Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Król Wiktor Emanuel IV kwestionuje prawo salickie

Król Wiktor Emanuel IV kwestionuje prawo salickie

Wiadomość z Genewy

Jego Królewska Mość król Sardynii Wiktor Emanuel IV, uważający się również za władcę „zjednoczonych” przez wolnomularstwo Włoch, po raz kolejny dał dowód swojego umiłowania postępu i politycznej poprawności. 28 grudnia 2019 roku Najjaśniejszy Pan zdecydował w Genewie, że znosi obowiązujący w Królewskim Domu Sabaudii porządek sukcesji znany jako prawo salickie i zastępuje go primogeniturą absolutną. Dzięki temu sukcesja tronu w Turynie (lub – jak zapewne życzyłby sobie tego sam monarcha – w okupowanym Rzymie) ma być zgodna z zasadami narzuconymi przez Unię Europejską. W motu proprio podanym do wiadomości publicznej 15 stycznia król powołał się na Kartę praw podstawowych, która jest częścią traktatu lizbońskiego.

Ta niezgodna z prawem dynastycznym decyzja jest związana z sytuacją rodzinną władcy. Następca tronu, Jego Królewska Wysokość xiążę Emanuel Filibert, xiążę Piemontu, od 25 września 2003 r. jest mężem francuskiej aktorki, JKW xiężnej Klotyldy (z domu Courau), z którą ma tylko dwie córki, IKW xiężniczkę Wiktorię, która 28 grudnia obchodziła szesnaste urodziny, oraz xiężniczkę Luizę (ur. 16 sierpnia 2006 r.). Obie xiężniczki urodziły się w Genewie. Pierwsza z nich otrzymała od dziadka tytuły xiężnej Carignano i markizy Ivrei, druga zaś – xiężnej Chieri i hrabiny Salemi. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Salemi znajduje się na Sycylii, Dom Sabaudii zaś jest tam jedynie okupantem ziem należących do Królestwa Obojga Sycylii. Wnuczki władcy zostały również damami Krzyża Wielkiego Zakonu Świętych Maurycego i Łazarza. Na 14 marca zapowiedziano ich udział w uroczystościach upamiętniających w opactwie Hautecombe króla Humberta II i królową Marię Józefę.

Dodatkowym aspektem, w którego kontekście należy rozpatrywać decyzję monarchy, jest spór dynastyczny odnoszący się do nierówności małżeństw zawartych zarówno przez króla Wiktora Emanuela IV, jak i przez jego syna. W związku z tymi wątpliwościami w 2006 r. prawa do tronu podniósł kuzyn króla, kolejny w linii sukcesji, JKW xiążę Amadeusz, xiążę Aosty, którego syn, JKW xiążę Aimone, jest mężem JKW xiężnej Olgi (z Domu Grecji i Danii) i ojcem trojga dzieci, w tym dwóch synów.

15 stycznia 2020 r. Włoska Unia Monarchistów (jak wskazuje jego nazwa, ten ruch polityczny nie ma charakteru legitymistycznego), która wspiera xięcia Aosty, ogłosiła, że zmiany w sukcesji można wprowadzić jedynie przez zmianę konstytucji królestwa. Statut Albertyński z 1848 r. w artykule drugim jednoznacznie przesądził, że tron jest dziedziczony zgodnie z prawem salickim. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie przez parlament państwa rządzonego przez reprezentatywny rząd monarchiczny1. Dlatego decyzja króla Wiktora Emanuela IV jest pozbawiona jakichkolwiek skutków prawnych.

opracowanie: Adrian Nikiel


1 Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.