RSSAktualności i publicystyka

Jacek Bartyzel

Wielkość i problematyczność Erica Voegelina

2018-03-18 03:17:52

Bez wątpienia Eric Voegelin (właśc. Erich Hermann Wilhelm Vögelin, 1901-1985) jest jednym z największych filozofów XX wieku, a właściwie to gigantem myśli przekraczającym wąskie opłotki jakiegokolwiek stulecia. Filozofem, ale czego? Tu napotykamy pierwszą trudność w opisaniu tego dzieła z punktu widzenia wewnątrzdyscyplinarnych klasyfikacji, wynikających z typowo nowożytnego rozparcelowania obszarów filozofii, na które sam Voegelin nie wyrażał zgody. Najczęściej szufladkuje się go jako filozofa polityki, co może być o tyle dziwne, że polityka rozumiana tak, jak się ją dzisiaj zazwyczaj rozumie, czyli jako wyspecjalizowany obszar pragmatycznej aktywności będącej domeną rządu i jego agend, parlamentów i partii politycznych, nie interesowała go zupełnie i żywił do tego świata wręcz odrazę; nawet z teorią polityczną, tak, jak rozumie się ją zwłaszcza w amerykańskiej nauce o polityce, też nie miał żadnych punktów stycznych zainteresowania. Z kolei określenia takie jak historyk idei czy historyk filozofii zostały zdezawuowane czynem przez samego zainteresowanego z chwilą, kiedy podjął decyzję o zrezygnowaniu z publikacji pisanej latami historii idei politycznych, a później kiedy oświadczył (w Order and History), że historia filozofii jest w przeważającej części historią jej wykolejeń. Czytaj dalej…

Organizacja Monarchistów Polskich

Upamiętnienie hrabiego Adama Potockiego

2018-03-14 21:00:20

W sobotę, 10 marca 2018 roku, członkowie i sympatycy Organizacji Monarchistów Polskich zebrali się w podkrakowskich Krzeszowicach, aby oddać hołd Adamowi Józefowi hr. Potockiemu (1822-1872), wybitnemu galicyjskiemu politykowi konserwatywnemu oraz działaczowi społeczno–kulturalnemu. Oddający cześć spotkali się pod kamiennym krzyżem w krzeszowickim Parku Zdrojowym, w miejscu, gdzie – jak mówi legenda – w 1851 r. Katarzyna Potocka i gen. Józef Chłopicki żegnali aresztowanego przez władze austriackie hrabiego Potockiego. Czytaj dalej…

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Rakowiec — miejsce rekreacji dawnych wrocławian (do 1945 r.)

2018-03-14 01:53:38

Rakowiec to kolejna część dawnego Wrocławia, której minioną chwałę przypomniał pan Mariusz Kotkowski, znakomity popularyzator wiedzy o dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych dziejach naszego miasta, autor słynnego albumu pt. Niezwykła codzienność. Ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce (wyd. Via Nova, Wrocław 2016). Podczas spotkania miłośników historii pan Kotkowski przedstawił rozwój obecnego osiedla – położonego nieopodal centrum, a jednak na uboczu – od wsi na terenach zalewowych do terenu, na którym mogły bawić się jednocześnie nawet tysiące wrocławian. Jest to niestety miejsce, gdzie ślady pruskiej przeszłości zacierano jeszcze długo po II wojnie światowej. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Dystynkcje i aporie romantyzmu politycznego

2018-03-12 20:12:34

Pojęcie romantyzmu politycznego ukuł i wprowadził do nauki o polityce w 1919 roku Carl Schmitt, publikując książkę Politische Romantik, która – choć operowała na stosunkowo wąskim materiale badawczym, ograniczonym niemal do dwóch niemieckich romantyków: Adama Heinricha Müllera i Friedricha von Schlegla – stała się punktem wyjścia do intensywnych, często polemicznych, debat w różnojęzycznej literaturze naukowej. Argumenty wysuwane przeciwko błyskotliwej wprawdzie, lecz symplicystycznej i jednostronnie ujętej syntezie niemieckiego decyzjonisty unaoczniają, iż w rzeczywistości romantyzm polityczny to złożony, niejednorodny i niejednolity w sensie doktrynalnym zbiór idei politycznych (zazwyczaj „wtopionych” w całokształt wyznawanych przez danego pisarza lub myśliciela idei filozoficznych, religijnych, moralnych, estetycznych i historiozoficznych), jak również odpowiadających im postaw i podejmowanych działań, występujący w życiu i twórczości autorów należących do kulturowego i artystycznego prądu zwanego romantyzmem, który zdominował kulturę europejską w pierwszej połowie XIX wieku, wywierając również niemały wpływ na epoki późniejsze. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na IV Niedzielę Wielkiego Postu

2018-03-11 23:28:05

11 marca 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Komentując czytanie z Pisma Świętego, przypomniał, że synowie Starego Testamentu pomimo starszeństwa według ciała odpadli od wybraństwa Bożego – zastąpieni przez dzieci Boże według ducha. Jesteśmy wszczepieni w Kościół Święty przez Chrzest, wolę obecności w Kościele i żal za grzechy. Historia Nowego Testamentu jest historią błogosławieństw, podboju całego świata dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, historią wielkich świętych i zakładanych przez nich zakonów. Żydzi niestety z tych błogosławieństw nie korzystają i nie biorą udziału we wspaniałych dziełach. Powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że jesteśmy katolikami i znamy prawdę, nie musimy się jej domyślać – znamy bowiem doktrynę katolicką, która była głoszona aż do czasów papieża Piusa XII. Jako synowie wolnej wszystko, co robimy, powinniśmy czynić na chwałę Boga. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Turcy są narodem bardziej politycznym niż Polacy, co pamiętają tylko o swojej wolności, którą tracą krok za krokiem, gdyż opanowała ich ona całkowicie. Gdyby rząd ich był bardziej monarchistyczny, to sprawy tutejsze ukladałyby się lepiej, ale demokracja psuje wszystko.”

Piotr Des Noyers, sekretarz Ludwiki Marii

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Lazarowicza (05.10.2017) (fot. Adrian Nikiel)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.