Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Niedziela Palmowa: Msza święta

Niedziela Palmowa: Msza święta

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Mszy świętej Niedzieli Palmowej nie rozjaśniają już radosne promyki, które przebijają przy poświęceniu palm i procesji. Introit jest wyjęty z psalmu 21, w którym Dawid w duchu proroczym opisuje śmiertelną trwogę Chrystusa Pana.

Introit: „Panie, z pomocą Twą nie stój zdaleka ode mnie, pośpiesz ku obronie mojej: wybaw mię z paszczęki lwiej i od rogów jednorożców biedotę moją. Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mię opuścił? Dalekim ja od ratunku dla grzechów, którem przyjął na się.”

Kolekta prosi dla nas o łaskę, abyśmy naśladowali cierpliwość i pokorę Zbawiciela.

Lekcja opisuje cierpienia i chwałę Pana Jezusa. Wszystko powinno przed Imieniem Jezusa zginać kolana, ponieważ w tym tygodniu Boski Jego Majestat największego doznaje upokorzenia. Następuje pasja czyli opis męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Mateusza (rozdział 26 i 27).

Ofiarowanie opisuje zupełne opuszczenie Odkupiciela w Jego ostatniej walce. Mówi o złości Jego wrogów, którzy łaknącemu podają żółć a pragnącemu ocet. „Serce Moje oczekuje urągania i boleści: czekałem, ktoby się Mnie użalił, a nie było: szukałem, ktoby Mnie pocieszył, a nie znalazłem. I dali Mi żółć na pokarm Mój: a gdym pragnął, napoili Mię octem.”

Za: Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej. Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików. Opracowali: Ks. Ludwik Niedbał (Poznań), Ks. Edmund Klitsche (prob. w Pakości), Ks. Stefan Wullert (Malmö, Szwecja) i p. Helena Żółtowska (Poznań) pod redakcją Ks. Franciszka Marlewskiego w Poznaniu. Wydanie drugie. Wydawnictwo Św. Stanisława Sp. z o. odp., Katowice 1932, str. 243.

Nihil obstat: Poznań, dnia 24 października 1930. Ks. Dr. Steuer, Cenzor.

Imprimatur na wydanie drugie: Katowice, dnia 6 kwietnia 1932 r. (L. S.) Ks. Kasperlik, Wikarjusz Generalny. V. I. 120/32.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.