Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Święty Kazimierz (4 marca)

Święty Kazimierz (4 marca)

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

„Boże, któryś wśród rozkoszy królewskiego dworu i świata powabów, świętego Kazimierza w cnotę wytrwałości uzbroił, błagamy Cię, niech za jego przyczyną wierni Twoi znikomością dóbr ziemskich gardzą, a ku niebieskim serce swe podnoszą” (Mszał rzymski, Kolekta mszy św. na dzień św. Kazimierza). Słowami tej modlitwy ukazuje Kościół św. drogę, po której Kazimierz zaszedł na wyżyny świętości. Mogąc obfitować we „wszystkie rozkosze królewskiego dworu i świata powaby”, gardzi niemi, gardzi znikomością dóbr ziemskich; a gdy tak uwolnił się od więzów, które nie pozwalają zbliżyć się do Boga, wówczas oddał Ojcu niebieskiemu swoje czyste serce, a „Pan prowadził go drogami prostemi, i ukazał mu królestwo Boże, i dal mu poznanie rzeczy świętych; wzbogacił go w trudach i błogosławił prace jego”.

Święty Kazimierz jest wzorem skromności i czystości, przykładem i ideałem młodzieży.

Msza św. na jego cześć odprawia się, wyjąwszy przytoczoną kolektę, według formularza, wspólnego wszystkim świętym wyznawcom.

Za: Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej. Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików. Opracowali: Ks. Ludwik Niedbał (Poznań), Ks. Edmund Klitsche (prob. w Pakości), Ks. Stefan Wullert (Malmö, Szwecja) i p. Helena Żółtowska (Poznań) pod redakcją Ks. Franciszka Marlewskiego w Poznaniu. Wydanie drugie. Wydawnictwo Św. Stanisława Sp. z o. odp., Katowice 1932, str. 200-201.

Nihil obstat: Poznań, dnia 24 października 1930. Ks. Dr. Steuer, Cenzor.

Imprimatur na wydanie drugie: Katowice, dnia 6 kwietnia 1932 r. (L. S.) Ks. Kasperlik, Wikarjusz Generalny. V. I. 120/32.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.