Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Skarby z wrocławskiej obwodnicy na wystawie

Skarby z wrocławskiej obwodnicy na wystawie

Nauka w Polsce

Przełomowe odkrycia pochodzące z bogato wyposażonych grobów z wczesnej epoki żelaza (750-450 p.n.e.), odkrytych w Domasławie, będzie można obejrzeć w Muzeum Archeologicznym – oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia od 20 grudnia br. [2014] do 15 lutego 2015 roku.

„Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.)” jest pokłosiem wykopalisk, które towarzyszyły budowie obwodnicy Wrocławia w latach 2006-2008. Prace przeprowadził Zespół Badań Ratowniczych z wrocławskiego oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Archeolodzy podkreślają, że dokonane w Domasławiu odkrycia zmieniły w wielu aspektach obraz społeczeństw tego czasu w strefie zachodnich ziem polskich. Co ciekawe, potwierdzają ich związek z ówczesnymi, głównymi nurtami cywilizacyjnymi, a w szczególności z kręgiem cywilizacji śródziemnomorskiej.

Archeolodzy odkryli blisko 300 grobów komorowych o rozbudowanych konstrukcjach, głównie zrębowych, których występowanie koncentruje się w dużej mierze w jednej strefie cmentarzyska. Imponujące jest również ich wyposażenie. Zmarłych składano w popielnicach – urnach. Obok nich znajdowano od kilkunastu do ponad 50 naczyń-przystawek. Wśród nich są luksusowe naczynia tzw. halsztackiej ceramiki grafitowanej i malowanej. Oprócz tego archeolodzy odkryli liczne przedmioty wykonane z brązu – naczynia importowane z alpejskiego kręgu kultury halsztackiej i Italii, żelaza – miecze oraz z kamienia, szkła, bursztynu.

W zespole ceramiki malowanej niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem, a zarazem rewelacją w skali europejskiej archeologii wczesnej epoki żelaza, jest czterokołowy wózek pochodzący z jednego z bogato wyposażonych grobów komorowych – czytamy w komunikacie kuratorów wystawy. Badacze uważają, że przedmiot pełnił funkcję kultową. Sam fakt jego złożenia w grobie zmarłego, należącego do wyróżniającej się części społeczeństwa – jak na to wskazuje konstrukcja i bogate wyposażenie grobu – nadawać ma mu określonego znaczenia w obrzędach grzebalnych. W tej symbolice archeolodzy dopatrują się oddziaływań kręgu cywilizacji śródziemnomorskich, w tym starożytnej Grecji.

Członkowie społeczności złożonej w grobach w Domasławiu należą do tzw. kultury łużyckiej, która występuje na terenach Polski od epoki brązu. Jednak dopiero od epoki żelaza widoczne jest zróżnicowanie społeczne i majątkowe ludności. Zdaniem naukowców ukształtowała się wtedy „arystokracja” utrzymująca bliskie kontakty z głównymi centrami kulturowymi Italii i alpejskiego kręgu kultury nazwanej halsztacką, od odkrytego i zbadanego w miejscowości Hallstatt w Austrii dużego cmentarzyska z bogato wyposażonymi grobami.

Wystawa eksponowana będzie w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu, które mieści się w Arsenale Miejskim przy ul. Cieszyńskiego 9. Sponsorem wystawy jest wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (fot. Adrian Nikiel)

Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (fot. Adrian Nikiel)

Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (fot. Adrian Nikiel)

Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (fot. Adrian Nikiel)

Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (fot. Adrian Nikiel)

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.