Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Komunikat króla Ludwika XX w związku z przeniesieniem prochów gen. Franciszka Franco

Komunikat króla Ludwika XX w związku z przeniesieniem prochów gen. Franciszka Franco

Cercle Robert de Baudricourt

Komunikat Jego Królewskiej Wysokości diuka Andegaweńskiego po przeniesieniu prochów jego pradziadka, generała Franco

Wczoraj odczułem silne emocje, niosąc trumnę mojego pradziadka. Akt ten trudno opisać słowami.

Opatrzność umieściła mnie w zbiegu podwójnego pochodzenia: mojej linii ojcowskiej, która łączy mnie głęboko z Francją, krajem moich przodków, w którym mam obowiązki dynastyczne, a mianowicie by bronić dziedzictwa prawowitej królewskości i pozostać do dyspozycji Francji. Z obowiązków pierworodnego z Burbonów nie można abdykować.

Jednocześnie muszę wypełniać obowiązki mojej linii matczynej. Ten obowiązek nie ma takiego samego charakteru, jak ten, który mnie wiąże z Francją. Muszę jednak być wierny pamięci mojego, tak niesprawiedliwie atakowanego, pradziadka. Był on wielkim żołnierzem i wielkim mężem stanu, ożywianym nade wszystko swoją głęboką wiarą chrześcijańską i miłością do Hiszpanii. Dał początek Hiszpanii uspokojonej, dostatniej i uznanej przez wielkie potęgi światowe. Obrona jego pamięci to integralna część mojego pojmowania Honoru i Wierności.

Monarchia została przywrócona przez generała Franco. To zapamięta historia.

Ludwik Burbon, diuk Andegaweński

25 października 2019 roku

tłumaczenie: Jacek Bartyzel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.