Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kwiat Eucharystyczny

Nasza święta religia nigdy nienaruszona w swoich zasadach, zawsze jedna, niezmienna, jako prawda Boża, którą głosi w praktykach życia pobożnego, przedstawia obraz ciągłego rozwoju, podobna w tym do rośliny, która pełna soków żywotnych pod ożywczym promieniem słońca, coraz to nowe rozwija kwiaty i liście. Dowód wymowny, że religia to nie martwa litera, lecz instytucja duchowa, pełna życia, a raczej, że sam ożywczy Duch Jezusa Chrystusa w Niej mieszka i Nią kieruje Duch praktyk życia pobożnego, rozwija się, kształci w miarę potrzeb czasu i społeczeństwa. Zauważyć możemy, iż w różnych wiekach różne rozkwitały nabożeństwa na łonie Kościoła. I tak np. w wiekach wojen krzyżowych nabożeństwo wyłącznie do Męki Zbawiciela, następnie nabożeństwo różańcowe, szkaplerza świętego, praktyki Trzeciego Zakonu św. Franciszka – nabożeństwo do Najśw. Sakramentu i inne w następstwie czasów ukazały się na niwie Kościoła. W naszym wieku rozkwitło dziwnie bujnym kwieciem nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

Powiedzianym było św. Małgorzacie Marii Alacoque, której sam Chrystus Pan raczył objawić nabożeństwo do Swego Najświętszego Serca, iż to nabożeństwo dane jest światu na ostatnie czasu największego zobojętnienia – grzechu i zepsucia, jako środek zaradczy przeciwko potopowi niegodziwości ludzkich, aby widokiem bezmiernej miłości Serca Jezusowego dla ludzi nawzajem zespolić ich serca miłością ku Zbawicielowi.

Czyliż wiek nasz nie jest wiekiem najwyższego materializmu, zobojętnienia; według tej bolesnej przepowiedni Chrystusa Pana: „A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu” (Mat. 24, 12-13)?

Ofiarowanie poranne św. Mechtyldy

Najsłodszy Jezu z Sercem otwartym, ofiaruję Ci wolę moją, żebyś ją wzmocnił, rozum mój, abyś go oświecił, pamięć moją, iżbyś ją napełnił swą obecnością, pragnienia i skłonności moje, abyś je oczyścił. Ofiaruję Ci zamiary moje, abyś je poświęcił. Niech do Najświętszego Serca Twego należy wszystko to, czem jestem i co mam. Miłość Twoja jest całą moją nadzieją i ufnością. Wysłuchaj mnie, a nie dopuść, abym się kiedy miał(a) z Tobą rozłączyć. Amen.

Modlitwa, którą codziennie odmawiała św. Gertruda

Pozdrawiam Cię, o Przenajświętsze Serce Jezusa, źródło żywe i ożywiające na żywot wieczny. Skarbie nieprzebrany Bóstwa, ognisko gorejące Boskiej miłości, Tyś jest moim spoczynkiem, moim schronieniem.

O Boże mój i Zbawicielu! Zapal zimne serce moje gorącą miłością, jaką goreje Serce Twe Boskie. Wylej na serce moje obfite łaski, których Serce Twe jest źródłem, i spraw, aby serce moje było jak najściślej zjednoczone z Twoim, aby wola Twoja stała się moją, aby odtąd ta Przenajświętsza wola Twoja była prawidłem wszystkich spraw, myśli i uczuć moich. Amen.

Akt poświęcenia samego siebie Sercu Jezusowemu

O najsłodszy Panie Jezu! Oddaję Ci serce moje, umieść je w Twoim. W Twoim Sercu chcę oddychać, Twoim Sercem chcę kochać, w Twoim Sercu chcę żyć nieznany światu, a znany tylko Tobie Samemu. W tym to Sercu czerpać pragnę ową gorliwość miłości, którą pałać powinno serce moje. W Nim znajdę moc, odwagę i prawdziwą pociechę. Gdy słabnąć będę, Ono mię pokrzepi, gdy będę niespokojnym, strwożonym, Ono mię upewni.

O Najświętsze Serce Jezusa, niechże serce moje stanie się ołtarzem Twojej miłości, niechaj język mój opowiada dobroć Twoją! Niech oczy moje podczas modlitwy w ranę Twoją utkwione będą; niechaj mój rozum rozważa Twe niepojęte doskonałości, a pamięć moja niechaj na zawsze przechowa drogie wspomnienie miłosierdzia Twego. Niechaj wszystko we mnie wyraża miłość ma dla Twojego Najsłodszego Serca, o Jezu, a serce moje niechaj gotowym będzie na wszystkie dla Ciebie ofiary.

O Serce Maryi, po Sercu Jezusowym najmilsze, najlitościwsze, najmiłosierniejsze ze wszystkich serc, przedstaw Sercu Twojego Syna naszą ofiarę, naszą miłość, nasze przedsięwzięcia, rozrzewnij się nad naszą nędzą, uwolnij nas od niej, a tak, będąc naszą Opiekunką na ziemi, o Matka Jezusa, staniesz się naszą Królową w Niebie. Amen.

Ofiarowanie siebie Sercu Jezusowemu

Najsłodsze Serce Jezusa, ogniem miłości płonące, któreś zachowane było na te ostatnie czasy największych błędów zepsucia i obojętności, do Ciebie się uciekamy, szukając w Nim ostatniego ratunku w naszej nędzy.

Ofiarujemy Tobie wszystkie nasze modlitwy, sprawy, cierpienia i łączymy je z Twoimi i z Twoją Przenajświętszą Ofiarą, którą się w tej chwili na ołtarzach całej ziemi ponawia.

A ofiarujemy Ci je za Kościół nasz święty, a szczególniej za oświecenie błądzących, za ożywienie wiary i gorliwości w sercach wszystkich ludzi.

I błagamy Cię przez tę miłość, którąś tak bardzo ludzi ukochał, ulecz świata zaślepienie, rozprósz ciemności fałszywych nauk, pokrusz lody oziębłości i rozrzuć na świat cały pożar Twej świętej miłości. Amen.

Modlitwa wieczorna do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Genowefy

Najdroższy Jezu, otwórz mi Serce Swoje, bo Ono jest miejscem mojego spoczynku; pragnę w Nim przebywać przez całe życie i w Nim w godzinę śmierci oddać ostatnie tchnienie moje. Obym w tym Najdroższym Sercu Twoim mógł(a) bezustannie ponawiać ofiarę z serca swojego. O niech serce moje tak z Twoim będzie zjednoczone, abym mógł mówić: Ja śpię, a serce moje czuwa. Panie, w Ranie Serca Twojego składam duszę moją.

Niech opuszczaj mnie nigdy, o Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia! Wspieraj mnie w pielgrzymce mojej na tej ziemi i w godzinę śmierci mojej oddaj duszę moją Najdroższemu Sercu Syna Twojego. Amen.

Modlitwa św. Mechtyldy

W dobroci Twej nieskończonej pobłogosław mię, o Najsłodsze Serce Jezusowe, i przyjmij dziękczynienia za wszystkie łaski, które w tym dniu otrzymałem(am) od Ciebie. Boleję nad wszystkimi błędami moimi i niewiernościami, których się dopuściłem(am) względem Ciebie; ale mam nadzieję, że mi je przebaczysz, że sam nagrodzisz krzywdę chwale Bożej przeze mnie wyrządzoną. Wiara moja, nadzieja moja i miłość moja, wszystko to Twoje. Pragnę zasnąć i spoczywać przejęty(a) miłością ku Tobie, ażebym się obudził(a) znów Twą miłością ożywiony. Amen.

Modlitwa do Serca Pana Jezusa konającego – za konających

O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Przenajświętszego Serca Twojego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, obmyj we krwi Swojej grzeszników całego świata, którzy teraz w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają. O Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającym!

Odpust: 300 dni za każdym razem. Odpust zupełny raz w miesiącu dla tych, co tę modlitwę 3 razy na dzień w różnych godzinach przez miesiąc odmawiają (Św. Penit. Ap., 15 V 1933).

Boskie Serce Jezusa, nawróć grzeszników, zbaw umierających, uwolnij św. dusze z czyśćca.

300 dni odpustu (Pius X, 13 VII 1906).

Codzienna prośba do Serca Pana Jezusa

Serce Jezusa, daj, proszę Cię, duszom w czyśćcu pokój wieczny, dziś umierającym łaskę wytrwania, grzesznikom prawdziwą skruchę, poganom światło wiary, mnie i wszystkim moim błogosławieństwo Twoje. Tobie więc, dobrotliwe Serce Jezusa, polecam wszystkie te dusze, za nie ofiaruję Ci wszystkie Twoje zasługi wraz z zasługami Matki Twojej Najświętszej i wszystkich Świętych Aniołów, wraz z wszystkimi Mszami i Komuniami świętymi, modlitwami i dobrymi uczynkami, które dziś na całym świecie chrześcijańskim odprawione i spełnione będą.

Odpust: 100 dni raz na dzień (Leon XIII, Brewe 13 III 1901).

Westchnienie do Błogosławionego Serca Jezusa

Miłości Serca Jezusa, ogarnij serce moje. Litości Serca Jezusa, rozlej się w sercu moim. Siło Serca Jezusa, podtrzymuj serce moje. Miłosierdzie Serca Jezusa, nie zrażaj się sercem moim. Mądrości Serca Jezusa, nauczaj serce moje. Wolo Serca Jezusa, pochłaniaj serce moje. Władzo Serca Jezusa, podbij serce moje. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, oddaję Ci się przez Maryję.

300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. Warunki zwykłe (Św. Penit. Ap., 21 IV 1935).

Najświętsze Serce Jezusa, pocieszone przy konaniu przez Anioła, pociesz nas przy naszej śmierci.

300 dni odpustu (Św. Penit. Ap., 9 VIII 1936).

Za: Kwiat Eucharystyczny, wydanie nowe pomnożone, Kraków 1939. Wybór ze stron 266-277.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.