Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Przemówienie króla Belgów Filipa I z okazji święta narodowego 21 lipca 2019 r.

Przemówienie króla Belgów Filipa z okazji święta 21 lipca 2019 roku

Corona

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Ponownie sięgamy do słów Jego Królewskiej Mości króla Filipa I – tym razem skierowanych do poddanych – aby przypomnieć, jakie są konsekwencje, kiedy ustrój prawowity zostaje zastąpiony taką formą monarchii, która jest tylko dodatkiem do „rządów ludu” (a właściwie – skrytej za ludem partyjnej oligarchii): król przestaje być suwerenem odpowiedzialnym przed Bogiem za powierzoną wspólnotę, a staje się najwyższym urzędnikiem. Ponownie bowiem czytamy: demokracja, dialog, europejski projekt… Brakuje tylko jednego: wspomnienia o naszym Panu Jezusie Chrystusie jako źródle prawowitej władzy. Nie można jednak wykluczyć, że jest w tym pewna „mądrość etapu”, gdyż publiczne odwołanie się przez Najjaśniejszego Pana do Chrystusa Króla mogłoby się okazać końcem Królestwa Belgii – byłoby zresztą sprzeczne z jego Konstytucją.

Szanowni Państwo!

Przed dwoma miesiącami złożyliście Państwo swoje zaufanie w ręce mężczyzn i kobiet, od których oczekujecie odpowiedzi na trapiące Was pytania. Dokonaliście różnych wyborów, ale w ostateczności chodzi Wam wszystkim o te same istotne kwestie: zatrudnienie, klimat, ubóstwo, migracja. Tematy, które zajmują zresztą również ludzi w wielu innych krajach.

Chodzi o to, aby wyciągnąć z tego konieczne wnioski i móc porozumieć się co do odpowiednich rozwiązań. Rozumiem konieczności, którym muszą podlegać nasi politycy. Ale wyzwania są takiego rodzaju, że trzeba stawić im czoła szybko i zdecydowanie. Są one do tego tak ściśle ze sobą powiązane, że wymagają intensywnej współpracy na wszystkich poziomach.

Nasz kraj obfituje w talenty i potrzebną energię. Nie brak jest dobrej woli i pomysłów. Przeciwnie. Wielu z nas angażuje się z mocnym przekonaniem w swoim najbliższym otoczeniu, przejawia solidarną postawę w swoich środowiskach lub bierze udział w wielkich akcjach solidarnościowych, pragnąc współdziałać w sensownych i ambitnych projektach. Chodzi o to, aby zmobilizować tę całą naszą dobrą wolę.

Budzące entuzjazm projekty powstają w wyniku dialogu i dzięki skupieniu wielu wysiłków.

W otwartym i szczerym dialogu tkwi niezwykły potencjał. Prowadzenie otwartego dialogu oznacza gotowość zrozumienia innych wraz z ich przekonaniami i decyzjami, również wtedy, jeśli się ich nie podziela. Daje innym poczucie, i to bez zastrzeżeń, że są potrzebni do tego, aby wypracować odpowiednie rozwiązanie. W otwartym dialogu nie ma też miejsca na kłamstwa czy raniące słowa.

Prawdziwy dialog stawia czoło kompleksowym problemom. Potrafi niuansować i dąży do wzajemnego uzupełniania się. W obszarach takich jak klimat i zatrudnienie, ale również mobilność, energia, wychowanie i edukacja, możemy działać sprawnie tylko w otwartej i uczciwej rozmowie.

Trzeba połączyć nasze siły w celu osiągnięcia wspólnego celu, mamy na to piękne przykłady w wielu dziedzinach: w naszych firmach, tam, gdzie powstają nowe formy współpracy. Wśród naszych naukowców, którzy ściśle współpracują ze sobą w wielu przełomowych dziedzinach badań. Wśród naszych reżyserów i artystów, którzy popularyzują ducha naszego kraju na całym świecie. Od Hollywood aż po wielokrotnie nagradzany belgijski pawilon na Biennale w Wenecji, który jest wyrazem dobrej współpracy między wszystkimi wspólnotami naszego kraju.

Naszą umiejętność dialogu i nasz talent w łączeniu ludzi oddajemy z powodzeniem na służbę w działaniach na rzecz europejskiego projektu.

Nasza różnorodność i komplementarność są naszą siłą. Dzięki temu jesteśmy znani na świecie i tego też oczekuje się od nas. Być może nie jesteśmy tego w wystarczającym stopniu świadomi. A właśnie to nas wyróżnia. I z tego możemy być też dumni.

To wszystko musi dać naszemu krajowi nowy impuls. Na dodatek jest to najlepszy lek na obawy, poczucie bezradności i rezygnacji. Nasza demokracja może dzięki temu tylko zyskać.

Tego życzę dzisiaj nam wszystkim: szukajmy odpowiedzialnego dialogu, abyśmy mogli w dalszym ciągu wzmacniać naszą gotowość do współpracy i abyśmy byli dumni z tego, co czyni nasz kraj tak wyjątkowym.

Królowa i ja życzymy Wam pięknego świętowania.

Niech żyje Belgia!

tłumaczenie: Andrzej Fronc

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.