Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Wywiad z królem Franciszkiem

Wywiad z królem Franciszkiem

Niech żyje król!

22 lipca 2013 roku prawowity król Anglii, Szkocji, Irlandii oraz Bawarii Franciszek II (I) spotkał się na przyjęciu z okazji niedawnej, osiemdziesiątej rocznicy urodzin w bawarskim pałacu Schleißheim z przedstawicielami arystokracji, politykami i artystami. Liczbę gości niemieckojęzyczne media szacują na 2500 osób.

Wśród tytułów, którym w lipcu monarcha udzielił okolicznościowych wywiadów, był również portal onesprime.de. Na pytanie, w której tradycji Domu Wittelsbachów się odnajduje, Najjaśniejszy Pan odpowiedział, że ciążą na nim dwa obowiązki. Po pierwsze, jego zadaniem jest ochrona i zabezpieczenie interesów rodziny, co sprowadza się do zapewnienia jej spójności i czuwania nad jej właściwą organizacją. Po drugie, reprezentuje Dom Wittelsbachów, co musi być odbierane w kontekście nierozerwalnych związków dynastii z Bawarią, którą jego rodzina rządziła przez 800 lat. Pomimo upadku monarchii pragnieniem Dostojnego Jubilata jest podtrzymanie wzajemnych więzi, szacunku i sympatii. Jak Jego Królewska Mość podkreślił, utrzymanie wzajemnych i jak najściślejszych relacyj opartych na szacunku jest dla niego najważniejszym obowiązkiem.

W dalszej części wywiadu podkreślano zasługi Najjaśniejszego Pana jako kolekcjonera i mecenasa sztuki. Przypomniano zasługi jego przodków jako wybitnych znawców sztuki oraz posiadaczy wartościowych i bogatych kolekcyj. Jednak nie zobowiązania wobec pamięci przodków, ale własne upodobania i pasje są przyczyną, dla których król Franciszek tak wiele czasu poświęca sztuce. Należy zwrócić uwagę, że dla Najjaśniejszego Pana nazwisko artysty i cena dzieła nigdy nie były najważniejsze.

Na koniec na pytanie, czego monarcha sobie życzy z okazji 80. urodzin, Dostojny Jubilat odpowiedział, że chciałby — jeśli jego wiek i zdrowie mu na to pozwolą — kontynuować dotychczasową pracę.

opracowanie: Łukasz Szymański

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.