Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Instytut Księcia Andegaweńskiego (Institut Duc d’Anjou)

Instytut Księcia Andegaweńskiego

Niech żyje Król Ludwik XX

8 listopada b.r. został utworzony Instytut Księcia Andegaweńskiego. Jego siedziba mieści się w Paryżu; adres: IDA, 24 rue du Telex, 75014 Paris, kontakt mailowy: secgal@institutducdanjou.fr.

Z okazji inauguracji Instytutu, Szef Domu Burbońskiego (Chef de la Maison de Bourbon), JKW Ludwik książę Andegaweński (Louis Duc d’Anjou), z Bożej łaski król de iure Francji i Nawarry Ludwik XX, dał przesłanie, które podajemy niżej w polskim tłumaczeniu.

 

Król Ludwik XX

***

Drodzy Przyjaciele,

Czasy się zmieniają, ludzie również. Lecz pozostają sprawy niezmienne: te, które ja ucieleśniam, są tego żywym przykładem.

Niektórzy mieli być może wrażenie, że prawowitość nie ma już swojego naczelnika. Mylili się. Zawsze byłem obecny, świadom odpowiedzialności ciążącej na Szefie Domu [Francji], którym jestem, w prostej linii uprawnień, które przekazał mi mój ojciec, zasad i wartości, które on nieustannie mi wpajał, i które teraz ja mogę, koleją rzeczy, przekazać w spadku moim dzieciom, świadomy obowiązków, które na mnie ciążą. Obowiązków, które będę wypełniał energicznie, ku czemu natchnieniem jest dla mnie nasza wspólna historia i siła, którą mogę czerpać z przykładów moich prześwietnych przodków.

Dzisiaj jest nowy dzień. Ten, 8 listopada 2010 roku, zaznaczył się istotnie oficjalnym utworzeniem, założonego przez grono wiernych, Instytutu Księcia Andegaweńskiego, któremu mam honor przewodniczyć. Tak, jak stwierdzono w jego statucie, stowarzyszenie to, nie mające ani celu zyskownego, ani politycznego, zostało powołane do zjednoczenie tych wszystkich, którzy chcą podążać w tym samym kierunku i dla spełnienia następujących zadań:

— rozwijania znajomości historii Domu Burbońskiego i historii Francji;

— wspierania Szefa Domu Burbońskiego w jego przedsięwzięciach społecznych, kulturalnych, dobroczynnych, patrymonialnych, kommemoracyjnych i historycznych;

— utrwalania i pogłębiania pamięci o rodzinie, która kieruje przeznaczeniem Francji, tak w samej Francji, jak za granicą;

— wspierania osób i instytucji o charakterze społecznym, wychowawczym i kulturalnym, które mogą być pomocne w różny sposób.

Strona [Instytutu] jest w procesie tworzenia. Będzie ona wkrótce uruchomiona i wówczas umożliwimy wejście w kontakt wszystkim – jestem pewien, że licznym – którzy zechcą połączyć się w służbie dla tej samej sprawy. Wsłuchujemy się i służymy Historii, aby lepiej zrozumieć teraźniejszość i przygotowywać przyszłość.

Ludwik. 

Książę Andegaweński

przekład: J.B.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.