RSSAktualności i publicystyka

Civitas Christiana

„Odejść jak zdmuchnięta świeca”. Zofia Kossak na granicy życia i śmierci. O niezwykłej biografii pisarki

2018-05-25 02:58:20

Dramatyczne wybory, przed którymi stawała wybitna pisarka Zofia Kossak (po mężach znana również jako Kossak-Szczucka i Kossak-Szatkowska), a także jej głęboka wiara, stały się dominantą barwnej opowieści przedstawionej podczas Poniedziałku na Kuźniczej (21 maja 2018 r.) przez panią dr Joannę Jurgałę-Jureczkę, autorkę licznych publikacyj poświęconych bohaterce spotkania, byłą kierownik Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich. Spotkanie okazało się tym bardziej interesujące, gdyż gość Civitas Christiana znała potomków pisarki, mogła zatem wzbogacić swoją relację o szczegóły biograficzne zwykle nieznane poza kręgiem rodzinnym, nie pomijając również tematów uchodzących za „trudne”, łącznie z rzekomym antysemityzmem współtwórczyni Rady Pomocy Żydom. Czytaj dalej…

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Kto inicjował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?

2018-05-23 02:57:20

Monografia autorstwa pana dra Jakuba Adamskiego – Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju (wyd. Societas Vistulana, Kraków 2017) – ukazała się niedawno, lecz już zdążyła sprowokować dyskusje i polemiki. Świadkami ożywionej wymiany zdań byli uczestnicy odczytu połączonego ze spotkaniem autorskim, który odbył się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego 22 maja 2018 roku. Do stanowiska Autora na temat wpływów wywieranych przez patronów na kształt gotyckich kościołów parafialnych na terenie Śląska odnieśli się panowie: dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. UWr, prof. dr hab. Bogusław Czechowicz i prof. dr hab. Marek Derwich. Wobec szczupłości bazy źródłowej, która obecnie pozwala raczej na formułowanie koncepcyj niż przedstawianie ostatecznych wniosków, spór należy uznać za nierozstrzygnięty. Pozostają natomiast pewne propozycje, jakich informacyj należałoby szukać, aby próbować określić wpływy wszystkich zainteresowanych stron w fazie zarówno projektowania, jak i wznoszenia kościołów. Czytaj dalej…

Niech żyje xiążę Alojzy!

Znaczki na jubileusz następcy tronu Liechtensteinu

2018-05-22 23:59:38

11 czerwca 2018 roku Jaśnie Oświecony xiążę Alojzy, następca tronu Liechtensteinu, będzie obchodzić pięćdziesiąte urodziny. Z tej okazji w Vaduz zostanie wyemitowany bloczek trzech znaczków pocztowych zaprojektowanych przez pana Jana Piotra Gassnera. Na dwóch znaczkach znalazła się korona xiążęca, na jednym – portret przyszłego monarchy. Czytaj dalej…

wybrane spotkania

Międzynarodowy Festiwal Kryminału 2017

2018-05-21 23:03:15

Już 22 maja 2018 roku rozpoczyna się kolejna wrocławska edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Aby zachęcić naszych Czytelników do udziału w wydarzeniach, podobnie jak w zeszłym roku, przypominamy dziś najciekawsze spotkania, których byliśmy świadkami wiosną 2017 r. – zarówno wykłady, jak i spotkania autorskie, a także spektakl rozgrywający się na scenie w Starym Klasztorze oraz debatę z udziałem najlepszych twórców polskiej literatury kryminalnej. Czytaj dalej…

Rozmawiał Michał Murgrabia

Myśl konserwatywna, tradycjonalizm, karlizm, kontrrewolucja, przywrócenie monarchii (część 2 i 3)

2018-05-21 02:39:46

Katolickiego króla musi koronować katolicki biskup – przypomniał pan prof. Jacek Bartyzel podczas rozmowy z panem Michałem Murgrabią – aby mogła znów zaistnieć monarchia katolicka, ograniczona prawami wspólnot i przestrzegająca prawowitości sukcesji. Monarchia bowiem nierozłącznie wiąże się z religią: religia jest fundamentem królestwa, a królestwo opoką religii, dlatego restauracja nie będzie możliwa bez odrodzenia duchowości i nawrócenia społeczeństw postchrześcijańskich – przywrócenia w procesie kontrrewolucji Społecznego Królestwa Chrystusa. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Ludwik XVI sprzeniewierzył się swoim obowiązkom i za to spotkała go kara. Wyrozumiałość nie może być jednoznaczna ze słabością. Ludwik XVI stanął w obliczu spisku zasłaniającego się kłamliwie hasłami wolności. Oszczędziłby swemu ludowi wielu cierpień, gdyby nie oszczędził spiskowców.”

Cesarz i król Mikołaj I

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Pogrzeb mjr. Zbigniewa Lazarowicza (05.10.2017) (fot. Adrian Nikiel)Orkestermaskinen — koncert w Starej Piwnicy (29.07.2017) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.