Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Monarchiści o uregulowaniu relacji z Liechtensteinem

Monarchiści o uregulowaniu relacji z Liechtensteinem

Korona Czeska (Monarchistyczna Partia Czech, Moraw i Śląska)

Apel Korony Czeskiej (Monarchistycznej Partii Czech, Moraw i Śląska) do rządu, ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa sprawiedliwości i ministerstwa spraw wewnętrznych w sprawie uregulowania stosunków z rodem Liechtensteinów.

Korona Czeska (Monarchistyczna Partia Czech, Moraw i Śląska) z rosnącym niepokojem obserwuje krańcowo niegodziwą niezdolność państwa czeskiego do honorowego wybrnięcia z bezprawnego i niesprawiedliwego zaboru przez czechosłowackie urzędy mienia rodu Liechtensteinów w 1945 roku.

Pominąwszy już fakt, że w przypadku kazusu rodu Liechtensteinów w całej pełni uwidacznia się absurdalność wdrożonych dekretów E. Beneša, na podstawie których miliony obywateli Czechosłowacji ukarano konfiskatą mienia jedynie na podstawie tego, jaki język zadeklarowali (albo zadeklarowano za nich) przy spisie powszechnym w 1930 roku, pozostaje faktem, że na podstawie deklaracji o używanym języku nie można przyporządkować obywateli neutralnego państwa Liechtenstein do tzw. narodu niemieckiego, którego wyżej wspomniane dekrety miały dotyczyć.

Według takiej pokrętnej logiki byłoby możliwe konfiskowanie mienia obywateli czechosłowackich, którzy mieli też obywatelstwo Szwajcarii, Belgii czy Niderlandów, bo mieli pecha i ich językiem był niemiecki. W owym przypadku do próby konfiskaty mienia wszakże nie doszło, najpewniej dlatego, że nie chodziło o tak atrakcyjny w swej wielkości majątek, jak w przypadku rodu Liechtensteinów. Niemoralna kradzież rodowych dóbr jawi się jako drastyczniejsza także z tej racji, że ród ten i księstwo nigdy nie uznały de iure powstania Protektoratu Czech i Moraw, a w czasie wojny finansowo wspierały emigracyjny rząd czechosłowacki.

Mamy także dowody na to, że państwowe instytucje czechosłowackie po roku 1948 uniemożliwiły obywatelom Księstwa Liechtenstein skuteczne przeciwdziałania na drodze sądowej dokonanym konfiskatom mienia, co było sprzeczne z ówczesnym prawem czechosłowackim, jak też z prawem międzynarodowym i jako takie jest ewidentnym aktem złej woli ze strony ówczesnego reżimu. Trwanie na tych pozycjach jest sprzeczne z Ustawą nr 198/1993 dziennika ustaw z dnia 9 lipca 1993 roku o bezprawności reżimu komunistycznego oraz o walce z nim, wraz z późniejszymi uzupełnieniami, która na szczęście pozostaje obowiązującym elementem naszego porządku prawnego i obliguje rząd do tego, aby naprawiać niektóre krzywdy popełnione wobec przeciwników reżimu komunistycznego i osób, które były poddane jego szykanom w sferze społecznej, zdrowotnej i finansowej.

W związku z tym, że odrzucenie majątkowego zadośćuczynienia rodowi Liechtensteinów jest z przyczyn moralnych i prawnych nie do przyjęcia oraz z racji tego, że Księstwo Liechtenstein skieruje sprawę do Europejskiego Trybunał Praw Człowieka, domagamy się od rządu i centralnych organów państwa, aby podjęły kroki zmierzające do sprawiedliwego i honorowego uregulowania relacji państwa czeskiego z rodem Liechtensteinów.

Praga, dnia 1 września 2020 roku

tłumaczenie: Czech Anonim

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.