Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Ślub xiężniczki Marii Anuncjaty

Ślub xiężniczki Marii Anuncjaty

Niech żyją państwo młodzi!

4 września 2021 roku w wiedeńskiej bazylice mniejszej zwanej kościołem Szkockim (pod wezwaniem NMP od Szkotów) Jaśnie Oświecona xiężniczka Maria Anuncjata z Liechtensteinu wyszła za mąż za pana Emanuela Musiniego. Małżonkowie są bardzo dalekimi krewnymi jako potomkowie Wawrzyńca Strozziego (1595–1671) i Marii Simony Machiavelli.

Panna młoda, Maria Anuncjata Astryda Józefina Weronika, jest najstarszym dzieckiem Jaśnie Oświeconego xięcia Mikołaja (brata JO xięcia Jana Adama II, suwerena Liechtensteinu) i Jej Królewskiej Wysokości xiężnej Małgorzaty (z domu xiężniczki luxemburskiej). Urodziła się 12 maja 1985 r. w Uccle w Belgii, jej rodzeństwem są JO xiężniczka Maria Astryda i xiążę Józef Emanuel.

Pan Karol Emanuel Gwidon Musini ma 42 lata, urodził się w Londynie jako syn zmarłego w 2005 r. Mikołaja Musiniego i Moniki Traglio. Jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym firmy Pillo Health z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts. Firma została niedawno przejęta przez Stanley Black & Decker.

Uroczystości weselne zgromadziły około dwustu pięćdziesięciu gości i odbywały się w należących do dynastii wiedeńskich pałacach: Miejskim i Ogrodowym. Xiężniczka wystąpiła w sukni ślubnej projektu Valentino, odnotowano również, że tego dnia używała dwóch tiar: Habsburgów i diamentowej, która należy do Domu Luxemburga.

Na ślubie reprezentowane były m.in. rodziny: Habsburgów, Burbonów Parmeńskich, Koburgów, Welfów, Haszymitów, Boromeuszy, xiążąt heskich, xiążąt Arenbergów, xiążąt zu Oettingen-Wallersteinów, xiążąt zu Sayn-Wittgenstein-Saynów, xiążąt zu Castell-Rüdenhausenów, xiążąt de Ligne, xiążąt Esterházy de Galántha, xiążąt zu Fürstenbergów, xiążąt von Thurn und Taxis, markizów Lepri di Rota, hrabiów Lanza, hrabiów Bruges von Pfuel, hrabiów de Limburg Stirum, hrabiów Fuggerów von Babenhausen, hrabiów Hoyosów, hrabiów von Salm-Hoogstratenów, hrabiów zu Toerring-Jettenbachów, hrabiów du Chastel de la Howarderie, hrabiów von Wolff-Metternichów, Kahane, Casiraghich, Coudenhove-Kalergich, Ruffo di Calabria.

Najmłodszym gościem, którego obecność została dostrzeżona przez media, okazała się kilkumiesięczna JKW xiężniczka Anastazja, córka JKW xięcia Henryka Burbona Parmeńskiego i jego żony, Jej Cesarskiej i Królewskiej Wysokości arcyxiężniczki Gabrieli. Oboje małżonkowie są blisko spokrewnieni z panną młodą.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.