Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » W sprawie manipulacji medialnej dotyczącej ONR

W sprawie manipulacji medialnej dotyczącej Obozu Narodowo-Radykalnego

Obóz Narodowo-Radykalny

Oświadczenie

W dniu 2 stycznia 2011 r. na stronie TVP Info ukazał się artykuł p. Wiktora Ferfeckiego, zatytułowany „W Polsce działa sekta neonazistów”, a poświęcony organizacji funkcjonującej jako Światowy Kościół Twórcy. Redaktor Ferfecki nie ograniczył się jednak do opisu tego dziwnego stowarzyszenia, ale pozwolił sobie także opisać jego rzekome związki z Obozem Narodowo-Radykalnym, pisząc:

 

W 2003 roku w opolskim biurze ówczesnego posła Jerzego Czerwińskiego (wybranego z list LPR) działacze polskiego Obozu Narodowo-Radykalnego spotkali się z przedstawicielami Kościoła Twórcy z USA.

Powyższe zdanie to typowy przykład metody stosowanej bardzo często wobec ONR (oraz innych ugrupowań narodowych i prawicowych) przez dziennikarzy głównonurtowych mediów. Mamy zatem kropelkę prawdy, wokół której najpierw formuje się grubą kulę brudnego fałszu, aby później taką potrawę zaprezentować nieświadomym odbiorcom.

Opis przedstawiony przez p. Ferfeckiego sugeruje, że mieliśmy do czynienia zgoła z „oficjalnymi rozmowami” ONR i Kościoła Twórcy, a wszystko to pod patronatem ówczesnego posła Ruchu Katolicko-Narodowego. Wrażenie to pogłębia zwłaszcza zdanie poprzedzające inkryminowany fragment, a mianowicie cytat z wypowiedzi Marcina Kornaka (stow. Nigdy Więcej), który mówi:

– Niepokój mogą budzić związki członków „Kościoła” z politykami.

Przejdźmy zatem do faktów: 

Istotnie, 11 listopada 2002 roku (a więc 8 lat temu!) na manifestacji ONR w Opolu (obchodów Święta Niepodległości) pojawiło się kilku młodych ludzi, którzy przedstawili się oenerowcom jako działacze organizacji o nazwie Kościół Twórcy. Później istotnie doszło do dyskusji z nimi w lokalu posła Czerwińskiego, przy czym były to rozmowy najzupełniej nieformalne. Mało tego: szybko okazało się, że obie strony w żadnym razie nie mogą dojść do porozumienia, łączy je niewiele lub zgoła nic — i ostatecznie rzecznicy Kościoła Twórcy opuścili lokal. Oczywiście nie została nawiązana żadna współpraca. Warto też zaznaczyć, że wszystko to działo się podczas wewnętrznego zebrania ONR, co oznacza, że poseł Czerwiński nie ma żadnego związku z całą sprawą.

Opis całej manifestacji (w tym także spotkania z członkami nazistowskiej sekty) ukazał się w nr 1(8)/2003 pisma „Awangarda Państwa Narodowego”. By nie być gołosłownymi, zamieszczamy skan tej relacji. Wyraźnie widać, że autor przejawia dystans i nieufność w stosunku do Kościoła Twórcy, przykładem tego sformułowania:

Stwierdzenie to [na temat chrześcijaństwa jako niezgodnego z duchem białego człowieka] wywołało wśród nas duże poruszenie, które zamieniło się w żywą dyskusję. W czasie rozmowy nasyconej ostrymi zdaniami wyznawcy Kościoła Twórcy niepostrzeżenie wycofali się i zniknęli (…)

a także:

Jest to [ewentualny tryumf organizacji takich, jak KT] dla nas, nacjonalistów, najlepsza przestroga (…)

Na koniec podkreślmy wyraźnie: stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny nie aprobuje ideologii neonazistowskiej (hitlerowskiej), przeciwnie — potępia ją. ONR odwołuje się do tradycji polskiego ruchu narodowego, niejednokrotnie radykalnego w czynach i słowach — ale nigdy nie sięgającego ani po skrajnie pojęte, materialistyczne koncepcje biologicznego rasizmu, ani po likwidujący myślenie totalitaryzm, ani wreszcie po zbrodnię i ludobójstwo jako metody osiągania celów.

Rzecznik Prasowy ONR

Tomasz A. Witczak

Awangarda Państwa Narodowego

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.