Aktualności i publicystyka

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

„Współczesność i historia. Medalierstwo europejskie 1800–1889”

2019-11-20 19:16:42

Medale będące hołdem dla cesarzy z Domu Habsburgów, medal upamiętniający przepłynięcie przez Rouen statku transportującego szczątki rewolucyjnego uzurpatora Napoleona Bonapartego z Wyspy Św. Heleny do Paryża, medale z okazji rocznicy utworzenia Czeskiej Kasy Oszczędności czy budowy kościoła, miejsca pochówku Antoniego Canovy – to niektóre z zabytków prezentowanych w Gmachu Głównym na pierwszej tak obszernej wystawie poświęconej XIX-wiecznemu medalierstwu. Jej otwarcie poprzedziła 18 listopada 2019 roku konferencja prasowa z udziałem pana dra hab. Piotra Oszczanowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, i pani kurator Magdaleny Karnickiej. Czytaj dalej…

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

„Byle do celu” — drogi i ośrodki komunikacyjne na Śląsku w okresie nowożytnym

2019-11-20 02:05:00

Przednowoczesny Dolny Śląsk to teren położony wzdłuż Via Regia, na skrzyżowaniu szlaków między Wschodem i Zachodem oraz kilku obszarów gospodarczych, gdzie stan dróg mógł wpływać na losy całego kontynentu. To również obszar podzielony na xięstwa i państwa stanowe, współtworzące hierarchię społeczną habsburskiego feudalizmu aż do pruskiego podboju, który w duchu oświeconego absolutyzmu przekreślił dotychczasowe stosunki. To właśnie te struktury mikropaństwowe w ciągu kilku stuleci doprowadziły do wyłonienia się kilkudziesięciu ośrodków komunikacyjnych, czyli miast, w których zbiegało się przynajmniej pięć dróg łączących barwną (przynajmniej na dawnych mapach) mozaikę dzielnicową. O szlakach przecinających Dolny Śląsk opowiadał w trakcie spotkania 19 listopada 2019 roku pan doktor Jarosław Szymański. Czytaj dalej…

Nauka w Polsce

Archeolodzy zbadają ruiny jednej ze średniowiecznych stolic Nubii

2019-11-19 15:34:06

Jej powierzchnia wynosiła kilkaset hektarów. Znajdowały się tam duże klasztory, bogato wyposażone kościoły i piękne ogrody. Soba, jedna ze stolic średniowiecznej Nubii, jest dla naukowców prawie nieznana. Polscy badacze rozpoczynają tam szeroko zakrojony projekt badawczy. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazanie na XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

2019-11-18 20:44:36

Podczas Mszy Świętej sprawowanej 17 listopada 2019 roku w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski x. Rafał Trytek przypomniał, że nasz Pan Jezus Chrystus ma władzę nad śmiercią – zarówno śmiercią fizyczną, jak i duchową, która wynika z trwania w grzechu. Cuda, które Syn Boży czynił, przebywając wśród ludzi, miały uwiarygodnić Dobrą Nowinę. Wśród nich był cud wskrzeszenia, ale jeszcze większym cudem jest każde oczyszczenie z grzechów dokonujące się dzięki spowiedzi świętej – powrót ze stanu śmierci duchowej do pierwotnej niewinności. Smród grzechu jest bardziej odrażający niż woń rozkładającego się ciała. Powinniśmy zatem wszystko, czym dysponujemy, poświęcić, aby uniknąć wiecznego potępienia i osiągnąć Niebo, naszą prawdziwą ojczyznę. Czytaj dalej…

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Błogosławiona Salomea (17 listopada)

2019-11-17 21:16:06

Salomea była córką króla polskiego Leszka Białego, a siostrą Bolesława Wstydliwego. Żyła w XIII wieku. Jak mówi o niej stara księga, księżniczka Salomea „z młodości Ducha św. pełna, do cnoty i służby Boskiej skłonna, wielkie znaki przyszłej świątobliwości po sobie pokazywała”. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

On ne revient pas a la vérité en changeant d’erreur.”

Henryk V, Król Francji

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Drezno (18.05.2019) (fot. Adrian Nikiel)Before Eklektik Session: koncert Mieko Miyazaki (07.09.2019) (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2019 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.