RSSAktualności i publicystyka

Requiescat in pace

Pogrzeb xiężnej Heleny

2018-01-18 20:34:57

12 stycznia 2018 roku Jego Królewska Mość król Anglii, Szkocji, Irlandii i Bawarii Franciszek II wziął udział w pogrzebie zmarłej w wieku 96 lat Jej Królewskiej Wysokości xiężnej Heleny (Helli) Bawarskiej. Uroczystość odbyła się w klasztorze Andechs. Czytaj dalej…

Free Hawai’i

Protest przeciwko okupacji Hawajów

2018-01-17 01:52:49

Na 17 stycznia 2018 roku zaplanowano pokojowy marsz, który z okazji sto dwudziestej piątej rocznicy obalenia władz Królestwa Hawajów przejdzie z mauzoleum Mauna ‘Ala do królewskiej siedziby – pałacu ‘Iolani w Honolulu. Już o świcie hawajscy patrioci zaprotestują przeciwko amerykańskiej okupacji. 16 stycznia 1893 r. żołnierze piechoty morskiej (marines) bez żadnej prowokacji ze strony miejscowego rządu, jak również bez wypowiedzenia wojny, wylądowali na plaży w Honolulu, wspierając zbrojnie grupę amerykańskich biznesmenów, którzy dzień później obalili królową Lili‘uokalani i stworzyli tzw. rząd tymczasowy. Aby uniknąć rozlewu krwi poddanych, monarchini czasowo zrzekła się władzy – jednak nie na rzecz rebeliantów, lecz Stanów Zjednoczonych. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim

2018-01-15 01:53:05

14 stycznia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując wydarzenia w Kanie Galilejskiej, podkreślił, że jak wino zmienia się w Krew Pańską, tak nasz Pan Jezus Chrystus w pierwszym publicznym cudzie zamienił wodę w wino, ustanawiając sakramentalne małżeństwo i zapowiadając swój przyszły związek z Kościołem. Tak również – posługując się Sakramentami – Syn Boży przemienia człowieka. Wśród nich jest kapłaństwo: po przyjęciu ważnych, katolickich święceń kapłan przestaje być zwykłym człowiekiem, stając się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusowego. Działa w Chrystusie, przez Chrystusa i z Chrystusem, jest niejako zastępcą Syna Bożego, gdyż odprawiając Mszę Świętą, zyskuje władzę nad Jego Ciałem i Krwią. Bóg pomniejsza się, aby przebywać wśród wiernych. Tak wielka władza wymaga świętości od duchownych sprawujących Najświętszą Ofiarę – módlmy się zatem słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus o świętych kapłanów, którzy jaśnieć będą czystością doktryny i czystością obyczajów, gotowi na wszelkie poświęcenia dla naszego Pana. Czytaj dalej…

Instytut Misesa

Nowy skład zarządu Instytutu Misesa

2018-01-14 20:56:35

Szanowni Państwo! Informujemy, że ze względu na nieustający rozwój Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa grono zarządu fundacji zostało rozszerzone – do Mateusza Benedyka, Stanisława Kwiatkowskiego i Arkadiusza Sieronia dołączył Mikołaj Pisarski – wieloletni współpracownik Instytutu i uczestnik naszych licznych programów: Szkoły Ekonomicznej, Lekcji Ekonomii dla Młodzieży, Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Czytaj dalej…

Andrzej Nowak

Kazimierz Wielki — mistrz politycznego realizmu

2018-01-13 21:09:33

Tak tedy król ten ponad wszystkich monarchów polskich dzielnie rządził rzeczą pospolitą, albowiem jak drugi Salomon podniósł do wielkości dzieła swoje – Hic igitur rex ultra omnes principes Polonie rem publicam strenue gubernabat, nam velut alter Salomon magnificavit opera sua. W tych patetycznych słowach anonimowy autor Kroniki katedralnej krakowskiej, spisywanej niedługo po śmierci ostatniego Piasta na polskim tronie, sławił panowanie Kazimierza Wielkiego. Cały chór podobnie brzmiących głosów śpiewał będzie przez następne wieki sławę Kazimierza – mądrego budowniczego dobrobytu „rzeczy pospolitej”. Nie od razu jednak syn Łokietka wyrósł na drugiego Salomona. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Moja osobista przyszłość mnie nie zajmuje, za to przyszłość Francji, Europy i Chrześcijaństwa, w sumie — przyszłość cywilizacji zachodniej — tak.”

Król Francji Alfons II

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Lazarowicza (05.10.2017) (fot. Adrian Nikiel)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.