Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwa trzecia za zgodę Panow

Modlitwa trzecia za zgodę Panow

Modlitwy swiętey Gertrudy

Od redakcji: Z okazji trzydziestej drugiej rocznicy powstania Organizacji Monarchistów Polskich, w święto Matki Bożej Ostrobramskiej, a także w święto św. Gertrudy Wielkiej, patronki kontrreformacji, zapraszamy Czytelników Portalu Legitymistycznego do modlitwy w intencji tryumfu Kościoła Świętego nad nieprzyjaciółmi Wiary katolickiej oraz w intencji Ojczyzny (nawrócenia Polaków, pokoju i restauracji Królestwa Polskiego), Organizacji Monarchistów Polskich i wszystkich legitymistów w Polsce.

Opatrzność Boża tak zrządziła, by Organizacja Monarchistów Polskich powstała w święto św. Gertrudy i Matki Bożej Ostrobramskiej.

Niech Matka Miłosierdzia, co w Ostrej świeci Bramie, i św. Gertruda z Helfty Was błogosławią!

x. Rafał Trytek ICR

Modlitwa trzecia za zgodę Panow.

Naysłodszy JEZU, wynalazco i miłośniku pokoiu i iedności, prosiemy łaskawości Twoiey, abyś wszystkim Panom Chrześciańskim pokoy i prawdziwą zgodę darować raczył, zeby tak Kościoł Twoy Sw: spokoynym nabożeństwem mógł się cieszyć. Wspomniy dobrotliwy JEZU, iak wiele niewinney Krwi przez ustawiczne woyny się wylewa. Obacz iak wiele ludzi w wiecznym więzieniu na ciele i duszy umiera. Ah JEZU nayukochańszy, któryś pokoy zawsze wielce umiłował, i On wielekroć razy Uczniom Twoim zalecał i im go życzył, prosiemy Cię przez niewypowiedzianą Serca Twego miłość, abyś Krole i Xiążęta Chrześciańskie uspokoić, i ścisłym prawdziwey zgody związkiem ziednoczyć raczył, aby lud Twoy w odpoczynku i pokoiu rządzony, i w Twoiey Nayświętszey służbie utwierdzony i zachowany być mógł. Co nam racz uczynić przez nieskończone miłosierdzie i dobroć Twoię, Amen.

Oycze nasz, Zdrowaś Marya &c.

Na też intencyą, pożytecznie też mowić możesz Litanią o wszystkich SS. z modlitwami po niey następuiącemi, albo też ieden Rożaniec.

Za: Modlitwy swiętey Gertrudy Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw na post Wielki Wszelkiego wieku, stanu i kondycyi ludziom służące Z Łacińskiego ięzyka na Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłomaczone A teraz świeżo na Jasney-Gorze przedrukowane Roku Pańskiego 1820. Str. 550-551.

APPROBATIO. Książka nabożna, Modlitwy Gertrudy Swiętey nazwana. z łacińskiego na Polski język przetłomaczona, nabożnego wiernych ludzi używania godna, aby była do druku podana pozwalamy.

W Toruniu 22. Maia Roku Pańskiego 1693

TOMASZ Bogoria SKOTNICKI Biskup Lytopolski, Szuffragan Officyał Generalny Chełmiński. mpp.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.