Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Spotkanie z Ruchem Narodowym w Zgierzu

Spotkanie z Ruchem Narodowym w Zgierzu

Narodowy Zgierz

4 kwietnia w sali konferencyjnej zgierskiego Parku Kulturowego Miasto Tkaczy odbyło się spotkanie z Ruchem Narodowym. Na zaproszenie lokalnych struktur narodowych do Zgierza przyjechali członkowie Rady Decyzyjnej RN: Robert Winnicki (Honorowy Prezes Młodzieży Wszechpolskiej) i Maciej Migus (lider listy RN do europarlamentu w okręgu łódzkim) Pomimo akcji protestacyjnych środowisk lewackich na spotkanie przyszło kilkadziesiąt osób, wypełniając szczelnie salę.

Spotkanie prowadził Adam Małecki, prezes Okręgu Łódzkiego Młodzieży Wszechpolskiej, który przedstawił zgromadzonym strukturę Ruchu Narodowego. Głos zabrał również Kamil Klimczak, przedstawiciel lokalnej organizacji narodowej – Narodowego Zgierza. Przedstawił on zarysy narodowego programu dla Zgierza. W programie narodowców znalazły się m.in. kwestie nowych inwestycji, walki o tramwaj linii 46 czy reaktywacji ITZ. Klimczak krytykował też obecne władze m.in. za budowę spalarni odpadów czy „zgierskiej Manufaktury”.

Maciej Migus w swoim wystąpieniu poruszał kwestie walki z eurofederalizmem – jeden z głównych postulatów programowych Ruchu Narodowego. Mówił o niszczeniu przez federalne dążenia europejskiej biurokracji państw narodowych i o koniecznej mobilizacji wszelkich sił narodowych i tożsamościowych w walce z unijnymi instytucjami. Prawo europejskie zawiera więcej wyjątków niż reguł – przypomniał, dodając, że prawo unijne jest całkowicie sprzeczne z dziedzictwem cywilizacji łacińskiej.

Robert Winnicki natomiast swoje wystąpienie poświęcił walce z eurolewactwem: Projekt Unii Europejskiej był projektem chadeckim, ale został przejęty przez Pokolenie ‘68. Destrukcyjny wpływ zaznacza się choćby w promocji zboczeń seksualnych, niszczeniu świadomości narodowej i walce z Kościołem katolickim. Zapowiedział też walkę z paktem fiskalnym oraz tzw. pakietem klimatycznym. Odniósł się też do kwestii Tęczy na warszawskim Placu Zbawiciela, stwierdzając: powiemy pani Gronkiewicz-Waltz, że ta tęcza nie będzie tam stała! Winnicki ponadto dotknął w swoim wystąpieniu ostatnich wydarzeń na Ukrainie i polskiej polityki wobec Ukrainy, przypominając postulat „militaryzacji narodu” i odbudowy polskiej armii.

Pod koniec spotkania przyszedł czas na pytania z sali. Dotyczyły one między innymi szans Ruchu Narodowego w najbliższych wyborach, planów na dalszą działalność i relacji z innymi siłami prawicowymi. Spotkanie to rozpoczęło cykl przedwyborczych spotkań liderów Ruchu Narodowego w miastach województwa łódzkiego.

spotkanie RN w Zgierzu

Informacja o kandydatach Ruchu Narodowego (Okręg 6)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.