Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Mowa króla Belgów Filipa I wygłoszona w Turyngii

Mowa króla Belgów Filipa I wygłoszona w Turyngii

Corona

Od redakcji Portalu Legitymistycznego: Publikujemy mowę Najjaśniejszego Pana króla Filipa wygłoszoną podczas wizyty w Turyngii, gdyż znakomicie oddaje sens powiedzenia, że po rewolucji żaden król nie panuje tak, jak panowali jego przodkowie. Belgia jest państwem od dawna znajdującym się w awangardzie postępu, a króla Belgów trudno uznać za osobę powstrzymującą ten już nawet nie marsz, ale bieg ku przepaści. Słowa monarchy – wygłoszone w obecności polityka wywodzącego się ze skrajnej lewicy – skupiają jak w soczewce wszystkie aspekty politycznej poprawności: ekumenizm (uchodzący za katolickiego władca z uznaniem wspomina przodków wspierających herezję), pochwałę demokracji i tzw. praw człowieka (przy ostentacyjnym przemilczeniu tej kwestii, że narodowy socjalizm jest również wariantem demokracji), a także bezkrytyczne uznanie dla Unii Europejskiej. Jedynie pochwała niemieckiej kultury różni wystąpienie króla od przemówienia demokratycznego urzędnika dowolnego szczebla, ale w realiach prowincji niemieckiej Unii Europejskiej oznacza to, że władca Belgów otarł się o „prawicowy radykalizm”.

Mowa Jego Królewskiej Mości króla Belgów
podczas kolacji wydanej przez premiera Bodo Ramelowa

Panie Premierze!

Dziękuję Panu za Pańskie miłe słowa i za serdeczne przyjęcie, jakiego królowa i ja doświadczyliśmy od chwili naszego przybycia do Turyngii dziś rano.

Obydwoje bardzo cieszymy się z tego, że możemy być tu, w Weimarze1, szczególnie ze względu na wszystkie te więzy, które łączą moją rodzinę i Królestwo Belgii z Pańskim krajem. Historia mojej rodziny jest oczywiście ściśle związana z historią Pańskiego kraju. Dom Wettynów objął w 1442 roku w posiadanie hrabstwo Turyngii. Tu, w Turyngii, książę Fryderyk Mądry zaofiarował schronienie Lutrowi. Cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć naszą oficjalną wizytę w Gotha, na zamku Friedenstein, który został wzniesiony w 1640 roku przez księcia Ernesta Pobożnego i otrzymał nazwę będącą wezwaniem o zachowanie pokoju2.

Nie tylko więzi historyczne między naszymi obydwoma krajami są bardzo silne. Jesteśmy ściśle powiązani ze sobą również na poziomie gospodarczym. W sferze politycznej od dziesiątek lat współpracujemy w ramach wspaniałego projektu europejskiego. A na poziomie kultury dzielimy ten sam język. Przypomniano nam dzisiaj również przełomowe dzieło belgijskiego architekta i artysty Henryka van de Velde, który tu, w Weimarze, trafił ze swoim dorobkiem życiowym na podatny grunt we wczesnych latach XX wieku. Jego godne uwagi osiągnięcia i idee stanowią podstawę powstania i rozwoju późniejszej szkoły Bauhaus, której stulecie obchodzimy w tym roku. W tym kontekście ważne jest, aby przypominać europejskie powołanie tego pokolenia twórców oraz rolę, jaką sztuka i architektura odgrywały i nadal odgrywają w dziele zjednoczenia Europy.

Weimar był stolicą niemieckiego oświecenia, i tym bardziej cieszę się z tego, że mogłem wcześniej złożyć krótką wizytę w domu, w którym mieszkał Goethe. To miasto wydało najpiękniejsze owoce europejskiej kultury. (…) Fakt, iż raptem o rzut kamieniem oddalone jest miejsce, gdzie tak wiele ofiar reżimu nazistowskiego zostało pozbawionych godności ludzkiej i straciło swoje życie, przypomina nam o tym, że musimy zachowywać nieustanną czujność. Bardzo głęboko przeżyliśmy, królowa i ja, uczczenie ofiar obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. To ważne, aby przełożyć ten gorzki aspekt historii na konkretne działania w celu wzmocnienia demokracji i praw człowieka dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Panie Premierze!

Królowa i ja jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy gościć w pięknej Turyngii, a szczególnie w pałacu Belvedere. Żywimy nadzieję, że w ten sposób jeszcze bardziej zbliży to siebie nasze obydwa kraje i narody.

Szanowni Państwo!

Proszę o powstanie (…). Zapraszam do wzniesienia toastu za zdrowie Premiera, Pana Bodo Ramelowa, i jego małżonki, Pani Germany Alberti vom Hofe.

tłumaczenie: Andrzej Fronc


1 Weimar: stolica Wielkiego Xięstwa Saxonii-Weimaru-Eisenach – przypis redakcji Portalu Legitymistycznego.

2 9 lipca 2019 r. Najjaśniejsi Państwo spotkali się z Jego Wysokością xięciem Andrzejem, władcą Saxonii-Coburga-Gothy, a także z następcą tronu, JW xięciem Hubertem, i jego żoną, JW xiężną Kelly – przypis redakcji Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.