RSSAktualności i publicystyka

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Losy zabudowań i wyposażenia dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą we Wrocławiu – obecnej siedziby Ossolineum

2015-01-31 20:51:49

Styczniowe spotkanie miłośników historii w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza poświęcone zostało obecności Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą w naszym mieście oraz ich siedzibie – zsekularyzowanej w wyniku zadekretowanej w 1810 roku przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III kasaty zakonów. Niezwykle ciekawy wykład o ewolucji tego zakonu (założonego przez królewnę czeską bł. Agnieszkę w celu zapewnienia potrzebującym opieki szpitalnej), jego dziejach – tych prawdziwych i tych należących do sięgającej czasów starożytnych legendy założycielskiej – wygłosił znany Czytelnikom Portalu Legitymistycznego historyk sztuki z Wrocławia, pan dr Arkadiusz Wojtyła. Czytaj dalej…

Adrian Nikiel

Wiek srebrny

2015-01-31 20:05:18

Dzielność twoja być może, królu niezmożony, Królu i z twej natury, nie tylko z korony. Mikołaj Sęp Szarzyński Dziesięcioletnie panowanie króla Stefana Batorego otwiera w historii Rzeczpospolitej epokę, w której splendor odziedziczony po złotym wieku dynastii jagiellońskiej przez kilka dekad skutecznie pokrywał narastającą słabość państwa. W tej epoce budowano na fundamencie kapitału przeszłych czasów, a jej symbolicznym zamknięciem okazała się Wiktoria Wiedeńska. Biografia monarchy celnie wskazuje źródła późniejszego rozkładu i gwałtownego upadku, począwszy od irracjonalnego przekonania znacznej części warstwy przodkującej, że król, który rządzi, podejmuje decyzje, egzekwuje obowiązki, dba o sprawny wymiar sprawiedliwości i buduje armię, wynosząc przy tym do stanu drugiego zasłużonych żołnierzy, jest co najmniej potencjalnym tyranem. Nic dziwnego, że takie państwo, gdzie wymarzony „idealny władca” nie powinien reagować stanowczo nawet na królobójcze spiski, musiało runąć. Czytaj dalej…

Zmiana na tronie w Rijadzie

Król Abdullah — próba podsumowania

2015-01-31 03:05:31

Odszedł król Abdullah, ogłosił dwór królewski Arabii Saudyjskiej w telewizyjnym oświadczeniu wydanym w godzinach porannych 23 stycznia 2015 roku. Rada Wierności (powołane w 2006 r. ciało doradcze określające porządek sukcesji w Arabii Saudyjskiej) złożyła hołd JKM królowi Salmanowi i – jako nowemu następcy tronu – JKW księciu Muqrinowi. Jego Wysokość Salman bin Abdulaziz Al Saud, wszyscy członkowie rodziny oraz cały naród opłakują Strażnika Dwóch Świętych Meczetów Króla Abdullaha bin Abdulaziza, który zmarł dokładnie o godzinie 1 nad ranem – brzmiało odczytane oświadczenie. Czytaj dalej…

Nauka w Polsce

Topór spod Grunwaldu już po konserwacji w zbiorach muzeum

2015-01-30 14:22:44

Topór bojowy, datowany przez historyków na XIV/XV wiek, znaleziony na Polach Grunwaldzkich niedaleko jez. Łubień, jest już po konserwacji i znajduje się w zbiorach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Od 1 maja z chwilą rozpoczęcia sezonu w muzeum będzie eksponowany. Czytaj dalej…

Tomasz Gabiś

Nauka uwikłana

2015-01-30 03:46:20

Na Nowej Debacie stale przewija się bardzo stary i wielokrotnie już poruszany wątek uwikłania nauki w układy i konteksty pozanaukowe – polityczne, ideologiczne, gospodarcze. Przez lata powiedziano i napisano na ten temat bardzo dużo, ale wciąż z niezmiennym zdumieniem dowiadujemy się o nowych konkretnych przejawach zależności nauki, a ściślej rzecz biorąc naukowców, od rozmaitych czynników zewnętrznych i o ewentualnym wpływie owych czynników na przebieg badań naukowych i ich wyniki. Przyjrzyjmy się temu zjawisku na dwóch przykładach. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Przez te wszystkie bowiem wieki uważaliśmy monarchę za naszego sędziego najwyższego, zaś jego łaskawa wola była dla nas najwyższym autorytetem... W Rosji władca jest żywym prawem: okazuje względy ludziom zacnym i karze występnych... W Rosji wszystkie władze skupiają się w monarsze; nasz rząd jest ojcowski i patriarchalny. Samowładztwo to palladium Rosji.”

Mikołaj Karamzin

Ogłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Paryż, część 2 (fot. Joanna Gatz)Pałac Nymphenburg, Monachium (fot. Elżbieta Fazel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2012 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.