Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » II edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

II edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do II edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym – a od tego roku również instytucjom i organizacjom – w poszczególnych regionach kraju, w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie.

Świadek Historii

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wniosek o przyznanie Nagrody (w załączniku) powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

Pisemne zgłoszenia (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do 17 kwietnia 2014 r. na adres łódzkiego Oddziału IPN (ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź).

Wniosek o przyznanie Nagrody
Zgoda na zgłoszenie do Nagrody

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.