RSSAktualności i publicystyka

Stowarzyszenie KoLiber / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

Hongkong — więcej wolnego rynku, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić

2018-05-17 20:16:16

Blaski i cienie życia w Hongkongu – mieście, które współcześnie w skali świata cieszy się najszerszą swobodą gospodarczą – przedstawił 14 maja 2018 roku podczas prelekcji na Uniwersytecie Ekonomicznym pan Wojciech Siryk, dziennikarz i podróżnik, autor programu Ten Świat Jest Nasz, twórca kanału namzalezy.pl. Czy w XXI wieku może funkcjonować całkowicie wolny rynek, czy olśniewający sukces ekonomiczny może doprowadzić do sytuacji, w której niezbędne będzie wprowadzenie pewnych ograniczeń oraz nadzoru ze strony rządu? Uwarunkowania, które trzeba uwzględnić, próbując odpowiedzieć na te pytania, omówił gość wrocławskiego środowiska wolnościowego. Czytaj dalej…

Instytut Misesa

Wesprzyj wydanie „Rządu wszechmogącego”

2018-05-17 19:29:28

Dla zafascynowanych Marksem intelektualistów z lat czterdziestych powiązanie przez Misesa faszyzmu z marksistowskim socjalizmem było rzeczą szokującą, a jednocześnie utorowało drogę dla koncepcji stworzonej przez Arendt i Friedricha, wedle której „totalitaryzm” był wspólną cechą trzech wielkich etatyzmów XX wieku. Murray Rothbard o książce Omnipotent Government Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Komboskion (część 8) — O synkretyzmie po raz drugi

2018-05-15 00:20:07

Dyskusja o synkretyzmie wymaga wzięcia pod uwagę kilku płaszczyzn czy też poziomów. Z jednej strony jasne jest, że katolik nie może brać udziału w obrzędach niekatolickich (tj. niebędących w łączności z Rzymem), a już tym bardziej nie powinien składać hołdów innym bogom. Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Komboskion (część 7) — O synkretyzmie po raz pierwszy

2018-05-15 00:10:09

W Kościele katolickim synkretyzm stał się po II Soborze Watykańskim zjawiskiem powszechnym, niemal naturalnym dla wielu świeckich i duchownych. Dotyczy on zarówno innych wyznań chrześcijańskich (które nie są już nazywane „schizmatyckimi” czy „heretyckimi”, ale raczej „siostrzanymi”), jak i odmiennych systemów religijnych, nie tylko monoteistycznych. Czytaj dalej…

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia — wstęp do badań

2018-05-14 00:52:15

Działalność Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej sprzyja nie tylko integracji środowiska dolnośląskich reprezentantów stanu drugiego, spadkobierców najlepszych tradycyj Pierwszej Rzeczypospolitej – stowarzyszenie inicjuje również ważne badania naukowe, organizuje konferencje, a także inne spotkania, które służą popularyzacji wiedzy o szlachcie i jej zasłużonych, a często dziś zapomnianych przedstawicielach. 2 i 3 lutego 2018 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona procesowi przejścia od stanu rycerskiego do stanu szlacheckiego. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Wszystkie nasze myśli, które nie mają za cel Boga, pochodzą z domeny śmierci.”

Jacques-Bénigne Bossuet
„Oraison funebre de Henriette-Anne d’Angleterre”

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Lazarowicza (05.10.2017) (fot. Adrian Nikiel)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.