Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Oświadczenie cesarzowej Marii w sprawie wojny na Ukrainie

Oświadczenie cesarzowej Marii w sprawie wojny na Ukrainie

imperialhouse.ru

Stanowisko głowy Cesarskiego Domu Rosji w sprawie wojny na Ukrainie

Wydarzenia, które miały miejsce w naszej Ojczyźnie, były bardzo niepokojące i głęboko smucą.

Uznając w pełni niepodległość i suwerenność wszystkich państw, które powstały po upadku ZSRS, jestem jednocześnie przekonana, że wszystkie narody, które historycznie należały do przestrzeni cywilizacyjnej byłego Imperium Rosyjskiego, łączy koncepcja Ojczyzny w najwyższym duchowym i kulturowym znaczeniu tego słowa.

Przerażające i bolesne jest patrzeć, jak przez ostatnie osiem lat bracia i siostry, których ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie razem bronili Ojczyzny, walczyli ze sobą i przelewali krew; jak umierają i cierpią pokojowo nastawieni obywatele; jak rodzice ronią nieukojone łzy nad trumnami swoich dzieci. Teraz bieg tych wydarzeń doprowadził do jeszcze większej katastrofy.

Rosyjski Dom Cesarski nie wygłasza oświadczeń o charakterze politycznym, a w obecnych warunkach nie posiadamy pełnych informacji, które pozwoliłyby nam je składać, nie ryzykując wyrządzenia komukolwiek szkody. Ale jesteśmy całkowicie przekonani i zawsze będziemy twierdzić, że Rosja i Ukraina — cała ich ludność — nigdy nie mogą być wrogami. To potworna i nienaturalna rzecz, jak mordujący się nawzajem członkowie tej samej rodziny.

Ja, mój syn i spadkobierca, wielki xiążę Rosji Jerzy, i jego małżonka, xiężna Wiktoria Romanowna, modlimy się o natychmiastowe zaprowadzenie pokoju.

Jesteśmy głęboko wdzięczni tym, którzy obecnie podejmują wysiłki, aby zapobiec wojnie i nieść pomoc cierpiącym: rannym, uchodźcom oraz tym, którzy stracili domy i dobytek.

Niech Bóg Wszechmogący zbawi nasze narody i uwolni nas od bratobójczej wrogości.

Jej Cesarska Wysokość wielka xiężna Rosji Maria1

Madryt, 11/24 lutego 2022

tłumaczenie: Przemysław Olszewski


1 Maria I — przebywająca na emigracji cesarzowa Rosji. Na tron wstąpiła w kwietniu 1992 r. W wystąpieniach oficjalnych, podobnie jak inni władcy przebywający na emigracji, posługuje się tytułem wielkiej xiężnej — przypis Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.