RSSAktualności i publicystyka

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Wielka Sobota

2019-04-20 15:35:49

Po smutnym Piątku następuje Wielka Sobota. Pan Jezus spoczywa w grobie. Spełnił wielkie, przez Ojca wyznaczone dzieło odkupienia i teraz odpoczywa spokojnie w grobie po ciężkim trudzie. Głęboko wzruszeni klęczą wierni przy grobie Zbawiciela; lecz do przepełnionej żalem duszy wdziera się tez promień pociechy: prześladowany i cierpiący przez całe życie Pan Jezus znalazł wreszcie wytchnienie w cichym grobie. Wprawdzie stąpają przy nim ciężko strażujący żołnierze, ale nic już nie może zakłócić Jego spokoju. Płaczą też przy grobie przyjaciele, ale i łzy i westchnienia nie mogą przerwać głębokiego i świętego odpoczywania. I coraz więcej uspokaja się serce ludzkie. Wie przecież, że Ten, który teraz spoczywa cicho, niebawem powstanie do nowego życia. Czytaj dalej…

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Wielki Piątek

2019-04-19 19:03:27

Dzień śmierci Zbawiciela Wielki Piątek jest dniem największej łaski, ale też dniem największego smutku. Czytaj dalej…

Jacek Bartyzel

Płonie Katedra...

2019-04-19 01:53:57

Nie mogę milczeć, kiedy runął strop jednej z najważniejszych świątyń Chrześcijaństwa i jednego z największych arcydzieł cywilizacji Średniowiecza. Runęła przecudna iglica (chyba nie do odtworzenia) i katedra wciąż płonie. Co stanie się z tysiącami dzieł sztuki tam obecnych, a zwłaszcza z relikwiami z Koroną Cierniową na czele? Czytaj dalej…

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Wielki Czwartek

2019-04-18 13:37:58

Nadeszła wreszcie owa doniosła chwila, która żydom zdawała się zgorszeniem a poganom głupstwem – Bóg-Człowiek wydaje się dobrowolnie w ręce grzeszników i ponosi haniebną śmierć na krzyżu. Czytaj dalej…

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Zanikanie wsi na Śląsku (XIII–XV w.)

2019-04-17 23:13:00

Opuszczanie wsi przez wszystkich mieszkańców nie jest fenomenem znanym jedynie z dawnych czasów, również po 1989 roku kilka wsi bezpowrotnie zniknęło z mapy Śląska. Jednak 16 kwietnia 2019 roku tematem spotkania w Instytucie Historycznym były procesy, do których dochodziło w średniowieczu – ich śladów trzeba szukać w ramach badań interdyscyplinarnych, realizowanych dzięki współpracy mediewistów, archeologów i geografów. Co skłaniało mieszkańców osad do porzucania ojcowizn? Spustoszenia wojenne i związana z nimi depopulacja? Zakładanie nowych wsi na prawie niemieckim? Łatwiejsze życie w miastach? – w każdym przypadku należy analizować czynniki mikroregionalne. O zagadnieniach, które wciąż wymagają poważnego zaangażowania ze strony polskich naukowców, mówiła pani dr Dagmara Adamska. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Moja osobista przyszłość mnie nie zajmuje, za to przyszłość Francji, Europy i Chrześcijaństwa, w sumie — przyszłość cywilizacji zachodniej — tak.”

Król Francji Alfons II

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Maja Ratkje — koncert w Arsenale (03.08.2018) (fot. Adrian Nikiel)Marcin Wroński — spotkanie autorskie we Wrocławiu (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2018 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.