Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » W Gnieźnie otwarto wystawę na temat początków Państwa Polskiego

W Gnieźnie otwarto wystawę na temat początków Państwa Polskiego

Nauka w Polsce

„Wyspa władców. Ostrów Lednicki” to tytuł nowej ekspozycji czasowej otwartej w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego. Na wystawie można zobaczyć przedmioty luksusowe, liczne uzbrojenie oraz zabytki ukazujące różnorodne aspekty codziennego życia mieszkańców wyspy, która odegrała ważną rolę w powstaniu Polski.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wystawa wpisuje się w program obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski.

Pierwsza część ekspozycji omawia państwo pierwszych Piastów i wprowadza zwiedzającego w czasy kształtowania się tej monarchii. Tutaj zwiedzający zapozna się z zagadnieniami organizacji państwa, jego chrystianizacji oraz sił zbrojnych powiązanych z organizacją państwową.

Druga część wystawy odnosi się bezpośrednio do Ostrowa Lednickiego. Stanowi ją prezentacja wyspowego ośrodka władzy Piastów. Tutaj zaprezentowano szczegółową topografię wyspy oraz najważniejsze i najstarsze zabytki chrześcijańskiego kultu naszych ziem. Narracja zagadnień związanych z Lednicą wzbogacona jest o ich ogólnopolski kontekst.

Muzealnicy opracowali do wystawy specjalny program edukacyjny, w ramach którego odbędą się m.in. bezpłatne wykłady i warsztaty dla osób dorosłych poświęcone garncarstwu i tkaninie średniowiecznej, kuratorskie oprowadzanie po wystawie i zajęcia dla grup szkolnych.

Położony w Wielkopolsce Ostrów Lednicki pełnił od połowy X wieku funkcję jednej z głównych siedzib władzy państwa pierwszych Piastów. Było to centrum historycznego terytorium Polan, w pobliżu grodów w Poznaniu, Gieczu i Gnieźnie, stanowiące trzon młodego państwa Piastów. Według dr. Janusza Góreckiego – autora wystawy – znaczenie tego miejsca było ogromne, przede wszystkim jako czasowej siedziby władcy i jego rezydencji oraz jednego z najstarszych ośrodków sakralnych naszego państwa.

Zagospodarowanie wyspy odbyło się z inspiracji księcia Mieszka I. Pierwszy władca Polski był fundatorem kamiennych budowli, które wypełniały wnętrze grodu – palatium i kościoła wznoszonych od 2 połowy X w.

Wystawa będzie otwarta do 9 marca 2014 r.

Tekst pochodzi z serwisu Nauka w Polsce.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.