RSSAktualności i publicystyka

x. Rafał Trytek

Kazanie na II Niedzielę po Objawieniu Pańskim

2017-01-15 22:09:38

15 stycznia 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie skierowane do wiernych zgromadzonych w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zwracając w nim uwagę na bogatą symbolikę zawartą w relacji o pierwszym cudzie naszego Pana Jezusa Chrystusa – dokonanym podczas wesela w Kanie Galilejskiej na prośbę Matki Bożej, Pośredniczki łask między grzesznikami a Zbawicielem. Żydzi ujrzeli moc Chrystusa, który jest w stanie odpowiedzieć na wszelkie ludzkie potrzeby. Było to również pierwsze publiczne wystąpienie Syna Bożego, który podniósł małżeństwo do rangi sakramentu i przywrócił mu pierwotną godność. Chociaż starotestamentowi Żydzi pod względem moralnym stali wyżej niż inne ludy starożytne – odrzucali zabijanie dzieci i antykoncepcję – dopuszczali jednak rozwody i wielożeństwo. Nasz Pan obdarzył natomiast specjalnymi łaskami sakramentalny związek mężczyzny i kobiety: wiernych sobie aż do śmierci i wychowujących dzieci na dobrych, cnotliwych katolików. Czytaj dalej…

Luxarazzi

Spotkania noworoczne w Liechtensteinie

2017-01-13 21:58:51

Członkowie rodziny xiążęcej byli gospodarzami dwóch spotkań noworocznych, które z udziałem około pięciuset gości odbyły się 12 stycznia 2017 roku w zamku w Vaduz. W pierwszym spotkaniu – w obecności Jaśnie Oświeconego xięcia Jana Adama II i jego żony, Jaśnie Oświeconej xiężnej Marii, JO następcy tronu xięcia Alojzego i jego żony, Jej Królewskiej Wysokości xiężnej Zofii, a także JO xięcia Mikołaja i JKW xiężnej Małgorzaty – udział wzięli członkowie korpusu dyplomatycznego. Czytaj dalej…

Anna Sutowicz

W jakim języku medytowały śląskie mniszki? Przykład XVI-wiecznych psałterzy klarysek wrocławskich

2017-01-12 19:02:25

Język medytacji liturgicznej jako sposób manifestacji kultury wspólnotowej i jednostkowej mniszek śląskich Modlitwa oparta na recytacji psalmów stanowiła centrum Officium Divinum we wszystkich wspólnotach zakonnych od czasów starożytności chrześcijańskiej. Jako nawiązanie do praktyki pierwszych chrześcijan wymagana była zarówno w regule augustiańskiej, jak i w zakonie benedyktynów. Ten element wspólnotowego kultu zrósł się tak nierozerwalnie z kulturą czarnych mnichów i mniszek, że stał się do pewnego stopnia cechą rozpoznawczą ich religijności i warunkiem zachowania właściwej obserwancji zakonnej. Wspólne regularne spotkania w miejscu uświęconym, by w sposób określony przepisami i tradycją oddać się modlitwie psalmami i czytaniu fragmentów Pisma Świętego, odgrywały nieocenioną rolę w formowaniu duchowości wspólnot mniszych, w zamyśle św. Benedykta skupionej na stałym przeżywaniu obecności Bożej. Duchowość ta formowała się pod wpływem liturgii klasztornej, ulegając w określonych warunkach procesowi indywidualizacji postaw. Jednym z przejawów tego procesu pozostaje wykorzystanie psałterza w medytacji indywidualnej, pełniącej funkcję przedłużenia i pogłębienia modlitwy chórowej. Ten sposób modlitwy, polegający na powolnym powtarzaniu jednego lub kilku wersów wybranego psalmu, znany był już starożytnym mnichom. Czytaj dalej…

Nauka w Polsce

Prezes IPN o planach na 2017 r.: przypomnimy o ludobójstwie Polaków w latach 1937-1938

2017-01-10 23:32:39

Tzw. operację polską NKWD, czyli zamordowanie w latach 1937-1938 co najmniej 110 tysięcy Polaków żyjących na terenie ZSRS, przypomni Instytut Pamięci Narodowej w 2017 r. To jedna z największych i nieznanych tragedii naszego narodu – podkreśla w rozmowie z PAP prezes IPN Jarosław Szarek. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazanie na Uroczystość Świętej Rodziny

2017-01-09 03:22:01

8 stycznia 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie, którego wysłuchali wierni podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto Świętej Rodziny jest stosunkowo nowe, gdyż dla całego Kościoła ustanowił je papież Benedykt XV. Tego dnia – rozważając czytanie z Ewangelii – uświadamiamy sobie, czym jest unia hipostatyczna. W wieku dwunastu lat nasz Pan Jezus Chrystus udał się do świątyni, gdzie nauczał i zadziwiał mądrością, a chociaż w tym samym czasie poddawał się ludzkiej zwierzchności, którą sprawowali nad Nim święty Józef i Najświętsza Maryja Panna, nie ukrywał, że świątynia zbudowana ku czci Boga jest Jego świątynią. Równocześnie jako człowiek stał się wzorem dla wszystkich wiernych, wskazując, jak wzrastać w łasce, cnotach i świętości. Jedynie naśladując Świętą Rodzinę możemy podobać się Bogu. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Ludwik XVI sprzeniewierzył się swoim obowiązkom i za to spotkała go kara. Wyrozumiałość nie może być jednoznaczna ze słabością. Ludwik XVI stanął w obliczu spisku zasłaniającego się kłamliwie hasłami wolności. Oszczędziłby swemu ludowi wielu cierpień, gdyby nie oszczędził spiskowców.”

Cesarz i król Mikołaj I

Ogłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Lasse Matthiessen — koncert w Obornikach Śląskich (19.05.2016) (fot. Adrian Nikiel)Wręczenie Nagrody Akademii Patriotów im. Fryderyka Bastiata (26.11.2016) (fot. Kamil Churzępa)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2012 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.