Aktualności i publicystyka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Demokracja narodowa, czyli nacjonalitaryzm

2021-01-17 23:04:37

Narodziny demokratyzmu – jako ideologii, praktyki politycznej oraz formy ustrojowej – wiążą się z osiemnastowieczną polityzacją pojęcia naród. Hołdujący ideom egalitaryzmu i sekularyzacji francuscy rewolucjoniści wymyślili suwerenność narodu, którą przeciwstawili suwerenności króla i monarchii. Pierwotny nacjonalizm o charakterze plebejskim i antytradycjonalistycznym został zatem sprzęgnięty z wojującą demokracją, która miała obalać ołtarze i trony. W pierwszej fazie rewolucji naród utożsamiano ze stanem trzecim, następnie pojęcie to zawężono do zbioru podatników i w końcu ograniczono do ubogich, w każdym z tych wariantów wykluczając arystokrację i duchowieństwo. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Czy LGBT jest ideologią?

2021-01-15 17:55:57

1. Zanim udzielimy odpowiedzi na to pytanie, należy przypomnieć, że słowo ideologia, będące neologizmem wymyślonym pod koniec XVIII wieku jako złożenie dwóch greckich słów: idéa (wyobrażenie) i lógos (słowo, wiedza), nie ma jednoznacznej i intersubiektywnie akceptowanej treści. Jego pierwotny sens, sformułowany przez francuskiego myśliciela będącego zwolennikiem rewolucji francuskiej, Antoine’a Destutta de Tracy, w dziele Élements d’idéologie (1796), oznaczał oparcie wiedzy ludzkiej – a w konsekwencji reformy społeczeństwa – na intelektualnie przetworzonych wrażeniach zmysłowych odbieranych w procesie poznawczym (w tym wypadku fundamentalnej zmianie uległo pojęcie „idei” wprowadzone do filozofii przez Platona, w znaczeniu ontologicznym – wyższej i „prawdziwej” postaci bytu, które u Destutta de Tracy stało się synonimem właśnie owych wrażeń percypowanych przez umysł). Czytaj dalej…

Nauka w Polsce

Lednicki Park Krajobrazowy: Stanowiska archeologiczne niewidoczne w terenie są najbardziej zagrożone

2021-01-14 19:10:35

Powstawanie nowej zwartej zabudowy na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego (woj. wielkopolskie) i intensywna działalność rolnicza wpływają niekorzystnie na stanowiska archeologiczne, które nie są widoczne w terenie – wynika z badań interdyscyplinarnego zespołu naukowców. Czytaj dalej…

carlismo.es

Orędzie JKW Sykstusa Henryka Burbona Parmeńskiego na święto tradycyjnej monarchii

2021-01-12 14:14:11

W ostatni wtorek, w Lignières, w przeddzień święta tradycyjnej monarchii 2021, które obchodzone jest 6 stycznia, Chorąży Tradycji podpisał następujące przesłanie z okazji Objawienia Pańskiego. Czytaj dalej…

Royal Central

Król Arabii Saudyjskiej zaszczepiony przeciwko COVID-19

2021-01-11 22:37:47

8 stycznia 2021 roku Jego Królewska Mość król Salman podczas pobytu w Neom przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Saudyjski minister zdrowia Tawfiq Al-Rabiah podziękował monarsze za sprowadzenie szczepionek Pfizer-BioNTech do kraju oraz wsparcie narodu saudyjskiego w czasie pandemii. Przypomniał też, że polityka Królestwa zawsze polega na tym, aby zapobiegać, zanim pojawi się potrzeba leczenia. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Moja osobista przyszłość mnie nie zajmuje, za to przyszłość Francji, Europy i Chrześcijaństwa, w sumie — przyszłość cywilizacji zachodniej — tak.”

Król Francji Alfons II

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Eklektik Session „Home & Identity” (5.10.2019) (fot. Adrian Nikiel)Msza Święta w święto św. Szczepana AD 2020 (26.12.2020) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2021 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.