RSSAktualności i publicystyka

Jacek Bartyzel

Marian Zdziechowski: bolszewizm odczuwany eschatologicznie

2017-11-20 01:03:47

Rewolucja bolszewicka w Rosji, jej niezwykle krwawy przebieg oraz następstwa w postaci zaprowadzenia w Związku Sowieckim niespotykanego dotąd nigdzie na taką skalę systemu terroru, zakłamania i znikczemnienia spotkały się z żywą i oczywiście negatywną reakcją polskich konserwatystów, podobnie zresztą, jak i przedstawicieli innych kierunków ideowo-politycznych, nawet lewicowych. Znalazło to odzwierciedlenie i w próbach ujęcia tego fenomenu w kategoriach naukowych (na przykład Psychofizjologiczne podstawy przewrotów społecznych prof. Napoleona Cybulskiego), i w opartych na reportażowym rozpoznaniu refleksjach publicystycznych (jak Myśl w obcęgach Stanisława Cata-Mackiewicza), a także w twórczości literackiej powstałej na podstawie osobistych, traumatycznych przeżyć (Pożoga Zofii Kossak). Właściwie trudno byłoby znaleźć w dwudziestoleciu międzywojennym piszącego konserwatystę, który by nie rozmyślał nad tym moralnym i dziejowym kataklizmem. Czytaj dalej…

Galeria Zderzak

Odpowiedzialność — List otwarty do Moniki Sznajderman

2017-11-19 21:16:10

Szanowna Pani, W pierwszych dniach czerwca poinformowaliśmy Panią o naruszeniu dobrego imienia Marty Tarabuły w książce 15 stuleci. Rozmowa z Wilhelmem Sasnalem wydanej przez wydawnictwo Czarne. Pan Sasnal skłamał i dopuścił się oszczerstwa, co udokumentowano. Aż pięć miesięcy czekaliśmy na Pani odpowiedź. Nie nadeszła. „A na dole odpowiedź jest ciszą” – jak mówi piosenka. Jako nieco starsza prywatna instytucja kulturalna od początku z sympatią śledzimy rozwój wydawnictwa Czarne. Przykro nam, że schowała Pani głowę w piasek. Czytaj dalej…

Adrian Nikiel

Czas ostatecznie przeszły

2017-11-17 00:45:21

Można przeżyć prawie bez jedzenia, picia, ubrań, wielu rzeczy, ale bez nadziei – nie można żyć. kmdr ppor. rez. Bartosz Rutkowski Po czym poznajemy dobrze napisaną xiążkę? Podstawowe (acz oczywiście nie jedyne) kryterium: chociaż już świta, pomimo całonocnej lektury nie jesteśmy w stanie jej odłożyć i jedynie nagły atak senności sprawia, że pozwalamy xiążce wysunąć się z dłoni. To niewątpliwie przypadek Tomka Beksińskiego. Portretu prawdziwego – jednego z najbardziej ponurych dzieł, jakie czytałem. A może nawet najbardziej ponurego, bo w jakiś przewrotny, w powiększeniu i wyjątkowo bolesny sposób potwierdzającego, że rzeczywiście śmierć milionów to statystyka, lecz śmierć jednostki to tragedia. Wprawdzie każda biografia kończy się źle, czyli śmiercią głównego bohatera, zwykle jednak jest to logiczny i niekoniecznie drastyczny koniec pewnej opowieści, która obfituje we wzloty i upadki, małe radości i duże problemy (albo duże radości i małe problemy), lecz toczy się bez codziennej, natrętnej obecności Ponurego Żniwiarza. W tym jednak przypadku śmierć (to słowo należałoby chyba napisać wielką literą) pojawiła się wyjątkowo wcześnie i od młodości na różne sposoby przyzywała późniejszego legendarnego dziennikarza muzycznego i tłumacza. Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Komboskion (część 1) — Chrześcijaństwo i religie

2017-11-17 00:29:11

Niektórych czytelników może dziwić lub wręcz drażnić to, że w niniejszym cyklu tak często odwoływać będziemy się do pojęć spoza katolicyzmu i chrześcijaństwa. Ba, sięgać będziemy nawet po kategorie wywodzące się z kręgów kulturowych innych niż ten, który zazwyczaj nazywamy zachodnim, wiążąc go z Atenami, Rzymem – i ostatecznie też Jerozolimą. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2017-11-15 21:44:09

12 listopada 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podkreślił w nim, że kult świętych relikwii – ze szczególnym uwzględnieniem Krzyża Świętego i Całunu oraz innych relikwii związanych bezpośrednio z naszym Panem Jezusem Chrystusem – znajduje uzasadnienie w Piśmie Świętym, z którego katolicy dowiadują się, że moc Syna Bożego była tak potężna, iż do cudownego uzdrowienia ciężko chorej kobiety wystarczyło dotknięcie Jego szaty. Jeżeli zatem protestanci odrzucają ten kult, tym samym fałszują Pismo Święte i występują przeciwko Słowu Bożemu. Dlatego ekumenizm głoszony przez modernistów jest bluźnierstwem – o tym trzeba mówić jednoznacznie: negowanie lub fałszowanie nauczania Kościoła, pomniejszanie i odrzucanie jakichś jego elementów, prowadzi dusze na zatracenie. Nie ma bowiem alternatywnej drogi zbawienia dla protestantów, żydów i innych innowierców. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Ten, który rządzi w niebiosach i od którego zależne są wszystkie mocarstwa, do którego należą chwała, majestat i niezawisłość, jest także tym jedynym, który szczyci się tworzeniem praw dla królów i dawaniem im, kiedy znajdzie w tym upodobanie, znaczących i przykrych lekcji.”

Jacques-Bénigne Bossuet
„Oraison funebre de Henriette-Marie de France”

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Lazarowicza (05.10.2017) (fot. Adrian Nikiel)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.