Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Polecanie się św. Gertrudzie

Polecanie się św. Gertrudzie

Modlitwy Swiętey Gertrudy

Od redakcji: Z okazji trzydziestej czwartej rocznicy powstania Organizacji Monarchistów Polskich, która minęła 16 listopada 2023 roku (w święto św. Gertrudy Wielkiej) zapraszamy Czytelników do modlitwy w intencji tryumfu Kościoła Świętego nad nieprzyjaciółmi Wiary katolickiej oraz w intencji naszej Ojczyzny (nawrócenia Polaków i restauracji Królestwa Polskiego), Organizacji Monarchistów Polskich, redakcji Portalu Legitymistycznego i wszystkich legitymistów w Polsce.

Polecanie się.

Do Twoiey się Przenayświętszey przyczyny, i chwalebnych zasług zalecam, o naygodnieysza Oblubienico Chrystusowa, Błogosławiona Gertrudo! nabożnie prosząc, racz na szczerą moię ku Tobie miłość, i prawdziwą serca mego w Twoiey obronie ufność weyźrzeć, i imię moie Nayświętszemu Sercu Twojemu zlecone, w liczbę onych, których osobliwie kochasz, i bronisz poczytać i policzyć, abym za Twoim pośrzednictwem, od miłości Chrystusowey nigdy nie była oddzielona.

V. Módl się za nami Błogosławiona Gertrudo,

R. Abyśmy się stali godnemi obietnic, które Chrystus Tobie obiecał.

MODLITWA.

Panie JEZU Chryste, Oblubieńcze czystych serc, ofiaruię ia Tobie tę modlitwę moię, w ziednoczeniu oney miłości w ktoreyeś śmierć podiął, i onę ze wszystkiemi Przenayświętszego Człowieczeństwa w dzień Wniebowstąpienia Twoiego, BOGU Oycu prezentował, prosząc przez miłość onę, w ktoreyeś się do Oblubienice Twey, tak wdzięczno skłonił, abyś mię przez iey zasługi, i modlitwy, sobie wierną uczynił, i do żywota wprowadził wiecznego, Amen.

Za: Modlitwy Swiętey Gertrudy. Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw na post Wielki. Wszelkiego wieku, stanu i kondycyi ludziom służące. Z Łacińskiego ięzyka na Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłomaczone. A teraz Świeżo na Jasney-Gorze przedrukowane. Roku Pańskiego 1820. Str. 417-418.

APPROBATIO.

Książka nabożna, Modlitwy Gertrudy Swiętey nazwana. z łacińskiego na Polski ięzyk przetlomaczona, nabożnego wiernych ludzi używana godna, aby była do druku podana pozwalamy.

W Toruniu 22. Maia Roku Pańskiego 1693.

TOMASZ Bogoria SKOTNICKI Biskup Lytopolski, Szuffragan Officyał Generalny Chełmiński. mpp.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.