Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Król Abdullah II: wizyty w krajach Zatoki Perskiej

Król Abdullah II: wizyty w krajach Zatoki Perskiej

kingabdullah.jo

W cieniu rozlicznych napięć w Europie Środkowej nikną meandry polityki międzynarodowej na Bliskim Wschodzie, w regionie jeszcze do niedawna uważanym za kluczowy dla zachowania pokoju na świecie. Warto zatem przypomnieć o dwóch listopadowych wizytach jordańskiej pary królewskiej.

22 listopada Jego Królewska Mość król Abdullah II przybył do Bahrajnu w towarzystwie małżonki, JKM królowej Rani. W pałacu Sakhir monarcha spotkał się z JKM królem Hamadem bin Isa al-Chalifą. Podczas rozmowy jordański przywódca wyraził uznanie dla wysiłków władcy Bahrajnu na rzecz utrzymania jedności arabskiej. Król Hamad zwrócił natomiast uwagę na głęboko zakorzenione więzi między oboma krajami i zaawansowany poziom współpracy, a także na znaczenie społeczności jordańskiej w Bahrajnie we wszystkich sektorach gospodarki. Rozmówcy wyrazili zadowolenie z wymiany handlowej oraz wysokiego poziomu powiązań gospodarczych i podkreślili potrzebę współpracy w zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2 i ograniczaniu jej rozprzestrzeniania się. Król Hamad dodatkowo podziękował za ułatwienia stworzone studentom i innym obywatelom Bahrajnu zamierzającym wrócić do kraju podczas pandemii.

Ponadto obaj monarchowie wezwali do dalszych wysiłków na rzecz zwalczania terroryzmu oraz utrzymania bezpieczeństwa i stabilności, przy czym król Hamad podziękował za wsparcie ze strony Jordanii w walce z terroryzmem i ekstremizmem. Podkreślono także potrzebę koordynacji i konsultacji w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przede wszystkim – kwestii Palestyny. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na jej znaczenie, oczekując wzmożenia starań na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i wszechstronnego pokoju na podstawie rozwiązania dwupaństwowego, jako strategicznej opcji zakończenia konfliktu, zgodnie z prawem międzynarodowym oraz Arabską Inicjatywą Pokojową (z 2002 r.), która gwarantuje utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego w granicach z 4 czerwca 1967 r. i ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Król Abdullah powiedział, że Jordania będzie kontynuować swoją historyczną misję na rzecz ochrony islamskich i chrześcijańskich świętych miejsc w Jerozolimie pod nadzorem haszymidzkim. Władca Bahrajnu pochwalił aktywność Jego Królewskiej Mości w sprawach arabskich, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianej kwestii palestyńskiej oraz ochrony świętych miejsc Jerozolimy. Omówiono także ostatnie wydarzenia w Syrii.

Ze strony jordańskiej w spotkaniu uczestniczyli również: wicepremier i minister spraw zagranicznych Ayman Safadi, dyrektor Biura Jego Królewskiej Mości Jafar Hassan oraz ambasador Jordanii w Bahrajnie Rami Wreikat. Bahrajn reprezentowali: Ich Wysokości szejk Abdullah bin Hamad al-Chalifa, szejk Nasser bin Hamad al-Chalifa, szejk Chalid bin Hamad al-Chalifa, szejk Isa bin Salman bin Hamad al-Chalifa, minister dworu królewskiego szejk Chalid bin Ahmed al-Chalifa oraz liczne grono wyższych urzędników.

*****

23 listopada Ich Królewskie Mości przybyły do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na lotnisku Batin w Abu Zabi powitali ich: Jego Wysokość szejk Muhammad bin Zajid al-Nahajjan, następca tronu emiratu Abu Zabi i zastępca najwyższego dowódcy sił zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, JW wicepremier szejk Mansour bin Zayed al-Nahajjan oraz wielu urzędników wyższego szczebla. Tego samego dnia w pałacu Al Shati w Abu Zabi monarcha prowadził rozmowy z następcą tronu emiratu. Głównymi tematami spotkania były stosunki dwustronne oraz najnowsze wydarzenia w regionie.

Król Abdullah i szejk Muhammad wyrazili dumę z więzi łączących ich kraje oraz chęć rozszerzenia współpracy we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza w gospodarce. Obie strony podkreśliły potrzebę wzmocnienia korzystnego dla nich partnerstwa, które zapewnia dobrobyt i zrównoważony rozwój oraz pomaga rozwiązywać problemy w regionie, gwarantując tym samym lepszą przyszłość. Rozmowy dotyczyły także uzgodnień w sprawach ważnych dla obu krajów i ich mieszkańców oraz kwestii arabskich.

Jego Królewska Mość ponownie podkreślił konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i wszechstronnego pokoju na podstawie rozwiązania dwupaństwowego, które gwarantować będzie utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego w granicach z 4 czerwca 1967 r. ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Omawiając wydarzenia w Syrii, król Abdullah potwierdził jordańskie poparcie dla wysiłków na rzecz ochrony suwerenności, stabilności, integralności terytorialnej tego państwa, a także jedności jego mieszkańców. Pogratulował także szejkowi Muhammadowi otrzymania nagrody Scholar-Statesman za rok 2021 oraz wyboru Zjednoczonych Emiratów Arabskich na gospodarza międzynarodowej konferencji klimatycznej COP281.

Następca tronu Abu Zabi zaznaczył, że Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą zacieśniać współpracę z Jordanią, zwłaszcza w dziedzinach gospodarki, inwestycji, handlu, energii i środowiska, aby zapewnić zrównoważony rozwój w obu krajach.

W rozmowach ze strony jordańskiej uczestniczyli: premier Bisher al-Khasawneh, wicepremier i minister spraw zagranicznych Ayman Safadi oraz dyrektor gabinetu Jego Królewskiej Mości Jafar Hassan, natomiast gospodarzy reprezentowali: wicepremier i minister spraw prezydenckich szejk Mansour bin Zayed al-Nahajjan oraz wyżsi urzędnicy.

opracowanie: Przemysław Olszewski


1 COP28 – Konferencja Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.