Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Współpraca Krakowa z Trondheim

Współpraca Krakowa z Trondheim

Ambasada Królestwa Norwegii

2 lutego 2012 r. Rita Ottervik, burmistrz Trondheim i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisali list intencyjny, dotyczący współpracy partnerskiej między obydwoma miastami.

Kraków i Trondheim chcą nawiązać ścisłe, partnerskie kontakty, gdyż to właśnie one stwarzają szansę na wzajemną promocję i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń. Formalne relacje partnerskie, które zostaną zatwierdzone przez odpowiednie organy władz lokalnych obydwu miast, mają stanowić bazę tej współpracy. List zakłada powołanie grup roboczych w Krakowie i Trondheim, których zadaniem będzie wskazanie obszarów wspólnych działań i wymiany doświadczeń. Pod uwagę brane będą takie obszary, jak: zarządzanie miejskie, edukacja i kultura oraz promocja gospodarcza.

Został również podpisany list intencyjny w sprawie planowanej współpracy między Norweskim Uniwersytetem Nauki i Techniki (Norwegian University of Science and Technology NTNU) w Trondheim a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Więcej na ten temat: Agata Mierzyńska, Trondheim nowym partnerem Krakowa, „Kraków.pl” nr 3 (89) z 22 lutego 2012 r., str. 16.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.