RSSAktualności i publicystyka

x. Rafał Trytek

Kazanie na III Niedzielę Adwentu

2018-12-17 17:50:48

16 grudnia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazanie do wiernych zgromadzonych na Mszy Świętej w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Przypomniał w nim, że wraz z III Niedzielą Adwentu kończy się czas oczekiwania i tęsknoty, coraz więcej jest wielkiej nadziei i radości z przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tę nadzieję każdy wierny powinien w sobie pielęgnować, aby na podobieństwo św. Jana Chrzciciela prostować we własnym życiu ścieżki Pańskie. Syn Boży nie przyjdzie bowiem do nas, jeśli tego nie chcemy. Musimy zaangażować się w dzieło własnego zbawienia, aby dzięki modlitwie i oczyszczeniu z grzechu umrzeć w stanie łaski uświęcającej i jak najmniej czasu spędzić w Czyśćcu. Tam działa już tylko ogień sprawiedliwości, wypalając wszystkie nieodpokutowane winy. Możemy również pomóc bliźnim: jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jeśli święcie żyjemy, możemy wypraszać nawrócenie grzeszników i nieść pomoc duszom cierpiącym w Czyśćcu. Bóg jest Miłością, ale powinniśmy obawiać się Jego Sprawiedliwości, aby nie marnować danego nam czasu i nie wzgardzić zbawieniem. Czytaj dalej…

Stowarzyszenie KoLiber / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

100 lat nadrabiania opóźnienia w rozwoju gospodarczym: Etatyzm II i III Rzeczpospolitej

2018-12-15 22:58:39

Polsce, której ramy istnienia wyznaczyło dwudziestolecie międzywojenne, do dziś towarzyszy wiele mitów, na których Polacy budowali opór społeczny w latach sowieckiego panowania – rzadziej natomiast dostrzegana jest ciągłość między Drugą Rzeczpospolitą a Polską Ludową i epoką zapoczątkowaną w roku 1989, zwłaszcza w sferze polityki gospodarczej. Co je łączy? Etatyzm, czyli przekonanie o potrzebie dominacji państwowych urzędników nad krajową gospodarką. Pod tym względem kolejne formy polskiej państwowości nie były w skali Europy wyjątkiem. Wolną gospodarkę unicestwił wybuch I wojny światowej, kilkanaście lat później dopełnieniem antywolnościowego trendu stało się zaś zachłyśnięcie rzekomymi sukcesami sowieckimi. Czytaj dalej…

Adam Tomasz Witczak

Sacrum i architektura rzeczywistości

2018-12-12 22:35:43

W ostateczności różnica pomiędzy człowiekiem tradycji, człowiekiem autentycznie religijnym a człowiekiem współczesnym czy też nowoczesnym zasadza się na tym, iż ten pierwszy ma naturalną, zgoła odruchową zdolność do poruszania się w tym specyficznym wymiarze ludzkiego życia, jakim jest sfera sacrum. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Kazania na II Niedzielę Adwentu

2018-12-10 23:24:47

9 grudnia 2018 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni zgromadzeni na Mszach Świętych w Krakowie i Wrocławiu. Przypomniał w nich, że Adwent jest czasem przygotowania katolików na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. O tym, jak ważne jest przygotowanie się na spotkanie z Chrystusem, zaświadcza praca wykonana przez świętego Jana Chrzciciela, więcej niż proroka, wybranego już w łonie matki, aby przygotował drogę dla Syna Bożego. Dzięki św. Janowi dokonało się przejście od Starego do Nowego Testamentu. Drugą osobą, wraz z którą wierni w trakcie Adwentu oczekują nadejścia Syna Bożego, jest Najświętsza Maryja Panna – wypełniona Duchem Świętym Arka Przymierza, pierwsze Tabernakulum. Matkę Bożą od poczęcia do rozwiązania wspierał św. Józef, bez Nich nie można więc wyobrazić sobie Adwentu: zbawienie bowiem przyszło przez Maryję, Wszechpośredniczkę Łask. Czytaj dalej…

x. Rafał Trytek

Przeciw oszczerstwu!

2018-12-07 23:16:44

W związku z oszczerstwem o bardzo poważnym ciężarze gatunkowym, które zostało opublikowane na pewnym portalu sprawiającym wrażenie katolickiego, jestem zmuszony publicznie oświadczyć: oskarżenie kapłana o ciężkie przewinienie – współpracę z satanistami – bez podania jakiegokolwiek dowodu (zdjęcia nadpalonej książki niewiadomego pochodzenia takim nie są) powoduje, że wszystkie osoby powtarzające takie insynuacje stają się publicznymi grzesznikami. Dlatego wzywam wiernych, którzy do tej pory – być może w dobrej wierze – wspierali ten portal, aby natychmiast zaprzestali wszelkiej współpracy z jego redakcją pod groźbą niedopuszczenia do Komunii Świętej. Czytaj dalej…

Polecane multimedia

Serwisy zaprzyjaźnione

Kongres Nowej Prawicy

Turcy są narodem bardziej politycznym niż Polacy, co pamiętają tylko o swojej wolności, którą tracą krok za krokiem, gdyż opanowała ich ona całkowicie. Gdyby rząd ich był bardziej monarchistyczny, to sprawy tutejsze ukladałyby się lepiej, ale demokracja psuje wszystko.”

Piotr Des Noyers, sekretarz Ludwiki Marii

RSSOgłoszenia, spotkania, konferencje

Organizacja Monarchistów Polskich

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 listopada A.D. 1989 we Wrocławiu. Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Jesteśmy jednym z tych ruchów, które jak legitymizm we Francji, jakobityzm na Wyspach Brytyjskich, ruch neoburboński w Neapolu, karlizm w Hiszpaniach, miguelizm w Portugalii, odrzucają system demoliberalno–socjalistyczny i budują porządek katolicki, przywracają Stary Ład.

Uważamy, że człowiek może kierować innym człowiekiem tylko za upoważnieniem boskim, a takie istnieje w dynastycznej monarchii, gdzie władza przechodzi zawsze na pierworodnego. Nie jesteśmy zwolennikami jakiejkolwiek monarchii, a jedynie opartej na Prawie Boskim: katolickiej, hierarchicznej, zdecentralizowanej, antyparlamentarnej i antydemokratycznej. Czytaj dalej…

Wydawnictwo „Rojalista” poleca

Legitymizm. Historia i teraźniejszość — prof. Jacek Bartyzel

Galerie zdjęć

Maja Ratkje — koncert w Arsenale (03.08.2018) (fot. Adrian Nikiel)Marcin Wroński — spotkanie autorskie we Wrocławiu (fot. Adrian Nikiel)

Prawica Wolnościowa na Facebooku

Reklama

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2018 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.