RSSAktualności i publicystyka

x. Rafał Trytek

Kazania na Święto Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny AD 2019

2019-04-23 01:44:01

21 i 22 kwietnia 2019 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus jest prawowitym Królem, zarówno jako Bóg nadający bieg wszystkim rzeczom, jak i Człowiek, który Przenajdroższą Krwią odkupił i nabył na własność grzeszników. Jego Królestwo jest uniwersalne. Serce przebite włócznią Longinusa jest Sercem Króla ofiarowanym za Jego lud – jesteśmy wszczepieni w ten lud wybranych, jeśli uznajemy Jego panowanie. Jako prawowity monarcha nie może oddać nawet ułamka swojej władzy i oczekuje, że jego poddani zatrzymają się i nawrócą z drogi potępienia. Niestety, współcześnie narody niegdyś katolickie podążają ku zatraceniu, chociaż niektóre z nich jeszcze oglądają się za siebie, rozważając, czy wybrały właściwy kierunek. Nie pamiętają, że pomimo wielu sztandarów, za którymi kryje się i zwodzi je szatan, wyłącznie sztandar Chrystusa Króla jest znakiem zwycięstwa. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Bogusław Wolniewicz jako filozof polityki

2019-04-22 01:31:08

Kwestią, którą musimy rozważyć na samym początku, jest to, czy tytuł naszego artykułu nie obiecuje zbyt wiele; innymi słowy – czy Profesor Bogusław Wolniewicz był rzeczywiście filozofem polityki? Prima facie wydaje się, że nie, bo nie napisał żadnego traktatu filozoficzno-politycznego, który by zagadnienia będące przedmiotem rozważań ogólnej teorii polityki ujmował w sposób systemowy i możliwie kompletny. Uprawiał oczywiście refleksję polityczną, ale znaleźć ją możemy w książkach będących już to (jak W stronę rozumu) zbiorem nagranych i spisanych wypowiedzi na różne tematy, już to nawet długimi wywiadami (jak opublikowana przez Tomasza Sommera książka Wolniewicz. Zdanie własne czy zredagowana przez Łukasza Kramka Prof. Bogusław Wolniewicz. Rozmowy z profesorem). Jedyna praca zwarta – acz też z przydatkami w postaci artykułów prasowych i wywiadów – Ksenofobia i wspólnota, stanowi wprawdzie studium o wysokim poziomie teoretyzacji, dotyczy jednak pewnego problemu szczegółowego, nadto zaś posiada współautora (Zbigniewa Musiała). Ażeby móc rozstrzygnąć ten problem, musimy tedy zastanowić się nad tym, jakie warunki musi spełnić czyjeś dzieło, aby zakwalifikować je jako filozoficzny typ refleksji nad polityką, oraz czy dorobek prof. Wolniewicza warunki te wypełnia. Czytaj dalej…

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Wielkanoc

2019-04-21 15:49:42

Myśli wielkanocne Jeszcze przed paru dniami garstka wiernych złożyła do zimnego grobu Boskiego Zbawiciela, martwego, okrytego ranami, zeszpeconego torturami, i głęboki smutek i przygnębienie opanowało ich serca. „Myśmy się spodziewali”, skarżą się dwaj uczniowie idący do Emaus niepoznanemu Chrystusowi, „iż On miał był odkupić Izraela: a teraz nadto wszystko dziś trzeci dzień jest, jak się to stało (śmierć Jezusa)”. A jednak już spełniły się ich nadzieje. Kiedy jeszcze byli w drodze, serca ich pałały przy słowach nieznajomego, aż wreszcie poznali w Nim Zmartwychwstałego po łamaniu chleba. Z radością w sercach wrócili do tych, którym Pan ukazał się przy pierwszych promieniach słonecznych. Czytaj dalej…

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Wielka Sobota

2019-04-20 15:35:49

Po smutnym Piątku następuje Wielka Sobota. Pan Jezus spoczywa w grobie. Spełnił wielkie, przez Ojca wyznaczone dzieło odkupienia i teraz odpoczywa spokojnie w grobie po ciężkim trudzie. Głęboko wzruszeni klęczą wierni przy grobie Zbawiciela; lecz do przepełnionej żalem duszy wdziera się tez promień pociechy: prześladowany i cierpiący przez całe życie Pan Jezus znalazł wreszcie wytchnienie w cichym grobie. Wprawdzie stąpają przy nim ciężko strażujący żołnierze, ale nic już nie może zakłócić Jego spokoju. Płaczą też przy grobie przyjaciele, ale i łzy i westchnienia nie mogą przerwać głębokiego i świętego odpoczywania. I coraz więcej uspokaja się serce ludzkie. Wie przecież, że Ten, który teraz spoczywa cicho, niebawem powstanie do nowego życia. Czytaj dalej…

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Wielki Piątek

2019-04-19 19:03:27

Dzień śmierci Zbawiciela Wielki Piątek jest dniem największej łaski, ale też dniem największego smutku. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Święta sprawa Burbonów przetrwa burze. Jest w niebiesiech potęga prawdziwego prawa, mocniejsza od niecnoty i perfidii ludzi.”

wicehrabia Bartłomiej de Castelbajac

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Maja Ratkje — koncert w Arsenale (03.08.2018) (fot. Adrian Nikiel)Marcin Wroński — spotkanie autorskie we Wrocławiu (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2018 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.