Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » 13 października — Św. Edwarda, Króla i Wyznawcy

13 października — Św. Edwarda, Króla i Wyznawcy

Mszał Rzymski

Św. Edward nazywany wyznawcą był wnukiem św. Edwarda męczennika. Gdy wstąpił na tron angielski «rozumieli wszyscy – pisze pewien historyk – co może król, który jest rzeczywiście ojcem swoich poddanych». Wszędzie nazywano go ojcem sierot i ubogich, bo najszczęśliwszym był, gdy mógł rozdawać jałmużnę. Umarł w 1066 r.

Oratio. — Deus, qui beátum regem Eduárdum Confessórem tuum æternitátis glória coronásti: fac nos, quǽsumus; ita eum venerári in terris, ut cum eo regnáre possímus in cælis. Per Dóminum.

Módlmy się. — Boże, któryś świętego Edwarda wyznawcę swego, ukoronował chwałą wiekuistą, daj nam tak go czcić na ziemi, abyśmy mogli z nim królować w niebie. Przez Pana…

Za: Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych, O.G. Lefebvre, benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ś.ś. Piotra i Pawła w Tyńcu – Polska, Opactwo św. Andrzeja, Bruges – Belgia.

Imprimatur: Brugis, die 31 Maii 1956, M. De Keyzer, vic. gen.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.