Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Uczciliśmy pamięć prof. Michała Bobrzyńskiego

Uczciliśmy pamięć prof. Michała Bobrzyńskiego

Organizacja Monarchistów Polskich

W 82. rocznicę śmierci profesora Michała Bobrzyńskiego (1849-1935) członkowie i sympatycy Organizacji Monarchistów Polskich uczcili na Cmentarzu Rakowickim pamięć tego wybitnego polityka konserwatywnego oraz historyka, jednego z najważniejszych przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej.

Uczestnicy obchodów, rozwijając rojalistyczny sztandar, oddali hołd krakowskiemu zachowawcy. Podczas uroczystości przedstawiciel krakowskich struktur Organizacji Monarchistów Polskich, pan Konrad Januszewski, wygłosił do zgromadzonych okolicznościowe przemówienie. Nakreślił sylwetkę Michała Bobrzyńskiego, prezentowaną przez niego myśl polityczną oraz opisał działalność polityczną krakowskiego profesora od czasu zdobycia mandatu do Sejmu Galicyjskiego (1885), poprzez pełnienie przez niego urzędu namiestnika Galicji (1908-1913), aż do działalności w ramach Komisji Konstytucyjnej sformowanej przez Radę Regencyjną (1918). Kol. Januszewski wspomniał między innymi, że Michał Bobrzyński był jednym z najbardziej zaufanych polityków i powierników Najjaśniejszego Pana, cesarza Austrii i króla Węgier Franciszka Józefa I.

Kończąc obchody, sympatycy złożyli znicze na mogile krakowskiego profesora i odmówili modlitwę za spokój duszy zmarłego.

Na marginesie warto wspomnieć, że grób tak zasłużonego dla Państwa i Ludu Polskiego człowieka, jakim był Bobrzyński, znajduje się w opłakanym stanie. Płyta kamienna wieńcząca mogiłę nie została zmieniona lub choćby poddana renowacji od bardzo długiego czasu. Grób jest dalece zaniedbany, napisy nieczytelne, częściowo porośnięte mchem. Nie świadczy to najlepiej o pamięci osób odpowiedzialnych za godne utrzymanie miejsc pochówku ludzi wybitnych na terenie Cmentarza Rakowickiego. Nie świadczy to najlepiej również o nas – pokoleniu szczególnie zobowiązanym do oddania czci zasłużonym dla budowy Państwa Polskiego.

opracowanie: KJ

uroczystości przy grobie Michała Bobrzyńskiego — fot. JI

uroczystości przy grobie Michała Bobrzyńskiego — fot. JI

uroczystości przy grobie Michała Bobrzyńskiego — fot. JI

uroczystości przy grobie Michała Bobrzyńskiego — fot. JI

uroczystości przy grobie Michała Bobrzyńskiego — fot. JI

uroczystości przy grobie Michała Bobrzyńskiego — fot. JI

zdjęcia: JI

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.