RSSAktualności i publicystyka

x. Rafał Trytek

Kazania na Niedzielę Pięćdziesiątnicy

2017-02-26 23:51:05

26 lutego 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania podczas Mszy Świętych sprawowanych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że nasz Pan Jezus Chrystus ofiarował się na Krzyżu za zbawienie ludzi, aby odkupić wszystkich ich grzechy – a zatem tylko od wolnej woli ludzi zależy, czy chcą czerpać ze skarbca zbawienia, współpracując z Synem Bożym. Każdy bowiem człowiek otrzymał łaskę dostateczną, czyli łaskę wystarczającą, by osiągnąć Niebo. Musi jedynie zdecydować, że chce z niej skorzystać, realizując dobre postanowienia i przyjmując Miłość Chrystusa. Jeżeli wybierze Boga, wtedy zbliżający się Wielki Post powinien być czasem budowania w duszy „twierdzy wewnętrznej”, która umożliwi stawianie oporu głównym wrogom każdego wiernego. Są nimi: pożądliwości ciała, szatan i duch tego świata, czyli zło opanowujące nie tylko jednostki, lecz mające charakter systemowy czy też ustrojowy. Starcia z nimi są wojną totalną. Czytaj dalej…

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Spotkanie z dr. Markiem Jerzym Minakowskim

2017-02-25 22:45:18

25 lutego 2017 roku gościem Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej był pan dr Marek Jerzy Minakowski, filozof, historyk i genealog, twórca serwisów Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego i Wielka Genealogia Minakowskiego, założyciel i pierwszy marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, który przedstawił realizowany od kilkunastu lat projekt gromadzący w jednolitej bazie informacje o genealogii i związkach rodzinnych polskiej szlachty i innych wybitnych Polaków. Zbiór danych jest coraz większy dzięki informacjom pochodzącym od tysięcy korespondentów przekazujących informacje z dokumentów rodzinnych i prostujących nieuniknione w takiej pracy błędy. Również spotkanie w Dworze Polskim stało się okazją do zasygnalizowania konieczności wprowadzenia pewnych uzupełnień. Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Prawo i droga

2017-02-22 20:42:43

Oto jedna z niewielu wydanych w Polsce i po polsku książek pisanych (przynajmniej w pewnym stopniu) z perspektywy perennialistycznej. To znaczy: z perspektywy tzw. tradycjonalizmu, wykreowanego przez autorów takich jak Frithjof Schuon, Marcin Lings czy Ananda Coomaraswamy. Druga taka pozycja to Symbolika świątyni chrześcijańskiej Jana Haniego, innych nie kojarzę, chyba że weźmiemy pod uwagę także niedawną edycję wybranych tekstów pewnego włoskiego arystokraty o zapędach tyleż faszystowskich, co i gnostycko-magicznych. Czytaj dalej…

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

„Król dobrze”? Władysław II Jagiellończyk jako król czeski. W pięćsetlecie śmierci władcy

2017-02-21 23:22:28

Władysława II Jagiellończyka wybrano na tron czeski, aby przywrócić zasadę legitymizmu – przypomniał pan profesor Bogusław Czechowicz podczas wykładu wygłoszonego 21 lutego 2017 roku. Ten polski królewicz, a równocześnie jeden z najdłużej panujących władców krajów Korony Świętego Wacława (1471-1516) oraz król Węgier (1490-1516), dziś jest postacią słabo pamiętaną w naszym kraju czy chociażby na Śląsku. W granicach obecnego Wrocławia przebywał dwukrotnie, podczas drugiego pobytu przyjmując hołd lenny miasta, które przez kilkanaście lat stało po stronie jego konkurenta do tronu – Macieja Korwina. Do czasów współczesnych meandry polityki Władysława II budzą spory wśród historyków. Niektórym z nich poświęcony był wtorkowy wykład. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazanie na Niedzielę Sześćdziesiątnicy

2017-02-20 17:27:04

19 lutego 2017 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie podczas Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Komentując słowa świętego Pawła Apostoła, przypomniał, że każdy człowiek ma swoje przeznaczenie, w którym wyraża się wola Boża wobec niego. Musimy pogodzić się z tym, że nie istnieje nieograniczony wybór – trzeba wybierać między Bogiem i szatanem. Jeżeli staniemy po stronie Boga, powinniśmy przygotować się na cierpienia fizyczne i duchowe w życiu doczesnym, które jednak można znieść dzięki łasce Bożej. Inna droga oddala od Nieba, a jej konsekwencją są wieczne męki, gdyż każdy dobrowolny ciężki grzech, za który nie została podjęta pokuta, obraża świętość Boga. Dlatego warto już teraz zdecydować się na życie doskonałe, życie wypełnione modlitwą, bez której nie można się zbawić. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Kto powiedział, że człowiek ma być szczęśliwy? — pytał Irzykowski. Rzeczywiście — nikt tego nie powiedział! Ani Chrystus, ani Nietzsche! Nikt!”

Stefan Kisielewski

Ogłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Flora Danica — stół królewski z kolekcji Narodowego Muzeum Historycznego Zamek Frederiksborg w Hillerød w Danii (2016) (fot. Adrian Nikiel)Wręczenie Nagrody Akademii Patriotów im. Fryderyka Bastiata (26.11.2016) (fot. Kamil Churzępa)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2012 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.