kadry naukowej i myślicieli politycznych skierowała się ku tematom typowo reakcyjnym, m.in. pierwotnemu monoteizmowi, kwestiom pochodzenia władzy, różnicom między legitymizmem a legalizmem czy faszyzmowi jako konsekwencji dziewiętnastowiecznej uzurpacji. Czy absolutyzm może być formą ustrojową państwa ufundowanego na Tradycji katolickiej? – interdyscyplinarna monografia wrocławskiego monarchisty kwestionuje najpopularniejsze schematy myślenia o historii, polityce i prawie, do których, niestety, Polacy są przekonywani podczas kilkunastu lat szkolnej edukacji (indoktrynacji). Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

On ne revient pas a la vérité en changeant d’erreur.”

Henryk V, Król Francji

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Zawody czarnoprochowe w Bobolicach (26.06.2021) (fot. Mariusz Olejnik)Zawody czarnoprochowe w Bobolicach (11.09.2021) (fot. Mariusz Olejnik)

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.