Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wizyta cesarza Karola w Belgradzie

Wizyta cesarza Karola w Belgradzie

Niech żyje Dom Austrii!

W 2014 roku minie sto lat od zamachu w Sarajewie i sprowokowanego tą zbrodnią konfliktu monarchii austro-węgierskiej z Serbią, który doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Zagłada starej Europy spowodowała ostateczne przesunięcie legitymizmu w sferę metapolityki, do rangi symbolu urasta zatem wizyta, jaką złożył w Belgradzie prawowity władca naddunajskiego imperium, Jego Cesarska i Królewska Mość cesarz i król Karol.

8 kwietnia Ich Królewskie Mości król Serbii Alexander II i królowa Katarzyna przyjęli na lunchu w pałacu królewskim JCiKM Karola II (V), cesarza austriackiego, króla Węgier, Czech etc., oraz jego brata, JCiKW arcyxięcia Jerzego.

Cesarz Karol, który w realiach politycznych Unii Europejskiej pełni także funkcję przewodniczącego austriackiej gałęzi Międzynarodowej Unii Paneuropejskiej, odwiedził Serbię jako gość Europejskich Rycerzy Wina. Przed spotkaniem z królem Alexandrem, 7 kwietnia, monarcha wygłosił w rektoracie Uniwersytetu w Belgradzie prelekcję zatytułowaną System parlamentarny w Unii Europejskiej a wsparcie dla Serbii na drodze ku integracji europejskiej. Oprócz tego spotkał się on również z patriarchą Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Ireneuszem, prezydentem Tomisławem Nikolicem oraz premierem Ivicą Dačicem.

Król Alexander i cesarz Karol wymienili poglądy w sprawie pogłębiania integracji Serbii z Unią Europejską, a także bieżących problemów ekonomicznych i kulturowych, istotnych dla rozwoju południowo-wschodniej Europy.

Podczas uniwersyteckiej prelekcji cesarz wyjaśnił, iż jeśli pragniemy patrzeć w przyszłość, musimy również przyjrzeć się przeszłość, oraz że niemożliwe jest wskazanie pojedynczego kraju lub osoby, która ponosiłaby winę za wybuch I wojny światowej. Z historycznego punktu widzenia błędem jest upatrywanie winnego za wybuch wojny wyłącznie w jednym państwie lub osobistości. Należy brać pod uwagę całą sytuację, jako że sojusze zawarto w czasie, kiedy gotowość do wojny gorzała już w niemal wszystkich krajach europejskich.

Przypominając, iż 28 czerwca przypada setna rocznica wybuchu wojny i zamachu w Sarajewie, monarcha wyraził pewność, że nawet gdyby w 1914 roku nie zamordowano arcyxięcia Franciszka Ferdynanda, wojna i tak wybuchłaby kilka tygodni później w innej części Europy. Podkreślił, że obie wojny światowe należy postrzegać jako jedno wydarzenie, jedną długą wojnę, po czym dodał, iż wysiłki, jakie podjęto później, a które doprowadziły do utworzenia UE, zaowocowały najdłuższym okresem pokoju na Starym Kontynencie. Z tego względu nie wolno skupiać się wyłącznie na celach ekonomicznych.

Według prelegenta w Unii działają obecnie dwie frakcje — ci, którzy opowiadają się za wzmocnieniem jej wewnętrznej struktury i spowolnieniem jej rozszerzania, oraz ci, dla których ważne jest zarówno poszerzanie UE, jak i pogłębianie wspólnoty gospodarczej i zapewnienie bezpieczeństwa. Jego zdaniem konieczna jest kontynuacja procesu rozszerzania Unii — dla przyszłości Europy istotne będzie zarówno wzmocnienie wewnętrzne UE, jak i jej expansja.

Na zakończenie cesarz stwierdził, że proces poszerzania Unii będzie trwał nadal, konstatując, iż idea państw narodowych traci na znaczeniu, jej miejsce zajmuje zaś koncepcja unifikacji z zachowaniem tożsamości.

opracowanie: Dawid Świonder i Adrian Nikiel

Od Redakcji: Najjaśniejszy Pan, który w swoim wystąpieniu odwołał się także do przykładów Karola Wielkiego i Kongresu Wiedeńskiego (jako punktów odniesienia dla Unii Europejskiej), pominął — jeśli wierzyć relacji agencji Tanjug — najistotniejszy czynnik, który przesądza o wszystkim: historyczne imperia europejskie miały charakter chrześcijański, a źródłem władzy był Bóg, Unia Europejska jest natomiast tworem przynajmniej achrześcijańskim, a coraz częściej antychrześcijańskim, w którym źródłem władzy jest samoodtwarzająca się oligarchia biurokratyczna. Żadne deklaracje nie zmienią faktu, że w Unii Europejskiej prawowici władcy są tylko eleganckimi dodatkami do sił, które sprawują rzeczywistą władzę.

Najjaśniejszy Pan jest zdania, że Unia Europejska jest niekompletna bez Serbii. Uważamy, że dla Serbii będzie lepiej, jeśli zachowa niepodległość, która jest nieodzowna, by w ogóle można wyobrazić sobie restaurację monarchii w tym kraju.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.