Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Modlitwy do Matki Bożej

Modlitwy do Matki Bożej

Nowenna albo Triduum do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej

MODLITWA.

(Wszyscy głośno z Kapłanem).

O Najświętsza i Niepokalanie Poczęta Dziewico, któraś pierwsza po zmartwychwstaniu Syna Swego Jezusa Chrystusa ujrzała: o jak wielka to musiała być pociecha dla Twego Najczystszego Serca mieczem boleści przeszytego z powodu Męki i śmierci Jego! O Matko Najświętsza! przez tę wielką radość Twoją, racz u Syna Twego Zmartwychwstałego wyprosić zmartwychwstanie dla Polski, a tem samem pocieszyć tak bardzo strapionych je j synów i córki. Amen.

O zmartwychwstanie Polski. Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu.

V. Królowo Korony Polskiej.

O. Módl się o zmartwychwstanie Polski.

MODLITWA.

(Wszyscy głośno z Kapłanem).

O Matko Boża Częstochowska! która tak wielu grzeszników którzy Cię w Twym cudownym obrazie odwiedzali, nawrócić raczyłaś z drogi grzechu, na drogę cnoty i wiernego wypełniania Przykazań Bożych: racz i teraz, chociaż z obcego Kraju, łaskawie spoglądać na oziębłych i grzesznych Polaków w nieszczęśliwej Ojczyźnie i daleko po świecie rozrzuconych i jak Syn Twój jednem spojrzeniem nawrócił do najszczerszej pokuty Piotra świętego, tak i Ty racz dalej wstawiennictwem Twojem przyciągać do pokuty i żalu, i do miłowania Boga, nas wszystkich, a szczególnie grzeszną młodzież polską. Amen.

O nawrócenie wszystkich grzesznych Polaków, a szczególnie tych, którzy odpadli od wiary świętej Katolickiej. Ojcze nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu.

V. Ucieczko grzesznych, Matko Boża Częstochowska!

O. Módl się za grzesznymi od wiary odpadłymi Polakami.

Za: NOWENNA albo TRIDUUM do MATKI BOŻEJ Królowej Korony Polskiej. Obmyślał, ułożył i napisał ze źródeł aprobowanych Przew. O. ALFONS M. FIGLEWSKI, D. P. O. M. C. Gwardjan W KLASZTORZE NOWICJATU OJCÓW FRANCISZKANÓW BRACI MNIEJSZYCH, KONWENTUALNYCH W ELLICOTT CITY, MARYLAND.

Z polecenia Definitorjum Prowincji Św. Antoniego Padewskiego, zebranego w Athol Springs, N. Y., dnia 24-go Października 1939, z Przew. O. Wawrzyńcem M. Cymanem, D. P. O. M. C. Prowincjałem na czele. Str. 13-15.

Imprimi potest

Admodum Rev. Laurentius M. Cyman, D. P. Min. Provincialis.

Nihil obstat. Die 1 Martii A. D. 1940.

Rev. Anacletus Kaczmarek, S. T. D. O. M. C. Censor deputatus.

IMPRIMATUR

Reverendissimus Michael J. Curley, Archiepiscopus Baltimorensis et Washingtonensis.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.