Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Roszczenia xięcia Rościsława

Roszczenia xięcia Rościsława

Eurohistory

Ślub Jego Wysokości xięcia Rościsława Rościsławowicza Romanowskiego, który po blisko dwóch latach od zawarcia małżeństwa cywilnego wziął ze swoją grecką żoną Foteini Marią Krystyną (z domu Georganta) ślub kościelny, odbił się szerokim echem wśród rosyjskiej elity. Powodem jednak nie była sama uroczystość, do której doszło 12 września 2021 roku w paryskim soborze pw. św. Alexandra Newskiego, lecz szczególny charakter zaproszeń na ślub oraz informacyj prasowych – pan młody za ich pośrednictwem zgłosił roszczenie do predykatu Cesarskiej Wysokości.

Do pretensyj xięcia odniosło się Zgromadzenie Szlachty Rosyjskiej w korespondencji datowanej na 6 września i przesłanej m.in. redakcji Eurohistory. Stowarzyszenie, według danych opublikowanych w liście, liczy ponad 12 tysięcy członków, a podjęło działalność w 1990 r., ściśle współpracując z ówczesnym, przebywającym na emigracji cesarzem Rosji Włodzimierzem, następnie zaś z jego następczynią, Jej Cesarską Mością cesarzową Marią1. Reprezentowany przez Najjaśniejszą Panią Rosyjski Dom Cesarski jest instytucją uznaną przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi, urzędy Federacji Rosyjskiej i inne rodziny monarsze na całym świecie, podkreśla stowarzyszenie. Dom jest także fons honorum dla Zgromadzenia.

Częścią dynastii nie są zaś ci członkowie rodu, którzy stworzyli prywatne Stowarzyszenie Rodziny Romanowów, łączące potomków związków morganatycznych. Dlatego też w związku ze ślubem przedstawiciele Zgromadzenia składają Jego Wysokości xięciu Rościsławowi najserdeczniejsze gratulacje, życząc nowożeńcom i ich ośmioletniemu synowi Многая лета, ale równocześnie podkreślają, że uroczystość jest wydarzeniem prywatnym, które nie ma znaczenia dynastycznego.

opracowanie: Adrian Nikiel


1 Należy zaznaczyć, że wspominając postaci monarchów, Zgromadzenie posługuje się narracją legalistyczną, a nie legitymistyczną, kiedy podaje ich tytuły.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.