Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Plan pogrzebu króla Michała I

Plan pogrzebu króla Michała I

Requiescat in pace

Biuro prasowe rumuńskiego Domu Królewskiego potwierdziło wcześniejsze informacje na temat planu uroczystości żałobnych po zgonie Jego Królewskiej Mości króla Michała I, które 16 grudnia 2017 roku zakończą się pogrzebem w Nowej Katedrze w Curtea de Argeş.

13 grudnia trumna z ciałem monarchy została przetransportowana wojskowym samolotem na lotnisko Otopeni, skąd następnie w obecności Jej Królewskiej Wysokości xiężniczki Małgorzaty oraz innych członków rodziny królewskiej, przedstawicieli państwa rumuńskiego i członków dworu wyruszył karawan zmierzający do pałacu Peleş. Trumnę umieszczono w Sali Honorowej, a do gmachu zgodnie z wcześniej ogłoszonym porządkiem przybyli z kondolencjami przedstawiciele najwyższych instytucyj, m.in.: prezydent Rumunii, członkowie rządów i parlamentów Rumunii i Mołdawii, reprezentanci Narodowego Banku Rumunii, samorządów, szkół, uniwersytetów oraz akademij nauk obu krajów, członkowie korpusu dyplomatycznego i wysłannicy Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz innych organizacyj międzynarodowych, a także reprezentanci Cerkwi prawosławnej i innych wspólnot religijnych.

Na wieczór 13 grudnia zaplanowano przewiezienie ciała monarchy do Sali Tronowej bukaresztańskiego Pałacu Królewskim znajdującego się przy placu Zwycięstwa 49-53, gdzie aż do godzin przedpołudniowych w piątek poddani będą modlić się przy katafalku.

Osoby przybywające do Pałacu Królewskiego, aby złożyć ostatni hołd Zmarłemu, proszone są o przestrzeganie pewnych reguł:

— powinny być ubrane we właściwy sposób, w ciemnych kolorach,

— nie powinny mieć ze sobą toreb i większych bagaży,

— nie powinny towarzyszyć im dzieci mające mniej niż siedem lat,

— nie powinny używać aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych czy innych urządzeń elektronicznych (filmowanie i robienie zdjęć jest zabronione),

— powinny mieć ze sobą swoje dokumenty.

— Poddani nie będą mogli osobiście składać kwiatów przy katafalku. Należy je składać w ogrodzie przed Pałacem Królewskim lub też na chodniku przed ogrodzeniem Pałacu. Służba dworska udzieli informacyj przybywającym.

— Uprasza się, by podchodzący do katafalku nie przynosili xiążek, listów, kartek pocztowych, znaczków, dokumentów czy zdjęć. Mogą być one wysłane po pogrzebie do Pałacu Elżbiety.

— Ściśle zabronione jest palenie oraz używanie telefonów komórkowych w obrębie Pałacu Królewskiego.

Dla żałobników przygotowany zostanie punkt pierwszej pomocy.

16 grudnia o godz. 10.25 w Sali Tronowej odbędzie się krótkie nabożeństwo, natomiast oficjalne uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11.00 na placu przez pałacem. Trumna z doczesnymi szczątkami Najjaśniejszego Pana zostanie umieszczona na łożu działa i wraz z nim przewieziona pojazdem należącym do rumuńskich sił zbrojnych aleją Zwycięstwa przez plac Zjednoczenia do stołecznej katedry patriarchalnej pw. św. św. Konstantyna i Heleny. Tam też o godz. 12.50 zostanie odprawiona msza żałobna, której wysłuchają członkowie Domu panującego.

O godz. 14.00 kondukt podąży w stronę królewskiego dworca kolejowego Băneasa, poruszając się trasą: plac Zjednoczenia – plac Uniwersytecki – plac Rumuński – plac Karola de Gaulle’a – Łuk Tryumfalny – aleja Kiseleffa – aleja Bukareszt-Ploeszti. Czterdzieści minut później pociąg z ciałem Jego Królewskiej Mości powinien wyruszyć do Curtea de Argeş, zwalniając w miastach Chitila, Titu i Piteszt. Trumnie towarzyszyć będą członkowie dynastii. Poddani, którzy pragną złożyć ostatni hołd Zmarłemu, mają zgromadzić się na dworcach kolejowych w wymienionych miastach.

Przyjazd na stację w Curtea de Argeş zaplanowano na godz. 17.30. Dwadzieścia minut później ma rozpocząć się uroczystość w tamtejszej katedrze, skąd o godz. 18.20 procesja wyruszy do Nowej Katedry, miejsca wiecznego spoczynku królów i królowych Rumunii. W ceremonii pogrzebowej udział wezmą tylko członkowie Domu Rumunii i przedstawiciele zagranicznych domów panujących1.

Po pogrzebie świątynia pozostanie zamknięta przez siedem dni. Rodzina królewska zachowa ciężką żałobę przez czterdzieści dni, następnie zaś żałoba ma trwać jeszcze przez trzy miesiące od dnia śmierci króla.

opracowanie: Adrian Nikiel


1 Do tej pory nie została potwierdzona obecność Jego Wysokości xięcia Karola Fryderyka z Sigmaringen, czyli Jego Królewskiej Mości de iure króla Rumunii Karola III, którego metodą faktów dokonanych na tronie w Bukareszcie chciałaby zastąpić córka króla, JKW królewna Małgorzata. Ponieważ przez wielu przedstawicieli rumuńskiego establishmentu została już uznana za „prawowitą” następczynię zmarłego władcy, domniemanie, że legitymizm rumuński zostanie złożony do grobu wraz z ciałem Michała I, staje się coraz bardziej prawdopodobne.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.