Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Nowy nabytek w zbiorach Zamku

Nowy nabytek w zbiorach Zamku

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu prezentuje nowy, unikatowy nabytek – srebrny tłok pieczęci kancelaryjnej szwedzkiej króla Jana Kazimierza Wazy. Do dziś przetrwały tylko cztery najwyższej rangi tłoki pieczętne XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Okaz wawelski, kolejny ujawniony zabytek tego typu, wyróżnia się zamanifestowaniem królewskiej pretensji do szwedzkiej korony.

Prezentowany tłok jest zabytkiem wysokiej klasy, wykonanym przez artystę biegłego w swym rzemiośle, według wszelkich prawideł właściwych dla precyzyjnych dzieł z pogranicza złotnictwa, jubilerstwa i mincerstwa.

Pokaz nowego obiektu, wraz z dwoma innymi XVII-wiecznymi tłokami polskimi, odbywa się w Sali Pod Orłem, w ciągu Reprezentacyjnych Komnat Królewskich.

Srebrny tłok pieczęci kancelaryjnej szwedzkiej

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.