RSSAktualności i publicystyka

Civitas Christiana

Stany Zjednoczone – Niemcy – Rosja a kwestia polska

2017-10-18 12:40:17

Czy Polsce grozi kolejny rozbiór? Czy rozpad Ukrainy jest przesądzony? Kiedy Wielka Brytania przegrała II wojnę światową? Czym różni się koncepcja Trójmorza od wizji Międzymorza, a ta druga – od kordonu sanitarnego? Jakie propozycje nowego podziału świata sformułował Józef Stalin, aby doprowadzić do separatystycznego pokoju między Związkiem Sowieckim i Rzeszą Niemiecką oraz ich wspólnego ataku na państwa koalicji antyhitlerowskiej? Te zagadnienia pojawiły się w wykładzie poświęconym historycznej i współczesnej myśli geopolitycznej, który wygłosił pan prof. Tadeusz Marczak 9 października 2017 roku. Wciąż, jak można się z niego dowiedzieć, powracają projekty urządzenia na nowo przestrzeni między Lizboną a Władywostokiem. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2017-10-17 19:51:05

15 października 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że Miłosierdzie Boga i Jego Sprawiedliwość są ściśle powiązane, dlatego każdy człowiek powinien żyć w stanie świętej bojaźni, świadomy, że wprawdzie wielu zostało wezwanych przez Boga, lecz tylko mniejszość odpowiedziała na to wezwanie i szuka drogi zbawienia. Wieczne obcowanie z Bogiem to niezasłużona łaska, jednak trzeba na nią pracować, wiarą i uczynkami odpowiadając na rozkazy Stwórcy. Niestety, większość ludzi odrzuca to zaproszenie i umiera w stanie grzechu śmiertelnego, wybierając wieczne cierpienie. Czytaj dalej…

Organizacja Monarchistów Polskich

Wspomnienie o Janie Franciszku Konopce

2017-10-16 23:02:37

W dziewięćdziesięciodziewięciolecie deklaracji Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o odzyskaniu niepodległości krakowscy działacze oraz sympatycy Organizacji Monarchistów Polskich odmówili modlitwę i zapalili znicze na grobie ziemianina Jana Franciszka Konopki (1855-1948), aktywnego galicyjskiego polityka zachowawczego oraz komisarza rządowego z ramienia Monarchii Austro-Węgierskiej przy Tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego (1916-1917). Czytaj dalej…

Deklaracja Jego Królewskiej Wysokości Sykstusa Henryka Burbońskiego

Jedność Hiszpanii musi być utrzymana za wszelką cenę

2017-10-15 01:56:57

Do karlistów i do wszystkich Hiszpanów dobrej woli, Na dwa dni przed separatystycznym referendum, zwołanym w Katalonii przez rząd autonomiczny – zwodniczy i nieprawowity – nadal nie wiemy, czy hiszpański rząd de facto zamierza spełnić swój obowiązek i przeszkodzić w jego realizacji. Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Trzysta lat wspomnień

2017-10-14 20:45:47

W roku 1893 liberalna „Gazeta Warszawska” tak komentowała zabiegi odradzającego się podówczas angielskiego ruchu legitymistycznego: Grono bogatych próżniaków angielskich, zamiast innego sportu, uprawia od kilku lat agitacyę, mającą wpoić w tłumy przekonanie, że dzisiejszy dom panujący w Anglii, hannowerski, spadkobierca orańskiego, przywłaszczył sobie prawa, należące się słusznie starszej, katolickiej linii Stuartów (…). Owi nowi sportsmeni wydają nawet tygodnik „The Jacobite” (Jakobita) i zwołują wiece. Rząd atoli patrzy z pobłażliwym uśmiechem na zabawkę „pracowitych próżniaków”. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Ludwik XVI sprzeniewierzył się swoim obowiązkom i za to spotkała go kara. Wyrozumiałość nie może być jednoznaczna ze słabością. Ludwik XVI stanął w obliczu spisku zasłaniającego się kłamliwie hasłami wolności. Oszczędziłby swemu ludowi wielu cierpień, gdyby nie oszczędził spiskowców.”

Cesarz i król Mikołaj I

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Lazarowicza (05.10.2017) (fot. Adrian Nikiel)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.