Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » List otwarty w sprawie ograniczania wolności słowa na Uniwersytecie Warszawskim

List otwarty w sprawie ograniczania wolności słowa na Uniwersytecie Warszawskim

Popieramy

20 lutego br. na Uniwersytecie Warszawskim miała odbyć się debata, zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów tej uczelni. Tematem debaty miała być idea narodowa i nowy ruch społeczny, powstały w zeszłym roku – Ruch Narodowy. Informacja o planowanym spotkaniu wywołała nagonkę środowisk lewicowych, która doprowadziła do jego odwołania przez władze uczelni.

Uważamy, że zaistniała sytuacja jest skandaliczna i stawia pod znakiem zapytania swobodę dyskusji akademickiej na UW. Wyrażamy swoje poparcie dla działań Niezależnego Zrzeszenia Studentów tej uczelni, odważnie podejmującego tematy nurtujące polskie społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie.

Tradycja polskiego ruchu narodowego, jak i próby jej współczesnych interpretacji, ma takie samo prawo być przedmiotem rozważań akademickich i debaty społecznej jak tradycje socjalistyczna, ludowa, konserwatywna czy liberalna. Wszystkie one są częścią naszej historii i rzeczywistości politycznej.

Odwołanie debaty poświęconej Ruchowi Narodowemu jest skandaliczne również w kontekście niczym nieskrępowanej ekspansji skrajnej lewicy w polskim życiu akademickim, jaką od lat możemy obserwować. Domagamy się prawa do wolnego dyskutowania nad ideami politycznymi na polskich uczelniach.

dr Mariusz Bechta, IPN Warszawa

prof. Ryszard Bender, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

dr Jacek Chachaj, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

dr Jacek Chaciński, Wydział Prawa KUL

prof. Marek J. Chodakiewicz, The Institute of World Politics, Washington, DC

dr Marta Cywińska, SGGW

dr Przemysław Czarnek, Wydział Prawa KUL

dr Marek Dobrowolski, Wydział Prawa KUL

dr Rafał Dobrowolski, historyk

dr inż. arch. Michał Domińczak

dr Izabella Galicka

dr Zbigniew Girzynski, UMK Toruń

prof. Piotr Gliński, IFiS PAN, Uniwersytet w Białymstoku

prof. zw. dr hab. Bogumił Grott, UJ

dr Ksawery Jasiak, IPN Opole

dr Krzysztof Kaczmarski, IPN Rzeszów

dr Krzysztof Kawęcki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, UWr

dr Krzysztof Koźmiński, Uniwersytet Warszawski

dr Andrzej Krzystyniak, politolog, historyk

dr hab. Artur Ławniczak, UWr

dr hab. Rafał Łętocha, UJ

dr Marcin Masny, historyk

dr Jacek Misztal

dr Wojciech Muszyński, IPN Warszawa

dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, IPN Warszawa

dr Bogna Obidzińska, Uniwersytet Jagielloński

mgr Damian Pietrzyk, WPiA UKSW

dr Adam Podlewski

prof. Wojciech Polak, UMK

dr Marcin Romanowski, WPiA UKSW w Warszawie

prof. Mieczysław Ryba, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

dr Rafał Sierchuła, IPN Poznań

dr Mariusz Siwoń

dr Paweł Skibiński, IH UW

dr Tomasz Sommer

dr Tomasz Szczepański, Muzeum Wojska Polskiego

dr Marian Szołucha, ekonomista, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr hab. Maciej Urbanowski, Wydział Polonistyki UJ

dr Piotr Wiśniewski, Wydział Prawa KUL

prof. Tomasz Wituch, b. prof. UW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. Radosław Zenderowski, Instytut Politologii UKSW

prof. Jan Żaryn, historyk, UKSW

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.