Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Informacja na temat Bractwa Modlitewnego Czcicieli Św. Michała Archanioła oraz Rycerstwa Niepokalanej

Informacja na temat Bractwa Modlitewnego Czcicieli Św. Michała Archanioła oraz Rycerstwa Niepokalanej

Bractwo Modlitewne Czcicieli Św. Michała Archanioła

Bractwo Modlitewne Czcicieli św. Michała Archanioła powstało w 2006 roku w Krakowie przy Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Za cel stawia sobie ratowanie zagrożonych grzechem dusz za pośrednictwem św. Michała Archanioła Wodza Wojska Niebieskiego.

Zapisy odbywają się przez prostą deklarację chęci przystąpienia i obietnicę codziennej modlitwy do Xięcia Wojsk Niebieskich oraz odmówienia nowenny przed świętem naszego Wodza. W najbliższym czasie do wszystkich zainteresowanych, którzy złożą zamówienie na adres bractwomodlitewne@gmail.com, zostanie przesłana broszura pt. Bractwo Modlitewne Czcicieli Św. Michała Archanioła — Cele i program działania.

Duszpasterzem Bractwa jest x. Rafał Trytek.

Święty Michale Archaniele,

który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga

i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli.

Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj,

za Twoim przykładem, na początku nowego dnia,

otwierając się na działanie Ducha Świętego,

w każdej chwili dawał się Bogu,

wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku:

Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

*****

Istnieje także możliwość zapisania się do odrodzonego w 2007 roku Rycerstwa Niepokalanej o. Maksymiliana Kolbego.

Zgodnie z programem Rycerstwa Niepokalanej założonym przez o. Maksymiliana Kolbego celem Rycerzy Niepokalanej jest:

Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a zwłaszcza masonów, oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Niepokalanych rękach.

2. Wpisać się do księgi Rycerstwa w miejscu, gdzie Rycerstwo Niepokalanej jest założone1.

3. Nosić Cudowny Medalik.

Środki:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności — co zostawia się gorliwości i roztropności każdego rycerza.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

Uwaga:

— środki te są tylko zalecane,

— nie obowiązują pod grzechem, choćby najmniejszym; jedynym bodźcem jest miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim połączyć przez Niepokalaną.

Osoby wstępujące w szeregi MI oddają się Niepokalanej, odmawiając akt napisany przez o. Maksymiliana Kolbego:

Akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja (imię i nazwisko) niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: «Ona zetrze głowę twoją», jako też: «Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie», abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.

Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Zapisy:

x. Rafał Trytek, ul. Józefa Sarego 18/2, Kraków

tel. 889 647 892


1 W Polsce proszę zgłosić się do x. Rafała Trytka w Krakowie.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.