RSSAktualności i publicystyka

x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę w Oktawie Bożego Ciała

2017-06-21 13:13:44

18 czerwca 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że w oktawie Bożego Ciała powinniśmy rozważać Miłość, jaką kierował się nasz Pan Jezus Chrystus, który ukryty w Najświętszym Sakramencie pozostał ze swoim ludem. Syn Boży czeka w tabernakulum, a odrzucenie Jego zaproszenia jest grzechem. Kiedy współczesny świat sprzeciwia się Prawom Bożym, katolicy muszą zachowywać właściwy porządek, służbę Bogu, modlitwę i zadośćuczynienie za grzechy zawsze stawiając na pierwszym miejscu. Jezus Chrystus musi królować w życiu każdego wiernego. Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Od techniki do gnozy — konserwatyzm w dobie transhumanizmu i przemian technologicznych

2017-06-20 02:03:29

Przyszłość już tu jest Każda poważna ideologia czy też doktryna polityczna naszych czasów powinna uwzględniać problem współczesnych i przyszłych przemian technologicznych – od automatyzacji pracy i technologicznego bezrobocia po hipotetyczne wizje transhumanistów i ekstropian. Abstrahując na razie od oceny tych zjawisk, twierdzimy, że po prostu powinna je uwzględniać i analizować – czasem krytycznie, czasem aprobatywnie. Istotą rzeczy jest to, by mieć jakąś sensowną odpowiedź – lub raczej, by zacząć nad taką myśleć. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazanie na święto Bożego Ciała

2017-06-17 17:59:17

15 czerwca 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie w trakcie Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto Bożego Ciała, obchodzone w całym Kościele od siedmiuset lat, przypomina wiernym o darze, jakim jest Eucharystia – czcimy bowiem obecność wśród nas Jezusa Chrystusa, który podczas każdej konsekracji zstępuje z Nieba i mocą słów kapłana przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Zostają one w cudowny sposób rozmnożone, a Syn Boży jest w nich obecny jako Bóg i Człowiek, tak jak w czasie swojego ziemskiego życia od Wcielenia aż do Wniebowstąpienia. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Żołnierz Tradycji. José Arturo Márquez de Prado (1924-2017)

2017-06-16 19:19:04

W sobotę poprzedzającą Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 10 czerwca 2017 roku, zmarł w Villanueva de la Serena (prowincja Badajoz, region Estremadura), w wieku 92 lat, José Arturo Márquez de Prado – ostatni szef Requetés, wsławionej heroizmem milicji karlistowskiej. Czytaj dalej…

Anna Sutowicz

Pomiędzy pamięcią a kultem — tradycja zakonna związana z księżną Anną Śląską od XIII do XVIII w.

2017-06-16 12:24:09

1. Problemy badawcze Kult świętych stanowił w społeczeństwach średniowiecznych zjawisko o wielkim znaczeniu kulturotwórczym. Święci bowiem, niczym herosi w kulturze starożytnej, wyrastając ponad zdolności zwykłego śmiertelnika, byli od wczesnych dziejów chrześcijaństwa predestynowani do wprowadzania ludzi w nowe obszary znaczeń i sensów religijnych, których przyjęcie we wszystkich kręgach społecznych zostało wymuszone przez Kościół katolicki w obszarze cywilizacji łacińskiej. W XIII wieku w całej Europie uczestnictwo w różnych formach kultu religijnego stało się już powszechne, a Kościół hierarchiczny posiadł wiele narzędzi wpływu na wychowanie do wartości moralnych i religijnych, stąd i większy wachlarz możliwości niż w okresie wcześniejszym. Legendy o świętych, ich cudach i działalności popularyzowano w kaznodziejstwie, zwłaszcza zakonów żebrzących. Sztuka kościelna stała się bardziej dostępna, a dzięki zwiększonej mobilności pielgrzymki do grobów świętych nawet na większą odległość nie były już rzadkością. Niech świadczy o tym tylko zbiór opisów cudów w miejscu pochówku św. Jadwigi Śląskiej, w którym odbija się bogaty przekrój społeczny pielgrzymów z całego niemal Śląska i obszaru poza jego granicami. Choć XIII-wieczny obraz świętego pozostaje wyidealizowany w takim samym niemal stopniu, jak w wiekach wcześniejszych, zaczynają się pojawiać cechy opisu przybliżające jego postać wyobraźni prostego człowieka – już nie obleczoną w magiczne moce, ale przejawiającą miłosierne odruchy serca i zamiłowanie do modlitwy. Zmiany w sposobie ukazania świętego wynikały więc ze zmiany treści wychowawczych w trakcie ewolucji kultury religijnej. Analiza jednego i drugiego elementu przekazu hagiograficznego wraz z oddaniem tła społecznego, kulturowego, a także, co nie mniej ważne, politycznego funkcjonowania kultu księżnej Anny, powinna więc prowadzić do jego obrazu wielowymiarowego, niepozbawionego najważniejszych wątków psychologicznych, socjologicznych i religijnych. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Polska jest niezrównanym królestwem, na którym sami krajowcy się nie znają, a które niweczy wolność ich nieokiełznaną porządkiem. Lecz jeśli kiedykolwiek do rządu samowładczego dojdzie, świat cały podbije.”

Królowa Ludwika Maria

Ogłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Flora Danica — stół królewski z kolekcji Narodowego Muzeum Historycznego Zamek Frederiksborg w Hillerød w Danii (2016) (fot. Adrian Nikiel)Wręczenie Nagrody Akademii Patriotów im. Fryderyka Bastiata (26.11.2016) (fot. Kamil Churzępa)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2017 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.