Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Święty Michał Archanioł (29 września)

Święty Michał Archanioł (29 września)

Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego

Fundamentem religji naszej jest wiara w nadprzyrodzoność. Wierzymy, że poza tym światem materjalnym, zmysłami dostrzegalnym, jest świat niematerjalny, duchowy. Sam Stwórca nieba i ziemi jest Duchem, dlatego jest niewidzialny. Człowiek składa się z obu tych pierwiastków, ma ciało i duszę. Rozumem poznaje Boga, wolą pragnie Boga. Aby ułatwić ludziom poznanie siebie, Bóg objawił się Mojżeszowi i prorokom, a wkońcu w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Swojego, ludzkości całej. Stąd mówimy, że religja nasza jest objawiona. Księgi, w których Objawienie jest zapisane, nazywają się Pismem świętem i dzielą się na księgi Starego i Nowego Testamentu.

Z tych ksiąg wiemy, że Bóg stworzył Sobie świat niewidzialny aniołów, którzy byli odblaskiem Jego chwały i wspaniałości. Jednak wielu z nich z Lucyferem na czele unieśli się pychą, nie chcieli Bogu służyć i zbuntowali się. Tak „pycha stała się początkiem wszelkiego złego”. Z duchów dobrych stali się duchami złemi. Aby pokarać ich pychę i wykazać ich niemoc, Bóg nie sam pokonał ich, ale uczynił to archanioł Michał na czele hufców dobrych aniołów. „Michał!” – Któż jako Bóg! – to był okrzyk bojowy wodza anielskiego, z tem hasłem zwycięża. I jak błyskawica zrywa się z niebios i ginie w ciemnościach, tak spadł Belzebub i sługi jego w otchłań potępienia.

Stąd Kościół czci osobnem świętem archanioła Michała, mając go za szczególnie możnego obrońcę, niezwyciężonego w walce z mocami ciemności. Kiedy zwłaszcza od połowy 19 stulecia rozpętały się żywioły nienawistne Chrystusowi wśród ludzi i całych narodów, odpadłych od wiary świętej, Ojciec św. Leon XIII ustanowił, by po każdej cichej mszy świętej odmówić na końcu modlitwę do świętego Michała treści następującej:

Święty Michale archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Ojciec św. Pius XI zarządził w roku 1930, by te modlitwy po mszy świętej zanosić o odwrócenie zarazy bezbożności, która tak okrutnie szaleje w Bolszewji i zagraża całemu światu.

Za: Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej. Księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików. Opracowali: Ks. Ludwik Niedbał (Poznań), Ks. Edmund Klitsche (prob. w Pakości), Ks. Stefan Wullert (Malmö, Szwecja) i p. Helena Żółtowska (Poznań) pod redakcją Ks. Franciszka Marlewskiego w Poznaniu. Wydanie drugie. Wydawnictwo Św. Stanisława Sp. z o. odp., Katowice 1932, str. 415-416.

Nihil obstat: Poznań, dnia 24 października 1930. Ks. Dr. Steuer, Cenzor.

Imprimatur na wydanie drugie: Katowice, dnia 6 kwietnia 1932 r. (L. S.) Ks. Kasperlik, Wikarjusz Generalny. V. I. 120/32.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.