Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » List w sprawie czasowej likwidacji strefy płatnego parkowania

List w sprawie czasowej likwidacji strefy płatnego parkowania

Stowarzyszenie „Lubię Miasto”

Wrocław, 12 marca 2020 r.

Pan Jarosław Charłampowicz

Przewodniczący Rady Miasta Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Szanowny Panie Przewodniczący,

Od kilku tygodni uwaga wszystkich skupia się na zagrożeniu epidemią COVID-19. Nie ma wątpliwości, że największą falę zachorowań mamy jeszcze przed sobą. Mamy nadzieję, że służby sanitarne i epidemiologiczne Wrocławia wzorowo wywiążą się z czekających je zadań.

Pośród działań profilaktycznych zalecanych m.in. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest unikanie większych skupisk ludzkich. To zrozumiałe, bo jedna zakażona osoba może wówczas zarazić dziesiątki innych.

Tymczasem sytuacje, jakie obserwują sympatycy naszych organizacji w środkach komunikacji publicznej, zaczynają coraz bardziej niepokoić. Niestety, wrocławska komunikacja publiczna jest zatłoczona i nie oferuje warunków, w których można należycie zadbać o higienę, tak jak to zaleca WHO. Powoli mieszkańcom udziela się panika – wystarczy jedno kaszlnięcie czy wejście do pojazdu Azjaty, a pasażerowie stają się nerwowi: dochodzi do kłótni, przepychanek, wyrzucania z pojazdów itp.

Można temu zaradzić. Wiadomo, że nikt nie wyczaruje nagle kilkanaście razy więcej autobusów i tramwajów, jakkolwiek docelowo zwiększenie taboru jest nieodzowne.

Dlatego proponujemy promocję transportu indywidualnego, czyli w obecnych warunkach pogodowych transportu samochodowego. Własne auto to przede wszystkim izolacja od skupisk ludzi (w tym pasażerów komunikacji publicznej), podróż w cieple (koronawirus ginie w stosunkowo niewysokiej temperaturze 26°C) oraz unikanie sytuacji konfliktowych opisanych powyżej. Można powiedzieć, że zalecenia WHO wręcz wymuszają transport indywidualny jako najlepiej odpowiadający profilaktyce przeciwko koronawirusowi.

Obecnie najbardziej skutecznym sposobem zachęcenia wrocławian do przesiadki do własnego auta, a tym samym zmniejszenia ryzyka zakażenia, będzie zawieszenie obowiązywania strefy płatnego parkowania. Dla wielu wrocławian barierą w poruszaniu się po mieście autem jest cena korzystania z niestrzeżonych miejsc postojowych. Skoro zatem indywidualny transport samochodowy jest idealną odpowiedzią na potrzeby i wyzwania profilaktyki przed koronawirusem, ułatwienie parkowania i poruszania się po mieście autami należy uznać za decyzję zwiększającą bezpieczeństwo wrocławian.

Należy uniknąć paniki, która może mieć dużo gorsze skutki niż sama epidemia. Dlatego podjęcie działań już dziś, działań wolnych od ideologii, a przepełnionych dbałością o bezpieczeństwo obywateli, jest nie tylko wskazane, ale wręcz konieczne. Nie możemy czekać, aż sprawy wymkną się spod kontroli. Podobne pismo, z inicjatywy Stowarzyszenia „Lubię Miasto”, zostało skierowane do władz miasta stołecznego Warszawy.

Halszka Bielecka (z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia „Lubię Miasto”)

Adam Rogut (Stowarzyszenie Polska Pro)

Marek Granowicz (Stowarzyszenie Libertariańskie)

Maciej Wachowski (Stowarzyszenie KoLiber Wrocław)

Justyna Poświatowska (Inicjatywa Wolny Wrocław)

Kamil Gałczyński (Stowarzyszenie Zdrowy Rozsądek)

Mateusz Michał Czabajski (Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność)

Od redakcji Portalu Legitymistycznego: Z informacyj dostępnych w Internecie wynika, że twierdzenie, iż koronawirus ginie w temperaturze 26°C, nie odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.