Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wywiad z królem Franciszkiem w rocznicę urodzin

Wywiad z królem Franciszkiem w rocznicę urodzin

Niech żyje król!

Na stronie internetowej bawarskiego dziennika „Abendzeitung” ukazał się wywiad z Jego Królewską Mością Franciszkiem I (II), de iure od 1996 roku królem Bawarii, Anglii, Szkocji i Irlandii. W niedzielę 14 lipca 2013 r. monarcha obchodził 80. urodziny. Wielkie przyjęcie urodzinowe odbędzie się 22 lipca w pałacu Schleißheim. Jesienią 2012 r. Dostojny Jubilat zachorował na raka węzłów chłonnych. Dobrze zniósł chemioterapię, lecz musi się oszczędzać, dlatego wywiadu udzielił pisemnie.

W wywiadzie m.in. przypomniał o ścisłych, trwających setki lat związkach Domu Wittelsbachów z Bawarią. Król wyraził zadowolenie, że po 95 latach od przejęcia faktycznej władzy nad tym południowoniemieckim królestwem przez republikańskich uzurpatorów relacje między prawowitym Domem panującym a poddanymi są bardzo dobre i wciąż żywe. Za dwoma poprzednimi monarchami, którzy podobnie jak on sam nie mogli wykorzystywać swoich władczych prerogatyw – dziadkiem, królem Rupertem i ojcem, królem Albertem – wyraził jednak obawę, że w centralizującym się państwie niemieckim Bawaria może stracić na znaczeniu i specyfice.

Zdaniem króla w państwach, które po II wojnie światowej formalnie pozostały monarchiami, władcy nadal cieszą się autorytetem, swoim majestatem jednocząc poddane im społeczeństwa. Z drugiej strony Jego Królewska Mość skrytykował naruszanie prywatności europejskich panujących. Działania mediów w niektórych wypadkach nazwał nawet wojeryzmem.

Swoją rolę – króla, który nie może rządzić, głowy Domu Wittelsbachów – widzi dwojako. Przede wszystkim jest to wzmacnianie więzi rodzinnych, a po wtóre sprawowanie funkcyj reprezentacyjnych, szczególnie w kontekście wydarzeń odnoszących się do historii i tradycyj bawarskich. Najjaśniejszy Pan podobnie jak jego przodkowie jest również mecenasem i kolekcjonerem dzieł sztuki, także sztuki współczesnej. Większość zebranych dzieł udostępnia zwiedzającym.

Franciszek I (II) jest także znany ze swojej działalności charytatywnej. Najwięcej uwagi poświęca fundacji Hilfsverein Nymphenburg e.V., założonej przez jego matkę, królową Marię, podczas powstania węgierskiego ‘56. Fundacja pomaga i wspiera w różnych krajach ludzi starych, chorych, bezdomnych i innych potrzebujących pomocy. Warto podkreślić, że Dom Wittelsbachów nie otrzymuje żadnych pieniędzy z budżetu państwa. Rodzina królewska posiada znaczący majątek, w tym nieruchomości, ziemie uprawne i tereny leśne oraz oczywiście wspomniane kolekcje dzieł sztuki.

Najjaśniejszy Pan w wywiadzie wspominał również o Grecji, której jego krewny – Otton I – był pierwszym królem epoki nowożytnej, panującym w latach 1832-62. Ojciec tegoż monarchy, Ludwik I, był oczarowany Grecją. Świadczą o tym nie tylko wzniesione w jego epoce klasycystyczne budynki czy ulice pełne przepychu, lecz również gliptoteka monachijska. Filhellenizm Ludwika był tak wielki, iż wysłał syna do Grecji, kraju pogrążonego w kryzysie przywództwa i borykającego się ze złym stanem gospodarki. Król Franciszek podtrzymuje te historyczne więzi, m.in. pomagając w zbieraniu datków na pomoc dla Greckiej Cerkwi Prawosławnej, a także osobiście angażując się finansowo w pomoc Grekom.

opracowanie: Andrzej Krzyk i Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.