Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Konferencja o dziedzictwie Zakonu Krzyżackiego

Konferencja o dziedzictwie Zakonu Krzyżackiego

Nauka w Polsce

Trwa rejestracja na I Międzynarodową Konferencję „Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość”, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia br. na zamku krzyżackim w Rynie. Chęć uczestnictwa można zgłosić jeszcze do 10 listopada.

Będzie to pierwsze tak poważne międzynarodowe spotkanie o charakterze interdyscyplinarnym, kładące nacisk na ukazanie prawdy historycznej o roli i znaczeniu Zakonu w dziejach naszego kraju – informują organizatorzy konferencji.

Zdaniem inicjatorów spotkania, na temat „krzyżaków” panuje w Polsce nadal stereotypowa opinia, opierająca się na powieści Henryka Sienkiewicza i filmie Aleksandra Forda. Stąd jedną z motywacji do zorganizowania dyskusji jest chęć zaprezentowania wiedzy opartej na faktach.

Zaprezentowane wystąpienia mają uwypuklić dorobek kulturowy i społeczny Zakonu Krzyżackiego oraz spopularyzować wiedzę o rzeczywistej roli, jaką odegrał Zakon Krzyżacki poprzez swoją działalność. Nacisk zostanie położony na znaczenie edukacji historycznej w procesie kształtowania świadomości młodych pokoleń. Przewidziano również sesję otwartą („Hyde Park”), w której każdy przybyły będzie mógł przedstawić w kilkuminutowym wystąpieniu własne pomysły, odkrycia i przemyślenia na temat roli Zakonu i jego dziedzictwa we współczesnym świecie. Ma być to pierwsze tego typu wydarzenie, które organizatorzy mają nadzieję uczynić cyklicznym. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny.

Jego celem jest ukazanie przeszłości w nowej perspektywie, bez nacisku na dzieje polityczne, a ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturowego – zastrzegają inicjatorzy przedsięwzięcia.

Wśród prelegentów są naukowcy z Polski, Niemiec, Austrii reprezentujący instytucje różnego typu – archiwa, uniwersytety, akademie nauk i muzea. Poruszone zostanie szerokie spektrum tematyczne, począwszy od prezentowania spuścizny krzyżackiej w muzeach po wyniki analiz naukowych zamków krzyżackich.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego „Zamek Ryn” – zamek został wybrany celowo jako miejsce obrad, gdyż należy do dziedzictwa krzyżackiego w Polsce. Patronat nad konferencją objęli wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego bp dr Bruno Platter1 i Jacek Protas – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Dodatkowe informacje i program znajdują się na stronie internetowej.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.


1 Z sedewakantystycznego punktu widzenia są to tytuły obowiązujące jedynie w obrębie Nowego Kościoła montiniańskiego – przypis redaktora naczelnego Portalu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.