Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Intencja na lipiec

Intencja na lipiec

Bractwo Różańcowe Świętego Piusa V

W lipcu modlimy się w intencji:

O królowanie Najświętszego Serca Pana Jezusa na świecie, a szczególnie w Polsce.

Zadaniem członków Bractwa w lipcu jest codzienne odmawianie Litanii do Krwi Przenajdroższej.

Litania do Krwi Przenajdroższej,

wyjęta z Pisma świętego i Ojców Kościoła.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, uczyń miłosierdzie nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, uczyń miłosierdzie nad nami.

Duchu Święty Boże, uczyń miłosierdzie nad nami.

Jezu Oblubieńcze Krwi, uczyń miłosierdzie nad nami.

Krwi Pośrednika naszego Jezusa, obroń nas.

Krwi odkupienia naszego, wykup nas.

Krwi wymowniej od krwi Abla przemawiająca, wołaj o miłosierdzie dla nas.

Krwi spełnienie całopalnej ofiary, doskonałymi uczyń nas.

Krwi kosztowna niepokalanego Baranka, Krwi nowego i starego Przymierza, odnów nas.

Krwi zmazująca wyrok grzechów naszych, spłać długi nasze.

Krwi błagalna zmywająca winy nasze, miłościwą stań się nam.

Krwi oczyszczająca sumienie nasze, oczyść nas.

Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego, uświęć nas.

Krwi oczyszczająca tak niebieskie jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas.

Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas.

Krwi przez którą spodziewamy się wnijść do świątyni, prowadź nas.

Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas.

Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas.

Krwi przez którą zwyciężają Anieli, zwycięstwem obdarz nas.

Krwi wyzwalająca więźniów z czyscowego morza, wyzwól nas.

Krwi wracająca nam życie, ożyw nas.

Krwi strumieniu pełen łask wszelkich, obmyj nas.

Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy, upiększyj nas.

Krwi napawająca wiernych winem zbawiennem, upój nas.

Krwi będąca mlekiem najsłodszem płynącem z piersi ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmij nas.

Krwi do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas.

Krwi przez którą jesteśmy boże królestwo i boscy kapłani, poświęć nas.

Krwi prawdziwy balsamie zbawienia, ulecz nas.

Krwi będąca rękojmią żywota wiecznego, zbaw nas.

Krwi fundamencie łask sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa, zachowaj nas.

Krwi mocy męczenników, pokrzep nas.

Krwi radości wyznawców, rozraduj nas.

Krwi rodząca dziewice, czystością obdarz nas.

Krwi będąca błogosławieństwem wszystkich Świętych, ubłogosław nas.

O Jezu Krwi Oblubieńcze, miłością Twoją obdarz nas.

Bądź nam miłościw, przepuść nam Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu.

Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas Jezu.

Od lekkomyślnego wzywania Imienia Twego, zachowaj nas Jezu.

Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas Jezu.

Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas Jezu.

Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas Jezu.

Od niegodnego Ciała i Krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas Jezu.

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Jezu.

Przez Krew Twoję, przy obrzezaniu wylaną, wybaw nas Jezu.

Przez Krew Twoję, w kroplach potu w Ogrójcu płynącą, wybaw nas Jezu.

Przez Krew Twoję przy biczowaniu wylaną, wybaw nas Jezu.

Przez Krew Twoję, z głowy cierniem ostrym wyciśnioną, wybaw nas Jezu.

Przez Krew Twoję, nogami w czasie niesienia krzyża deptaną, wybaw nas Jezu.

Przez Krew Twoję, przy ukrzyżowaniu płynącą, wybaw nas Jezu.

Przez Krew i wodę z przebitego boku Twojego wypływające, wybaw nas Jezu.

My biedni grzesznicy, przez Krew Twoję, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś nam przebaczyć raczył przez Krew Twoję, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś nam grzechy odpuścił, przez Krew Twoję, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Aby ci, co żyją w oddaleniu od wiary świętej, przez Krew Twoję, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś bez zmazy zachował Kościół Krwią Twoją nabyty, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś przez Krew Twoję najświętszą, użyczył pokoju i zgody: królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do Krwi Twojej Przenajdroższej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś zachęcać nas raczył, do częstego z owoców Krwi Twojej korzystania, przez szczere wyznanie grzechów naszych, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś od wszelkiego kacerstwa, wiarołomstwa i ślepoty serca, przez Krew Twoję zachować nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim, przez Krew Twoję bronić nas, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś duszom wiernych zmarłych, ochłodzenie Krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Aby pamiątka Krwi Twojej najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Abyś wysłuchać nas raczył, przez Krew Twoję, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Jezu ukrzyżowany, przez Krew Twoję, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu usłysz nas, Jezu wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz…

V. Przez najdroższą Krew Twoję Jezu,

R. Od grzechów wybaw nas.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moję,

R. A wołanie moje, niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami,

R. I z duchem twoim niech będzie.

Módlmy się. — Panie Jezu Chryste, któryś na ziemię z nieba zstąpiwszy, miłosiernie wylał na ołtarzu krzyża, Krew swoję niepokalaną za grzechy nasze: pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez Krew onę Przenajdroższą, grzechy nasze przebaczył i chwałę wiekuistą dać raczył; który żyjesz i królujesz, prawdziwy Bóg z Ojcem, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. A.

Za: Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc lipiec i na wszelki czas, obejmuje: sposób słuchania Mszy św., przygotowanie do sakramentu Pokuty i Komunii św., 33 uwag, Litanię do Krwi Przenajdroższej i do Imienia Jezus, Septennę, Nowennę, różne modlitwy i pieśni. przez H. Chr.

Warszawa. Nakład i druk Franciszka Czerwińskiego, ulica Zielna Nr. 17 (róg Siennej). 1889. Str. 88-93.

Rękopism dzieła pod tytułem: „Uczczenie Krwi Przenajdroższej na miesiąc Lipiec,“ przeczytawszy nie znalazłem nic przeciwnego nauce świętego Kościoła Katolickiego i dobrym obyczajom — owszem, sądzę go być godnym druku ku duchownemu pożytkowi wiernych.

Kielce, dnia 1 Maja 1888 roku. Ks. Fr. Brudzyński, Prałat Katedry Kielec., Cenzor ksiąg treści religijnej.

Nr. 854.

APPROBATUR. Kielciis, 2 Maii 1888 anno, Episcopus Kielceensis, † Thomas Theophilus.

(L. S.)

Ladisl. Sarkowski, Canonicus h., Regens Curiae Episcopalis.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.