Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Główne postulaty KNP

Główne postulaty KNP

Kongres Nowej Prawicy

Nowa Prawica jest partią, która odwołuje się do najwspanialszych osiągnięć wolnorynkowych ekonomistów, kultury europejskiej i zdroworozsądkowych metod walki z patologiami obecnego ustroju. Celem Nowej Prawicy jest wprowadzenie wolności gospodarczej i osobistej, bez popadania w sprzeczność z wielowiekową tradycją chrześcijańskiej Europy.

GOSPODARKA

1. Zakaz ustanawiania budżetów z deficytem, prowadzący do rozpoczęcia spłacania długów zaciąganych przez wszystkie poprzednie rządy III RP.

2. Zniesienie przymusu ubezpieczeń i likwidacja podatków CIT i PIT, celem zniesienia opodatkowania pracy i przeniesienia większej części ciężaru finansowania budżetu na podatek VAT.

3. Ograniczenie ilości koncesji i pozwoleń krępujących gospodarkę.

4. Zwolnienie większości biurokratów i zbędnych urzędników państwowych przez zlikwidowanie ministerstw i urzędów, które przeszkadzają obywatelom.

5. Ograniczenie akcyz do unijnego minimum.

6. Zniesienie zbędnych zasiłków socjalnych, z jednoczesną obroną praw nabytych (np. emerytury i renty ubezpieczonych w ZUS wypłacimy korzystając z prywatyzacji i podatków).

7. Sprzeciw wobec sztucznemu manipulowania kursem waluty przez bank centralny.

8. Sprywatyzowanie większości, rządzonych dziś przez biurokrację, dziedzin życia, takich jak edukacja, transport publiczny, ubezpieczenia społeczne i emerytalne.

9. Zniesienie płacy minimalnej, celem umożliwienia podjęcia pracy osobom, których wydajność pracy nie pozwala obecnie na zatrudnienie, np. młodzieży i osobom słabo wykwalifikowanym.

10. Zniesienie większości monopoli państwowych (wśród nielicznych, będzie m.in. policja, straż pożarna, pobieranie podatków, dyplomacja i wojsko).

11. Przywrócenie praw własności (zniesienie użytkowania wieczystego i rekompensata wywłaszczeń).

12. Rozbicie państwowych monopoli i urynkowienie kontrolowanych przez nie branż.

SPRAWY NATURY PRAWNEJ I OBYCZAJOWEJ

1. Powrót do zasady „Volenti non fit iniuria”, tzn. „Chcącemu nie dzieję się krzywda”.

2. Uproszczenie prawa przez zredukowanie liczby ustaw.

3. Zwiększenie uprawnień osób korzystających z obrony koniecznej.

4. Wprowadzenie kary śmierci dla morderców i zaostrzenie innych kar, w szczególności tych przeciwko życiu, zdrowiu i wolności osobistej oraz popełnianych ze szczególnym okrucieństwem.

5. Zabranie urzędnikom państwowym prawa do decydowania o tym, jakich roślin i substancji może używać obywatel, celem oddania Polakom władzy nad własnym życiem i przypomnienia, że „każdy jest kowalem własnego losu” i odpowiada za swoje czyny.

6. Zniesienie rządowych regulacji w sprawie emerytur i rent tak, by każdy obywatel podejmował decyzje o przerwaniu pracy w pełni samodzielnie i możliwie maksymalnie odpowiedzialnie.

7. Wzmocnienie ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci – tyle że „naturalną” dla mordercy jest śmierć na szubienicy.

8. Ułatwienie dostępu do broni, w myśl zasady, że wolny, rozsądny człowiek ma prawo się bronić przed bandytami, którzy prawie zawsze mają dostęp do broni.

9. Blokowanie ustaw formalizujących konkubinaty, związki jednopłciowe i adopcję dzieci przez homosiów.

10. Zmniejszenie wpływu organów Unii Europejskiej na życie Polaków.

11. Uporządkowanie sytuacji tajnych służb i policji, przez jasne określenie ich kompetencji.

12. Zwiększenie autonomii poszczególnych regionów i decentralizacja władzy.

opracowanie: Przemysław Sędzicki

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.