Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Żałoba narodowa w Liechtensteinie

Żałoba narodowa w Liechtensteinie

Requiescat in pace

Rząd w Vaduz ogłosił siedmiodniową żałobę narodową po śmierci Jaśnie Oświeconej xiężnej Marii, żony Jaśnie Oświeconego xięcia Liechtensteinu Jana Adama II. Najjaśniejsza Pani zmarła 21 sierpnia 2021 roku o godz. 16.43 w szpitalu w Grabs. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył po doznanym trzy dni wcześniej udarze mózgu. W ostatnich chwilach życia towarzyszyli jej członkowie rodziny.

Po śmierci xiężnej flagi na zamku w Vaduz i na instytucjach publicznych zostały opuszczone do połowy masztów. Premier Liechtensteinu, pan Daniel Risch, złożył hołd Zmarłej, mówiąc: nasz kraj i nasz lud utracili wspaniałą osobowość i dobrego człowieka. Następnie przypomniał jej działalność humanitarną, dodając: była dla innych wzorem do naśladowania ze względu na swoją naturalność i ciepło i będzie nim nadal po śmierci.

Premier Risch złożył także kondolencje rodzinie panującej. Kolejne wyrazy współczucia przekazali m.in. pan Albert Frick, przewodniczący Landtagu, oraz pan burmistrz Manfred Bischof. Obaj podkreślali, że xiężna była niestrudzona i szczodra, gdy trzeba było nieść pomoc potrzebującym. W latach 1985–2015 kierowała Liechtensteinskim Czerwonym Krzyżem. Angażowała się w działalność wielu innych instytucyj społecznych: była prezesem Towarzystwa Pomocy Ortopedycznej (1983–2005), patronowała fundacji tworzącej ścieżki edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz organizacji wspierającej rodziny. Była również członkiem Towarzystwa Ochrony Środowiska Liechtensteinu i Towarzystwa Historycznego Liechtensteinu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Liechtensteinu wyraziło swoją cześć słowami: Jej zaangażowanie, szczególnie na rzecz Czerwonego Krzyża i uchodźców, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dźwięk kościelnych dzwonów niósł się nad Liechtensteinem przez kwadrans po godz. 20.15.

Pogrzeb xiężnej zaplanowano na godz. 14.00 28 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się w kościele pw. świętego Floryna w Vaduz. O oprawę muzyczną zadbają Orkiestra Symfoniczna Liechtensteinu, chór oraz soliści. Pogrzeb będzie transmitowany w telewizji, a także na stronie Liechtensteiner Landeskanal. 26 i 27 sierpnia w kościele zostanie wyłożona xięga kondolencyjna, na piątek zapowiedziano także modlitwy różańcowe w kościołach w całym państwie. W informacji o śmierci Najjaśniejszej Pani podkreślono, że odchodziła, pokładając wielką ufność w Bogu.

Urodzona 14 kwietnia 1940 r. w Pradze hrabianka Maria Aglaja Bonawentura Teresa Kinsky von Wchinitz und Tettau była czwartym dzieckiem i drugą córką hrabiego Ferdynanda (1908–1969) i Henrietty z domu hrabianki von Ledebur-Wicheln (1910–2001), małżonków od roku 1933.

Przyszła xiężna miała sześcioro rodzeństwa: hrabiego Ferdynanda (1934–2020; mąż hrabianki Jadwigi von Ballestrem), hrabiankę Eleonorę (ur. 1936; żona Tomasza Cornidesa von Krempacha), hrabiego Johana (1937–2004; mąż hrabianki Eleonory von Trauttmansdorff-Weinsberg), hrabiankę Aglaję (ur. 1941; żona hrabiego Konrada von Ballestrema), hrabiankę Elżbietę (ur. 1944; żona hrabiego Ludwika zu Dohna-Schlobittena) i hrabiego Karola (1954–2016; mąż baronówny Elżbiety Zobel von Giebelstadt zu Darstadt).

W 1945 r. jej rodzina została wypędzona z opanowanych przez komunistycznych uzurpatorów Krajów Korony Św. Wacława. Hrabianka Maria w latach 1946–1949 uczęszczała do szkoły podstawowej w bawarskim Ering am Inn, następnie spędziła osiem lat w szkole z internatem prowadzonej przez benedyktynki od św. Lioby w Wald (Hohenzollern-Sigmaringen). W 1957 r. udała się w podróż do Anglii, gdzie doskonaliła znajomość języka angielskiego. Po ukończeniu gimnazjum przez sześć semestrów studiowała w Akademii Grafiki Reklamowej na Uniwersytecie Monachijskim, tam też zdobyła dyplom. Po kolejnym wyjeździe mającym na celu doskonalenie biegłości językowej, tym razem do Paryża, aż do zaręczyn w 1965 r. pracowała w drukarni w Dachau.

30 lipca 1967 r. ówczesny następca tronu Liechtensteinu, JO xiążę Jan Adam, poślubił hrabiankę Marię w kościele pw. św. Floryna. Pan młody był synem xięcia Franciszka Józefa II (1906–1989) i xiężnej Georginy (z domu hrabianki von Wilczek; 1921–1989). Małżonkowie mieli wspólnych przodków, gdyż wywodzili się od xięcia Ferdynanda Kinsky’ego von Wchinitz und Tettau (1834–1904) i jego żony Marii Józefy, xiężniczki z Liechtensteinu (1835–1905).

Ślub zgromadził najznakomitszych gości z wielu krajów, m.in.: cesarza austriackiego i króla Węgier Ottona, króla Portugalii Edwarda II, królową Greków Annę Marię, króla Wirtembergii Filipa, jego żonę królową Różę, xięcia następcę tronu Wirtembergii Karola i jego żonę xiężną Dianę, a także przedstawicieli Domów Burbonów – Orleańskich i Parmeńskich, Domu Grecji i Danii, dynastii hanowerskiej, dynastii meklemburskiej, rodów Hohenlohe-Langenburgów, Schwarzenbergów, Thurn und Taxisów oraz Orsinich.

Najjaśniejsi Państwo dochowali się czworga dzieci: JO xięcia następcy tronu Alojzego (ur. 11 czerwca 1968; 3 lipca 1993 r. poślubił Jej Królewską Wysokość xiężniczkę Zofię Bawarską, dzięki czemu Dom Liechtensteinów stał się częścią jakobickiej rodziny królewskiej – mają czworo dzieci), xięcia Maksymiliana (ur. 16 maja 1969; poślubił Angelę Brown – są rodzicami syna), xięcia Konstantyna (ur. 15 marca 1972; poślubił hrabiankę Marię Kálnoky de Köröspatak – rodzice trojga dzieci) i xiężniczki Tatiany (ur. 10 kwietnia 1973; wyszła za mąż za Filipa von Lattorffa – są rodzicami siedmiorga dzieci).

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.