Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę

x. Rafał Trytek ICR

Tragiczna sytuacja Kościoła Świętego, Matki naszej, i umiłowanej Ojczyzny, Polski, wymaga dla ich ratowania nadzwyczajnych środków. W związku z tym – na pokorną prośbę wiernych świeckich – ogłaszam powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Jej celem jest nawrócenie i pokonanie wszystkich ich wrogów: zwłaszcza zorganizowanych i mających plany oraz środki do przeprowadzenia niecnych, bezbożnych planów. Wzorem dla nas jest św. Pius V, papież i dominikanin, który ogłosił krucjatę różańcową przed bitwą pod Lepanto – przeciw mahometanom, ale również w naszym Kraju – przeciw protestantom (JE x. biskup Donald Sanborn w czasie kazania wygłoszonego 5 maja 2019 roku w Krakowie spontanicznie wymienił tego wielkiego, świętego papieża jako zasłużonego dla zachowania katolickości Polski).

Kolejnym patronem jest św. Andrzej Bobola SI – męczennik za Wiarę i patron Ojczyzny, autor ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, w których władca ten uznał Maryję Niepokalaną za Królową Polski. I to właśnie Ona jest naszą główną Patronką.

Środkiem do osiągnięcia celu jest modlitwa różańcowa. Każdy, kto zaciąga się pod Sztandar Niepokalanej Królowej Polski, winien codziennie odmawiać co najmniej dziesiątkę różańca świętego. Członkowie Bractwa Różańcowego, by wypełnić brackie zobowiązania, muszą raz w tygodniu odmówić cały różaniec, tzn. piętnaście dziesiątków. Warto jest też codziennie dodawać Litanię Loretańską wraz z wezwaniem do NMP Królowej Polski.

Osoby, które nie są w stanie odmówić nawet dziesiątki różańca dziennie, zapraszane są do ofiarowania jakiejkolwiek modlitwy, ofiary czy cierpienia w intencji powodzenia naszej Świętej Sprawy. Krucjata rusza dzisiaj [15 lutego], a od 1 marca 2021 roku wszystkie intencje Bractwa Różańcowego św. Piusa V stają się tożsame z celami Krucjaty. Wszystkich życzliwych zapraszamy do udziału, a malkontentów prosimy o niewtrącanie się i niekrytykowanie.

Błogosław nam, Chryste, na bój!

Z kapłańskim błogosławieństwem

x. Rafał Trytek

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.