Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Uroczystość Trzech Króli czyli Objawienia Pańskiego

Uroczystość Trzech Króli czyli Objawienia Pańskiego

Służba Boża

Uroczyste święto dzisiejsze jest dopełnieniem świąt Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie jest więcej świętem rodzinnem, w domach chrześcijańskich raczej ukrytem, a dzisiejsze zaś jest świętem światowego znaczenia, jest dniem podobnym do Zesłania Ducha św. Czem dziś najwięcej zajęty Kościół? Nietyle małym Jezusem, leżącym na sianie w żłóbku, jak raczej objawieniem się Boga-Człowieka światu.

Dziś Kościół przypomina nam objawienie się Chrystusa ludziom na ziemi. Chrystus ukazał się światu. Trzy takie objawienia Chrystusa wspomina dzisiejsza liturgja. Pierwsze przy oddaniu pokłonu Boskiemu Dzieciątku przez Mędrców ze Wschodu. Ci Mędrcy ze Wschodu to przedstawiciele świata pogańskiego. Oni jako przewodnicy na czele pogan, idących do Chrystusa, (stąd dziś święto misyjne, myśl o nawracaniu pogan). Drugie ukazanie się Chrystusa jako Boga miało miejsce nad Jordanem przy Chrzcie. Tam głos Boga Ojca zaświadczył: „Tyś jest Syn mój miły, w Tobie upodobałem sobie”. (Łuk. 3 22). Trzecie ukazanie się Chrystusa jako Boga to Jego pierwszy cud w Kanie, gdzie przemienił wodę w wino. Msza św. najwięcej mówi o pokłonie Mędrców i złożeniu przez nich potrójnych darów.

Módlmy się. Boże, któryś w dniu dzisiejszym Jednorodzonego Syna Swego przez ukazanie się gwiazdy narodom objawił: spraw miłosiernie, abyśmy, poznawszy Cię przez wiarę, byli doprowadzeni do szczęścia oglądania Majestatu Twego w niebie. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa…

Za: Służba Boża, b.d. [1931], str. 1, 2-3.

Za zezwoleniem Władzy duchownej. Nakład i własność czasopisma liturgicznego „Mysterium Christi” pod redakcją X. Dr. M. Kordela, Kraków, ul. św. Marka 10.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.