Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Król Prus otworzył muzeum w Poczdamie

Król Prus otworzył muzeum w Poczdamie

Monarchie der Zukunft

19 sierpnia 2012 r. otwarto wystawę zatytułowaną „Fryderyk i Poczdam — pomysł (jego) miasta”. Wydarzenie okazało się być doniosłe również z tego względu, że zbiegło się z powrotem powstałego w 1909 r. poczdamskiego muzeum do jego historycznej siedziby, Starego Ratusza, zbudowanego w latach 1753-1755 vis-à-vis królewskiej rezydencji.

Na 500 metrach kw. powierzchni wystawowej umieszczono ponad 190 eksponatów ukazujących trzystuletnią historię związków pruskich monarchów z Poczdamem. W szczególności przedstawiono wysiłki Fryderyka II na polu urbanistyki, kultury, sztuki, czyli uczynienia tego „nieszczęsnego gniazda” jednym z pierwszorzędnych miast w Europie. Wystawa została podzielona na pięć tematycznych sekcji i zawiera wiele obrazów, rzeźb, mebli, a także porcelanę i wyroby rękodzielnicze. Poza eksponatami związanymi z życiem dworskich elit część wystawy ukazuje również historię społeczną i gospodarczą Poczdamu.

wystawa

Oprócz nadburmistrza Poczdamu Jana Jakobsa oraz premiera Brandenburgii Macieja Platzecka głos zabrał JKM Jerzy Fryderyk, de iure król Prus, głowa Domu Hohenzollernów, honorowy patron wystawy, podczas której podkreślono związki jego i jego dziadka, króla Ludwika Ferdynanda II, z miastem. Podczas uroczystości dyrektor muzeum, dr Jutta Götzmann, podziękowała swoim współpracownikom i zaangażowanym w przedsięwzięcie instytucjom za pomoc przy organizacji wystawy, która dla zwiedzających będzie dostępna do 2 grudnia br.

opracowanie: Łukasz Szymański

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.