Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Obecnie nie ma planów zamknięcia otwockiego muzeum

Obecnie nie ma planów zamknięcia otwockiego muzeum

Muzeum Narodowe w Warszawie

W Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim trwa audyt w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz potrzeb inwestycyjnych kompleksu. Od 1 lutego działalność wystawiennicza jest tymczasowo zawieszona. Otwockie muzeum pozostaje oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.

Decyzja dyrekcji MNW o tymczasowym zawieszeniu działalności wystawienniczej w oddziale została poprzedzona wizją lokalną. Wynikało z niej, że wieloletnie zaniedbania inwestycyjne, brak właściwego nadzoru nad budynkami oraz ich otoczeniem mogą prowadzić do wystąpienia zagrożeń dla odwiedzających. Obecnie trwa audyt kompleksu, mający na celu zarówno dokładne zbadanie stanu technicznego, jak i sprecyzowanie potrzeb inwestycyjnych. Po zakończeniu audytu zapadną decyzje dotyczące działalności wystawienniczej i przyszłych inwestycji. – Wbrew nieprawdziwym opiniom obecnie nie ma planu zamknięcia Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim ani trwałego zawieszenia jego ekspozycji. To ważny oddział MNW, ale w tym momencie priorytetem dla nas pozostaje bezpieczeństwo zwiedzających – mówi dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, p.o. dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Na zły stan techniczny w roku wskazywała także nowo powołana kuratorka otwockiego muzeum, dr Anna Feliks. Każdego roku w okresie zimowym Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim pozostaje nieczynne dla zwiedzających. Dyrekcja MNW wykorzystała tę sezonową przerwę na przeprowadzenie analiz.

Pałac w Otwocku Wielkim był dawną letnią siedzibą rodu Bielińskich, starej mazowieckiej szlachty z ziemi ciechanowskiej. Na początku 2004 roku obiekt przeszedł pod trwały zarząd Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na mocy umowy użyczenia obecnym użytkownikiem obiektu jest MNW, które 7 lipca 2004 roku otworzyło w nim swój oddział.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.