Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Stowarzyszenie Rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Stowarzyszenie Rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Portal Legitymistyczny

18 lutego 2021 roku, we wspomnienie św. Teotoniusza, zostało zarejestrowane w Warszawie stowarzyszenie zwykłe, które zrzesza osoby mogące wykazać się powiązaniami rodzinnymi po mieczu i kądzieli z rodami Wielkiego Księstwa Litewskiego, przede wszystkim wywodzące się z rodzin osiadłych na Wileńszczyźnie, Kowieńszczyźnie, Laudzie, Żmudzi, a także w Inflantach Polskich i na terenie dzisiejszej Białorusi. Jest ono rozszerzoną kontynuacją stowarzyszenia rodzinnego Dowgiałłów i Dowgiałłów-Zawiszów, założonego w latach trzydziestych XX wieku. Prezesem nowej inicjatywy została pani Iwona Zawisza-Chrzanowska z Dowgiałłów-Zawiszów.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez zbieranie dokumentacji i opracowywanie materiałów dotyczących historii zrzeszonych w nim rodów oraz biografii wywodzących się z nich znanych osobistości. Stara się odbudowywać wspólnotę kulturową i tradycje ziemiańskie oraz doprowadzić do integracji środowiska. Zamierza organizować prelekcje i konferencje, koncerty, zjazdy rodzinne, a także projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W miarę możliwości pragnie zająć się opieką nad nekropoliami rodzinnymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw. Zamierza prowadzić działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, a także wspierać badania naukowe w zakresie historii, genealogii i genealogii genetycznej oraz publikację ich efektów. Planowane są również akcje charytatywne.

Stowarzyszenie Rodów WKL nawiązało współpracę z organizacjami o podobnych celach. Wśród nich można wymienić Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Saskiej i związki rodowe. Jest stowarzyszeniem apolitycznym. SRWKL nie nadaje i nie potwierdza tytułów lub odznaczeń, jak również nie współpracuje z grupami przyznającymi jakiekolwiek fikcyjne godności. Zaprasza w swoje szeregi osoby pełnoletnie – zarówno obywateli polskich, jak i obcokrajowców.

Strona internetowa: www.srwkl.pl

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.